In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Rok Świętego Józefa

Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O Słowo i Chleb”
Troskliwy Obrońca Kościoła

Parafia rzymskokatolicka pw.  św. Józefa Robotnika w Kraśniku ogłasza ogólnopolski konkurs literacki „O Słowo i Chleb”.
Inspiracją konkursu jest Rok św. Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka 8 grudnia 2020 roku dla upamiętnienia 150 rocznicy ogłoszenia tego świętego patronem Kościoła powszechnego. Na tę okoliczność papież Franciszek wydał list apostolski – Patris corde.
Celem konkursu jest ponowne odkrywanie roli św. Józefa i kształtowanie postaw na jego wzór, wzmacnianie naszego życia duchowego, rodzinnego i wiary.
Święty Józef pragnie każdemu z nas uświadomić, jak wiele od niego zależy. A słowo i chleb, których potrzebujemy, zawsze są nam niezbędne do codziennej egzystencji.
Pokorny Cieśla z Nazaretu żyjący w cieniu Maryi i Jezusa, wychodzi do nas z ufnością i opatrznościowo, gdyż jest Troskliwym Obrońcą Chrystusa i Kościoła.

Organizatorzy oczekują na teksty wcześniej nienagradzane, niepublikowane. Utwory należy oznaczyć godłem. W przesyłce powinny się znaleźć się dane osobowe:
imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres, telefon kontaktowy bądź e-mail.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15, młodzież do lat 21 oraz dorośli. Utwory należy przysyłać w 4 egzemplarzach do dnia 20 listopada 2021 roku na adres:

Parafia rzymskokatolicka św. Józefa Robotnika
ul. Krasińskiego 13
23-210 Kraśnik
z dopiskiem „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w roku św. Józefa. Nagrodzone prace będą prezentowane w prasie oraz w okolicznościowej antologii. Laureaci będą poinformowani o podsumowaniu i wręczeniu nagród.

Więcej informacji pod numerem telefonu 600 710 250 i na stronie internetowej www.jozef-krasnik.pl.

Patronat medialny: Nasz Dziennik, Niedziela.