In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/uslugiPogrzebowe.gif

Cmentarz Tyniecki
ul. Łódzka 106
62-800 Kalisz

 

 Telefon : 62 767 47 73    czynny całą dobę

 

Zakład Usług Pogrzebowych
Cmentarz Tyniecki

świadczy całodobowe kompleksowe usługi pogrzebowe

 

Biuro Cmentarza Tynickiego

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

ZAPEWNIAMY na Cmentarzu Tynieckim:

  • uroczysty i godny przebieg ceremonii pogrzebowych
  • godne warunki ostatniej posługi i wysoki standart pochówków
  • niskie ceny i dogodne warunki rozliczeń
  • możliwość przechowywania zwłok w chłodni i sprzedaż trumien
  • w biurze cmentarza można uregulować dzierżawę na kolejne 20 lat

 

Modlitwy za zmarłych

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.