In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Grupa Modlitwy
Ojca Pio

Opiekun - Ks. dr Krzysztof Niciejewski
Liczba członków - 35

  • Spotkania
    IV czwartek miesiąca - spotkanie modlitewne w Kościele po Mszy o 18.00 - rozpoczynamy modlitwę od Mszy św. z kazaniem

Każdy z członków Grupy Modlitwy Ojca Pio podpisuje kartę przynależności i otrzymuje obrazek z relikwiami Świętego. Członkowie biorą udział w diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach Grup Ojca Pio.

Grupa istnieje od 25 kwietnia 2006 roku.

Opiekunowie:
2006-2011  - ks. Robert Lewandowski
2011-2016  - ks. Szymon Rybak
2016-2021 - ks. Michał Świgoniak
2021- obecnie Ks. dr Krzysztof Niciejewski

Zdjęcie zrobione w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 15 kwietnia 2012 roku wraz z opiekunem  ks. Szymonem Rybakiem i Diecezjalnym Koordynatorem Grup Modlitwy Ojca Pio ks. Krzysztofem Ślicznym


o1

o2

Ojciec Pio pozostawił po sobie spośród licznych dzieł także Grupy Modlitwy. „Modlitwa jest najlepszą bronią jaką posiadamy, jest kluczem, który otwiera Serce Boże” - to zapis-przesłanie w duchowym testamencie Ojca Pio, jaki pozostawił sfrustrowanym ludziom przełomu XX/XXI wieku. To wezwanie do modlitwy podjęte prze o. Pio po traumie II wojny światowej wybrzmiewa coraz głośniej we współczesnym świecie pełnym lęków i coraz większych zagrożeń.

Misja ojca Pio owocuje. Od czasu Jego śmierci przesłanie modlitwy wspólnotowej promieniuje na cały świat a wspólnoty jego duchowych dzieci gromadzą się na modlitwie formując Grupy modlitwy w coraz to nowych miejscach i krajach chrześcijańskiego świata. Również w Polsce ten ruch jest bardzo żywy. Podjęli go kapucyni, jedna z głównych gałęzi wielkiej rodziny franciszkańskiej, synowie wielkiego Świętego swojego zakonu.

W dniach 23-25 kwietnia 2006 roku w Parafii Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium św. Józefa - rekolekcje głosił O. Bogusław Piechuta OFM i w tych też dniach ma swój początek Grupa Modlitwy św. Ojca Pio, która powstała przy naszej parafii. Członkowie zbierają się 1-2 razy w miesiącu na Mszach Świętych, Adoracjach Najświętszego Sakramentu i nabożeństwach okolicznościowych. Towarzyszy im zawsze modlitwa wspólnotowa przez wstawiennictwo św. Ojca Pio w intencjach Kościoła, jego pasterzy oraz intencjach własnych przyniesionych w sercu przez członków wspólnoty.

o3 o4

 Grupa Modlitwy Ojca Pio skupia się również na poznaniu życia Świętego Kapucyna, jego duchowości i apostolstwa, charyzmatów oraz przesłań pozostawionych współczesnemu człowiekowi.

Spotkania Grupy odbywają się również poza parafią. W 2007 i 2008 roku część członków grupy pielgrzymowała do SGR w pielgrzymkach organizowanych w parafii. W czasie wakacji czciciele Ojca Pio spotkali się już dwukrotnie w Mikorzynie na rekolekcjach w plenerze. Był to czas duchowej formacji członków „duchowych dzieci”, jak nazywał ich Ojciec Pio. To również dzielenie się doświadczeniami i świadectwami wiary, pogłębianie więzi z Bogiem, umacnianie i trwanie w wierze. Spotkaniom czcicieli towarzyszą Relikwie św. Ojca Pio a ich uczczenie kończy każdą wspólną modlitwę.

o5