In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Ministranci

Opiekun - ks. Robert Szymura
Liczba - 12 ministrantów
Spotkania - sobota godz. 14.00
Miejsce - sala, I piętro Domu Parafialnego
Strona KNC: www.ministranci.pl

 

 Jak w każdej parafii, tak i przy naszym Sanktuarium istnieje Liturgiczna Słuzba Ołtarza, czyli ministranci. Jedni dorastają, przychodzą nowi, młodsi. Ci, którzy nie mają jednak już tak wiele czasu, przychodzą na neidzielne Msze Święte i złuza przy ołtarzu, a na codzień zastępują ich młodsi, których nigdy nei brakuje. Wraz z opiekunem spotykają się nei tylko w Kościele, ale i na boisku, biorąc między innymi udział w diecezjalnych turniejach piłki nożnej,. Razem wyjeżdżają na basen i na liczne wycieczki.

Zasady ministranckie

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Zasady według św. Jana Berchmansa

 1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
 2. Mało mówić, dużo czynić.
 3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
 4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
 5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
 6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
 7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
 8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
 9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
 10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

m2

I Diecezjalna Pielgrzymka
Służby Liturgicznej Ołtarza do Świętego Józefa

m520 września 2008 roku Świętego Józefa w Kaliskim Obrazie nawiedziło blisko 1000 ministrantów i lektorów z Diecezji Kaliskiej. Uczestniczyli w Mszy Świętej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Stanisława Napierały. [więcej...]

III Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów i Służby Liturgicznej Ołtarza

m625 września 2010 po raz trzeci do Sanktuarium św. Józefa przybyli w zorganizowanej pielgrzymce ministranci, lektorzy i kandydaci na ministrantów wraz ze swoimi księżmi opiekunami. [więcej...]

IV Diecezjalna Pielgrzymka
Ministrantów i Służby Liturgicznej Ołtarza

Pod hasłem „Błogosławiony Jan Paweł II – ministrant i przyjaciel ministrantów” 24 września 2011 roku przybyła do Kaliskiego Sanktuarium IV Pielgrzymka Ministrantów Diecezji Kaliskiej. [więcej...]