In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Rada Duszpasterska

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską.

Członkowie Rady duszpasterskiej
w parafii Wniebowzięcia NMP

 1. Proboszcz - Ks. Prałat Jacek Plota
 2. Wikariusz - Ks. Łukasz Urban
 3. Wikariusz - Ks. Damian Weiss
 4. Siostra Małgorzata Fryś, organistka
 5. Siostra Jadwiga Moczan, zakrystianka
 6. Siostra Danuta Grzesiak, kancelistka
 7. Romuald Zaręba, konstruktor - architekt
 8. Zbigniew Kliber, administratywista
 9. Anna Kliber, katechetka
 10. Teresa Kiełbik, nauczyciel
 11. Aleksandra Sobczyk, pracownik umysłowy - ochrona środowiska
 12. Marian Sadowski, Szafarz Nadzwyczajny
 13. Barbara Mokras, prawnik
 14. Elżbieta Mokras, prawnik
 15. Lucyna Pawlak, rolnik
 16. Magalena Bodylska - Kowalczyk - farmaceuta
 17. Honorata Kurdyk - katechetka
 18. Irena Berkowicz, sprzedawca

Spotkania: raz na kwartał
Miejsce: Aula Domu Pielgrzyma
Sekretariat: s. Zofia Janusz

rd1

rd2

Cele i zadania Rady

 1. Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.
 2. Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
 3. Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.
 4. Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.
 5. Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
 6. Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
 7. Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
 8. Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Struktura i posiedzenia Rady

 1. Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.
 2. Radzie przewodniczy Proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.
 3. Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.
 4. Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je Proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.
 5. Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone.
rd3

rd4

Sprawozdania z posiedzieńRady