In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Świętego Józefa

List pasterski Biskupa Kaliskiego do Diecezjan przed Zawierzeniem Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi

bp Damian Bryl • 21 września 2021 r.

Drodzy Diecezjanie,
Słowa, które dzisiaj słuchamy i rozważamy w liturgii niosą w sobie konkretne wymagania. Ufając jednak, że Słowo Boże jest światłem w wędrówce ku zbawieniu wiecznemu chcemy to słowo przyjąć i konfrontować z nim nasze życie. Pan nasz w Ewangelii, podobnie jak w pierwszym czytaniu, zaprasza nas do pokory w patrzeniu na tych, którzy znaleźli się poza naszym kręgiem kulturowym, czy religijnym. Oni także mogą być narzędziami w ręku Boga. Nadto Chrystus wymaga, aby jego uczniowie, czyli my wszyscy, byli jednoznaczni w unikaniu wszelkich okazji do grzechu. W tym duchu Święty Jakub mocno akcentuje niebezpieczeństwo bogactwa, które może zaślepić na Boga, ale także na drugiego człowieka. Słuchając tych słów prośmy pokornie o Bożą łaskę, abyśmy w wierności Jezusowi podejmowali drogę nawrócenia i przemiany.

Chrystus nasz Pan wiele razy obiecał swoim uczniom, że będzie z nimi, że będzie wspierał, umacniał i błogosławił. Ufamy, że Dobry Bóg jest także z nami dzisiaj, gdy mierzymy się z Jego Słowem chcąc je podjąć, jednocześnie doświadczając ludzkich ograniczeń. Ufamy, że jest blisko nas, gdy dziś mierzymy się też z różnymi niełatwymi doświadczeniami współczesnych czasów, od pandemii, po zło i grzech w naszych rodzinach i wspólnotach. Wielką pociechą i umocnieniem są nasi święci patronowie. Jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, że naszej diecezji patronuje Święty Józef, szczególny i przemożny Opiekun.

Święty Józef został obdarowany w dziele zbawienia jedyną i niepowtarzalną łaską. Bóg postanowił, aby dzięki małżeństwu z Maryją, stał się Opiekunem Zbawiciela. Wierzymy, że to szczególne zadanie Opiekuna Świętej Rodziny rozciąga się także na wspólnotę Kościoła. Ufając w tę niezwykłą opiekę św. Józefa, wierni często zwracają się do niego w momentach szczególnie trudnych. W tym duchu, w środku pandemii papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku Rok Świętego Józefa. Zmobilizowany tym zaproszeniem Ojca Świętego cały Kościół woła w tym czasie do Świętego Patrona. Wołamy w rodzinach, w parafiach, szczególnie 19. dnia każdego miesiąca, we wspólnotach, ale także w osobistych modlitwach. Szczególnym miejscem przyzywania wstawiennictwa św. Józefa jest nasze kaliskie, narodowe sanktuarium. Mimo trudnego czasu modli się w nim bardzo dużo osób z różnych stron naszej Ojczyzny.

Drodzy,
Szczególnym momentem trwającego Roku Świętego Józefa będzie zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Opiekunowi Zbawiciela, którego dokonamy 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Pragniemy, aby w tym trudnym z różnych względów czasie, św. Józef opiekował się nami. Chcemy Go zaprosić do naszego życia osobistego, naszych rodzin, Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Chcemy także prosić, żeby św. Józef był naszym przewodnikiem. On, będąc otwarty na Boże działanie, potrafił rozpoznawać wolę Bożą oraz umiał za tym, co rozeznał jako Boże wezwanie, wielkodusznie pójść, mimo że nie zawsze było to dla Niego łatwe. Pragniemy, aby i dziś towarzyszył nam w rozeznawaniu, czego Pan Bóg od nas oczekuje.

Zawierzenie to wymaga od nas przede wszystkim ducha wiary, duchowego otwarcia i dyspozycyjności. Przez ten akt, przywołujący wstawiennictwa i opieki św. Józefa, wielkiego orędownika, zobowiązujemy się, że na wszystko, co się dzieje w naszym życiu osobistym, rodzinnym i w życiu naszej Ojczyzny będziemy spoglądać w duchu wiary.

Zawierzenie św. Józefowi wymaga nadto otwarcia serca na współpracę z Bożą łaską, wielkodusznej dyspozycyjności wobec Pana Boga i wobec tego, czego On od nas oczekuje, co nam wskazuje choćby poprzez nasze życiowe powołanie. Św. Józef uczy nas takiej otwartości i gotowości przyjęcia woli Bożej, choć czasami jest ona bardzo wymagająca i przekreślająca nasze pomysły i plany. Pragniemy też, jak nasz Patron, być wiernymi Bogu, poprzez życie zgodne z Ewangelią.

Do tak wielkiego wydarzenia chcemy się należycie przygotować. Mają temu służyć rekolekcje, które odbędą się w Kaliszu. Począwszy od niedzieli, 3 października zaproszeni goście będą głosić katechezy poświęcone św. Józefowi oraz przewodniczyć modlitwie w narodowym sanktuarium.

Zapraszam wszystkich Diecezjan, aby w miarę swoich możliwości czasowych uczestniczyli w wybranych przez siebie punktach programu rekolekcyjnego. Na każdy dzień rekolekcji chcę szczególnie zaprosić konkretne grupy wiernych. Wszystkich pozostających w swoich domach, zachęcam, aby przeżyli ten błogosławiony czas korzystając z licznych transmisji w mediach: w Telewizji Trwam, Radiu Maryja oraz w Radiu Rodzina i Telewizji Internetowej Dom Józefa.

Proszę Was, abyście zatroszczyli się o osobiste przygotowanie do zawierzenia poprzez spowiedź i modlitwę. Proszę, aby we wszystkich parafiach naszej diecezji zadbano o odpowiednie zaakcentowanie tego wielkiego wydarzenia.

Rekolekcje i inne działania podejmowane na poziomie diecezjalnym i parafialnym mają nas doprowadzić do najważniejszego momentu, jakim będzie Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi podczas uroczystej Mszy św. w czwartek, 7 października w kaliskim narodowym sanktuarium. Eucharystii z udziałem pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce przewodniczyć będzie ks. abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański.

Niech Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce naszemu wielkiemu Patronowi, św. Józefowi przyniesie błogosławione owoce w życiu każdego z nas. Niech będzie dla nas krokiem naprzód w kierunku Nieba, do którego zmierzamy pośród radości i trosk!

Na ten – jak wierzę – święty czas dany nam od Pana, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, raz jeszcze przyzywając orędownictwa Patriarchy z Nazaretu, słowami pieśni skomponowanej na Rok Jemu poświęcony; „O Józefie, Opiekunie Pańskiego wcielenia, bądź nam światłem, Kościół prowadź do czasu spełnienia!”

† Damian Bryl
Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 21 września 2021 roku
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

L.dz. 2110/2021