In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Marzec ze św. Józefem

25 marca

Gdzie szukać
grobu św. Józefa?

Aleksandra Polewska-Wianecka

Wiemy, że św. Józef jest m.in. patronem dobrej śmierci. Wiemy, że umierał w obecności swych najbliższych i najbardziej kochanych przez siebie osób Jezusa i Maryi. Wiemy, że odszedł z tego świata nim Chrystus rozpoczął publiczną działalność. Nie wiemy jednak gdzie go pochowano…

Bł. Anna Katarzyna Emmerich, jak pisałam już w cyklu „Biografia św. Józefa?” twierdzi, że jeszcze w XIX wieku grób św. Józefa znajdował się w Betlejem.

Ślad betlejemski

Mistyczka wyjaśnia też, że choć Józef umarł w Nazarecie, członkowie tamtejszych pierwszych wspólnot chrześcijańskich przenieśli później jego szczątki do miasta w którym się urodził.

Ślad jerozolimski

Część badaczy tej tematyki, opierając się na starożytnej tradycji, stoi na stanowisku, że grób św. Józefa znajduje się w Jerozolimie, i że jego szczątki, razem ze szczątkami jego teściów Joachima i Anny zostały pochowane w dolinie Cedronu (czyli między Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną) gdzieś w obrębie Kościoła Zaśnięcia Maryi Panny.

Ślad nazarejski

Jednak najbardziej prawdopodobną hipotezą, przynajmniej obecnie, wydaje się być tzw. ślad nazarejski. Dlaczego? W Nazarecie, mieście rodzinnym św. Józefa, które w jego czasach liczyło sobie maksymalnie 300 mieszkańców, obok Sanktuarium Zwiastowania (Domku Maryi, którego „ceglana” część od czasów krzyżowców znajduje się w Loreto) i obok Bazyliki Św. Józefa, stoi klasztor Sióstr Nazaretanek. Siostry przybyły do Nazaretu w 1855 roku z Francji. Zakupiły kilka budynków na starym mieście i przystąpiły do budowy własnego klasztoru. Przy finalizowaniu zakupu nieruchomości jednak, okazało się, że za część parceli będą musiały zapłacić trzykrotną wyższą cenę, niż za pozostałą jej część.

Grób sprawiedliwiego

A wszystko dlatego – wyjaśniła im sprzedająca im tę ziemię kobieta – że w tej ziemi znajduje się grób sprawiedliwego. Po wypowiedzeniu tych słów niewiasta uklękła i pocałowała ziemię. Siostry nazaretanki nie dochodziły czy to prawda, czy po prostu pani sprzedająca, chciała w ten sposób zwyczajnie podbić cenę nieruchomości. Zapłaciły i już. W nagle, podczas prac budowlanych, jeden z robotników wpadł do dziury w ziemi. Jedna z sióstr zeszła tam wtedy po linie i oznajmiła pozostałym, że ze względu na przyjemny chłód to będzie się nadawać do przechowywania ziemniaków. Jakie ziemniaki, tu są sklepienia bizantyjskie! – zawołał jezuita, któremu siostry pokazały przyszły schowek na kartofle i zaordynował dalszą penetrację podziemia. Czy słusznie? Jak najbardziej. Bo oprócz dużej sali z łukowym sklepieniem, cysterny, także ołtarz bardzo starego kościoła. Wykopaliska kontynuowano w XX wieku i odkryto pozostałości budowli z czasów krzyżowców, a między nimi pozostałości mieszkania z czasów herodiańskich.

Jeszcze „coś”

Kiedy siostry odkryły kamień z posadzki „herodiańskiego” mieszkania, okazało się, że poniżej znajduje się jeszcze „coś”, a z otworu wydobywa się intensywny zapach kadzidła, którym wypełniał to miejsce jeszcze przez dwa dni. Tak doszło do okrycia grobu z I wieku, który zachował się w doskonałym stanie, z kamieniem odsuniętym, tak jak to opisują Ewangelie. Zważywszy, że bliskość tego miejsca w stosunku do Bazyliki św. Józefa (która bynajmniej nie została wzniesiona w tym miejscu przypadkowo, ale o tym wkrótce napiszę szerzej) oraz Domku Maryi (czyli Bazyliki Zwiastowania), oraz pamiętając, że dla Żydów kontakt ze zmarłymi oznaczał rytualną nieczystość, grób znaleziony u Sióstr Nazaretanek nie należał z pewnością do – z całym szacunkiem, ale jakiegoś pierwszego, lepszego Żyda. Jeśli więc pozwolono, by w obrębie miasta (a nie poza nim) znajdował się czyjś grobowiec, osoba ta musiała się cieszyć powszechnym szacunkiem całej społeczności Nazaretu… Tak więc wiele wskazuje na to, że odkryty grób, nazywany przez miejscowych przez wieki grobem sprawiedliwego, mógł być grobem św. Józefa.