In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Zakład Usług Pogrzebowych
Cmentarz Tyniecki
świadczy całodobowe kompleksowe usługi pogrzebowe

Adres

Cmentarz Tyniecki
ul. Łódzka 106
62-800 Kalisz

Telefon

+48 62 767 47 73
(czynny całą dobę)

Biuro Cmentarza Tynickiego

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00

Strona internetowa Cmentarza Tynickiego

https://www.cmentarztyniecki.kalisz.pl/

 

 

ZAPEWNIAMY na Cmentarzu Tynieckim:

  • uroczysty i godny przebieg ceremonii pogrzebowych
  • godne warunki ostatniej posługi i wysoki standart pochówków
  • niskie ceny i dogodne warunki rozliczeń
  • możliwość przechowywania zwłok w chłodni i sprzedaż trumien
  • w biurze cmentarza można uregulować dzierżawę na kolejne 20 lat

 

Modlitwy za zmarłych

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.