In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

s. Dominika Pawlik, CSFN

Dla umocnienia rodzin...

Wprowadzenie relikwii
bł. Franciszki Siedliskiej
do sanktuarium św. Józefa

Do sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu 4 maja 2006 roku zostały uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionej Franciszki Siedliskiej, Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.

Kościół, zwłaszcza diecezja kaliska, siostry nazaretanki obecne w Kaliszu od 1918 roku, a przede wszystkim rodziny, mają szczególny powód do świętowania tego wydarzenia. Błogosławiona Franciszka przybywa bowiem do świątyni, w której odbiera cześć Najświętsza Rodzina z Nazaretu. Tę Rodzinę ukazała ona jako wzór dla każdej rodziny, a założonemu przez siebie zgromadzeniu dała za cel „zaszczepiać i szerzyć królestwo Bożej miłości wśród siebie i innych, a zwłaszcza w rodzinach”.

Błogosławiona Franciszka przybyła w znaku relikwii do sanktuarium, które nawiedził w 1997 roku sługa Boży Jan Paweł II i odniósł się tutaj właśnie do rodziny, podkreślając jej wielką wartość płynącą z poszanowania godności ludzkiego życia oraz rozwijania miłości małżeńskiej i rodzinnej. W tejże świątyni Ojciec Święty oddał cały naród i rodzinę pod opiekę św. Józefa, patrona diecezji kaliskiej.

Błogosławiona Franciszka przybyła wreszcie do kaliskiego sanktuarium w 17. rocznicę beatyfikacji. Wynosząc ją na ołtarze, sługa Boży Jan Paweł II przypisał jej następujące posłannictwo: „Taka była treść życia Matki Siedliskiej i program, który zostawiła w testamencie swoim siostrom. Wychodzić naprzeciw ludzkiej biedzie moralnej i materialnej. Troska o człowieka biednego, chorego, steranego życiem, opuszczonego. Troska o wychowanie dzieci, zaniedbane zwłaszcza religijnie, o samotne matki, o ratowanie życia nienarodzonych. A więc szkoła, szpital, ulica! Dlatego też główne źródło odrodzenia społecznego widziała bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza w zdrowej, chrześcijańskiej rodzinie”.

Franciszka z Roszkowej Woli

Franciszka przyszła na świat 12 listopada 1842 roku w Roszkowej Woli na Mazowszu, w rodzinie ziemiańskiej, która zadbała o wykształcenie córki. Wrażliwa i otwarta na potrzeby innych starannie pielęgnowała więź z Chrystusem pokonując liczne trudności ze strony rodziny, w której Bóg nie znajdował miejsca. Uczyniła Chrystusa Panem swojego życia, mimo, iż nie był On Panem w jej rodzinie. Przyjęcie I Komunii św. wzbudziło w jej duszy pragnienie oddania się Chrystusowi na zawsze. W 1873 roku wyjechała do Rzymu, by tam w 1875 roku założyć Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, któremu powierzyła troskę o rodziny. W bogatej korespondencji nauczała: ”Nazaret ma być jak strażnica wypatrująca, gdzie trzeba spieszyć z pomocą”. Podejmując codzienne krzyże, zwłaszcza choroby, odpowiadała Bogu: „bądź wola Twoja”. W spełnieniu woli Bożej widziała środek do zjednoczenia z Bogiem i uświęcenia. Pełna heroicznej miłości zmarła w Rzymie 21 listopada 1902 roku, Jej doczesne szczątki znajdują się w kaplicy domu generalnego. Z inicjatywy i na zaproszenie Pasterza diecezji, księdza biskupa Stanisława Napierały przybywa do Kalisza, do Sanktuarium św. Józefa

Służba rodzinie

Apostolstwo sióstr nazaretanek, wzorowane na życiu Jezusa, Maryi i Św. Józefa, adresowała Błogosławiona Założycielka przede wszystkim do rodziny. Osobiście wspomagała biednych, pielęgnowała chorych, ratowała osierocone dzieci, podawała rękę pogrążonym w moralnej nędzy.

Odradzając moralnie zaniedbaną rodzinę pragnęła odrodzić społeczeństwo i w ten sposób szerzyć Bożą miłość. Dlatego postanowiła „Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu będzie się przede wszystkim starało o odrodzenie rodziny, o wprowadzenie do niej Królestwa Bożej miłości”.

Z ducha Błogosławionej Założycielki wyrosły dzieła nazaretańskie w służbie rodzinie, do których należą m.in.: szkoły, przedszkola, świetlice, szpitale. Służba rodzinie jest podejmowana przez siostry nazaretanki także w domach samotnej matki, domach opieki dla starszych, upośledzonych, w parafiach, w katechizacji, w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Do najnowszych form apostolstwa wśród rodzin należy formacja świeckich w duchu nazaretańskim w działającym przy zgromadzeniu Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny, formacja dzieci i młodzieży w Duszpasterstwie Młodzieży Nazaretańskiej, a także dar modlitwy w powierzanych intencjach realizowany w Nazaretańskim Centrum Rozwoju Misji, jako duchowa pomoc rodzinie.

Charyzmat sióstr nazaretanek jest zawsze aktualny i żywy. Zgromadzenie ma w swojej historii kartę męczeńską zapisaną przez duchowe córki bł. Franciszki, siostrę Stellę i 10 Towarzyszek, które w 1943 roku w Nowogródku oddały życie za ojców rodzin. Bóg ofiarę przyjął, uwięzieni ocaleli. Także w tych Błogosławionych nazaretankach męczenniczkach, rodziny mają zapewnione orędownictwo przed Bogiem.

Uroczystość przekazania relikwii bł. Franciszki Siedliskiej
4 maja 2006 roku
Bazylika św. Józefa w Kaliszu

Program

godz. 17.30 - Nabożeństwo - z siostrami nazaretankami modlimy się za rodziny i w obronie życia
godz. 18.05 - Słowo o bł. Franciszce Siedliskiej, o nazaretankach, o tym „za co warto życie dać” - mówią i śpiewają s. Ruth i młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej
godz. 18.30 - Eucharystia - przewodniczy ks. bp Józef Zawitkowski
- Uroczyste przekazanie relikwii bł. Marii Franciszki Siedliskiej
- Akt oddania rodzin Świętemu Józefowi