In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

ks. Łukasz Przybyła

Relikwie św. Brata Andrzeja z Montrealu

Gość specjalny
X Międzynarodowego
Kongresu Józefologicznego

Podczas Mszy św. inaugurującej X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny w Kaliszu wprowadzono do sanktuarium relikwie i obraz św. Brata Andrzeja z Monteralu (Kanada), wielkiego czciciela św. Józefa. – Chcemy go prosić, jako „gościa specjalnego”, aby na swój sposób, z nieba, prowadził ten kongres – podkreślił ks. Andrzej Latoń, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego. Relikwie pierwszego stopnia przekazane przez zakonników ze Zgromadzenia Braci Świętego Krzyża stanowi tkanina nasączona krwią świętego.

Św. Brat Andrzej (1846-1937), osierocony jako dziecko przez rodziców, dopiero w wieku 25 lat wstąpił do zakonu. Całe życie darzył wielkim kultem św. Józefa, jemu zawierzając wszystkie swoje zamysły i działania. Przez ponad 60 lat swojego zakonnego życia rzesze chorych otrzymywały od Boga dzięki jego modlitwie za pośrednictwem św. Józefa łaskę uzdrowienia. Był również inicjatorem budowy w Montrealu największego na świecie sanktuarium św. Józefa. „Módlcie się do św. Józefa, a on zawsze będzie waszym ojcem i przewodnikiem”, doradzał zawsze swoim współbraciom. Przyrzekł, podobnie jak Matka Teresa, że po swojej śmierci będzie mógł jeszcze bardziej czynić dobro na ziemi i pomagać ludziom.

Relikwie przekazał na ręce Biskupa Kaliskiego przedstawiciel Centruma Józefologicznego w Montrealu, Daniel Picot. W przedstawieniu osoby św. br. Andrzeja, Daniel Picot przypomniał między innymi słowa wielkiego czciciela św. Józefa: „Módlcie się do św. Józefa, a on zawsze będzie waszym ojcem i przewodnikiem”. Po tym wystąpieniu Biskup Kaliski odmówił modlitwę do św. br. Andrzeja, którego relikwie i wizerunek spoczęły w ołtarzu bocznym głównej nawy Bazyliki, a następnie Jemu Ksiądz Biskup zawierzył wszystkie dni kongresowe i zapalił Święcę Kongresową, symbol rozpoczęcia Kongresu.