In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / O Sanktuarium

ks. Łukasz Przybyła

Relikwie św. Jana Vianneya
w Bazylice św. Józefa

W przeżywanym Roku Kapłańskim otrzymaliśmy możliwość bezpośredniego uczczenia relikwii św. Jana Vianneya, które 29 kwietnia 2010 roku nawiedziły Sanktuarium Świętego Józefa.

Relikwie zostały wprowadzone do Bazyliki o godzinie 10.00 w obecności kapłanów z pięciu dekanatów: Kaliskiego I, Mikstackiego, Gołuchowskiego, Raszkowskiego i Stawiszyńskiego. Relikwiarz Świętego Proboszcza z Ars wnieśli do Bazyliki proboszczowie: Ks. Prałat Jacek Plota, Ks. Prałat Andrzej Gaweł, Ks. Prałat Bolesław Stefaniak i Ks. Prałat Andrzej Kodłubaj.

Przybyłe do Sanktuarium relikwie są relikwiami pierwszego stopnia; to kość przedramienia św. Jana Vianneya, znajdująca się w relikwiarzu w formie szkatuły. Po usytuowaniu relikwii na specjalnie przygotowanym ołtarzu powitania dokonał Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota:

"Święty Janie Mario!
Patronie wszystkich kapłanów! Z wielką radością i miłością Cię witamy. Serca nasze przepełnione są wdzięcznością, że nawiedzasz w znaku Twoich świętych relikwii Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie od wieków jest czczony Święty Józef, małżonek Maryi i Opiekun Zbawiciela. To tutaj przybywają w ciągu roku pielgrzymi różnych stanów i zawodów, a wśród nich kapłani diecezjalni i zakonni, neoprezbiterzy, seniorzy a także seminarzyści. To tutaj ponad 60 kapłanów pełni posługę spowiedniczą.

Od 65 lat co roku pielgrzymują właśnie 29 kwietnia księża byli więźniowie obozu w Dachau, a także inni kapłani i świeccy, którzy niejako kontynuują pielgrzymkę wdzięczności Św. Józefowi za cudowne ocalenie z Obozu, wspominając równocześnie tych, którzy oddali życie a także cierpieli za wolność Kościoła i naszej Ojczyzny.

Popatrz Św. Janie Mario, dziś są z nami i w ciągu całego dnia będą przybywać kapłani wraz z siostrami zakonnymi i ludem Bożym z piętnastu dekanatów naszej kaliskiej diecezji. Nawiedzasz nasze Sanktuarium w Roku Kapłańskim i w Tygodniu Modlitw o powołania kapłańskie, aby nam pomóc bardziej docenić niezastąpioną rolę, jaką kapłani spełniają w Kościele i w świecie.

Pragniemy uprosić dla wszystkich kapłanów świętość i modlić się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne „bo żniwo wielkie, a robotników mało.” Twoja obecność wśród nas niech będzie zaproszeniem do spotkania z Bogiem w modlitwie, słuchania Jego głosu, pojednania z Nim w adoracji. Jak sam z miłością kontemplowałeś Hostię, tak i nas nieumiejących się modlić, zachęcaj słowami: „Nie trzeba wiele mówić, by dobrze się modlić. Wystarczy otworzyć swoje serce i radować się świętą obecnością Jezusa”. Ucz nas słuchać Słowa Pana. Niech ono odciśnie się na naszym życiu i kształtuje nasze myślenie. Zanurz nas w potoku Bożego miłosierdzia, abyśmy odeszli stąd oczyszczeni, gdyż Pan ciągle nas szuka w swojej niezgłębionej miłości.

Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za Świętego Jana Marię. Niech wielu z nas przyprowadzi do Ciebie, tak jak wielu przyprowadził w czasie swego ziemskiego życia. Daj Twojemu ludowi wielu świętych kapłanów, którzy będą głosić chwałę Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

W ciągu kolejnych godzin przy relikwiach modlili się kapłani z dekanatów: Ostrzeszowskiego, Opatóweckiego, Koźminkowskiego, Błaszkowskiego, Ołobockiego, Kaliskiego II, Odolanowskiego, Grabowskiego oraz Ostrowskiego I i II. Poszczególne dekanaty adorowały relikwie w godzinach 10-12, 12-14, 14-16 i 16-18. Przed południem Eucharystię dla pierwszych pięciu dekanatów odprawił ks. Prałat Andrzej Gaweł, Dziekan Dekanatu Kaliskiego I, a homilię wygłosił ks. Jarosław Powąska, wikariusz Bazyliki św. Józefa. O godzinie 14.00 konferencję dla kapłanów wygłosił ks. Marek Dziewiecki z Radomia a Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Ryszard Wachowiak z Mikorzyna. Ostatnią Mszę Świętą w obecności relikwii, poprzedzoną również konferencją ks. Marka Dziewieckiego, sprawował ks. infułat Tadeusz Szmyt z Ostrowa Wielkopolskiego a homilię wygłosił ks. bp Teofil Wilski.

O godzinie 18.00 relikwie św. Jana Vianneya opuściły Sanktuarium św. Józefa i zostały przewiezione do Poznania skąd powrócą do Francji. W ciągu całego dnia wielu wiernych spontanicznie przybywało i oddawało cześć Świętemu Proboszczowi z Ars, a towarzyszyła im modlitwa i adoracja prowadzona przez wikariuszy Sanktuarium św. Józefa.

Komunikat Kurii Diecezjalnej

Peregrynacja relikwii św. Jana Vianneya w Diecezji Kaliskiej
w dniach 26 - 29 kwietnia 2010 r.

Drodzy Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie.

Cieszymy się, że w Roku Kapłańskim otrzymujemy możliwość bezpośredniego uczczenia relikwii św. Jana Vianneya i połączonej z tym modlitwy za Jego wstawiennictwem w intencji kapłanów. W Roku Kapłańskim jest to dla nas szczególny dar.

Kapłani będą mogli pogłębić świadomość daru powołania i kapłaństwa, odnowić - w obliczu przykładu św. Jana Vianneya - wierność wobec Chrystusa i Kościoła oraz gorliwość pasterską. Wierni mogą dziękować Bogu za dar kapłaństwa, za kapłanów i modlić się za swo­ich duszpasterzy oraz o nowe powołania kapłańskie.

Zapraszamy kapłanów i Wiernych do gromadzenia się na modlitwę przy relikwiach. Kapłani niech przybędą z delegacją wiernych. Relikwie otrzymamy wieczorem 26 kwietnia br. i pozostaną one w Diecezji tylko do wieczora 29 kwietnia br. Musimy więc gromadzić się w wybranych miejscach według załączonego planu. Sytuacja ta wymaga zorganizowania przyjazdu i ustalenia porządku modlitewnych czuwań. Polecamy tę sprawę kapłanom odpo­wiedzialnym za przygotowanie spotkań w poszczególnych ośrodkach.

Szczęść Boże!

Peregrynacja relikwii św. Jana Vianneya w Diecezji Kaliskiej
w dniach 26-29 kwietnia 2010 r.

Plan ogólny

26 - 27 kwietnia (poniedziałek-wtorek)
Około g. 21.00 relikwie przybywają z Rawicza do Krotoszyna, do parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - uczczenie relikwii i modlitwy wstawiennicze trwają do g. 7.00 rano we wtorek. Następnie przewiezienie relikwii do Ostrowa Wlkp.

27 kwietnia (wtorek)
Od g. 7.30 do g. 9.00 uczczenie relikwii i modlitwy wstawiennicze w Domu im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp. O g. 9.00 przewiezienie relikwii do Wieruszowa.
Od g. 10.00 do 20.00 uczczenie relikwii i modlitwa wstawiennicza w Wieruszowie.

27 - 28 kwietnia (wtorek-środa)
Około 21.30 relikwie przybywają do Pleszewa, do kaplicy Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, modlitwa trwa do środy, do g. 9.00.

28 kwietnia (środa)
Około g. 10.00 relikwie przybywają do Jarocina do parafii p.w. św. Marcina Bpa. modlitwa trwa do g. 20.00.

28-29 kwietnia (środa-czwartek)
Około g. 21.00 relikwie przybywają do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu - modlitwa trwa do czwartku do g. 9.30, następnie przewiezienie relikwii do Sanktuarium  św. Józefa w Kaliszu.

29 kwietnia (czwartek)
Uczczenie relikwii i modlitwa wstawiennicza w Sanktuarium św. Józefa od g. 10.00 do g. 18.00.  Następnie przewiezienie relikwii do Poznania.