In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Wiary

Katecheza papieża Franciszka

16 października 2013 roku
"Wierzę w Kościół apostolski”

Drodzy Bracia i Siostry,

„Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem tego wyrażenia, że „Kościół jest apostolski”. Być może nigdy, albo może niekiedy, przybywając do Rzymu, pomyśleliście o ważnej roli Apostołów Piotra i Pawła, którzy tutaj oddali życie, aby nieść Ewangelię i dawać o niej świadectwo. Wyznawać, że Kościół jest apostolski oznacza podkreślać głęboki, konstytutywny związek, jaki łączy Kościół z Apostołami, z tą małą grupą Dwunastu, których pewnego dnia Jezus przywołał do siebie, wezwał po imieniu, aby pozostawali z Nim, i posłał ich, by głosili Ewangelię (por. Mk 3,13-19). „Apostoł” bowiem to greckie określenie, które oznacza „posłany”, „wysłany”. Apostołowie zostali wybrani, powołani i posłani przez Jezusa, by kontynuowali Jego dzieło. Wychodząc od tego, chciałbym krótko podkreślić trzy znaczenia przymiotnika „apostolski” w odniesieniu do Kościoła.

1. Kościół jest apostolski, ponieważ zbudowany jest na przepowiadaniu Apostołów, na autorytecie, który został im nadany przez samego Chrystusa. Święty Paweł pisze do chrześcijan w Efezie: „(…) jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (2,19-20). Porównuje więc chrześcijan do żywych kamieni tworzących budowlę, którą jest Kościół; ta budowla oparta jest na fundamencie Apostołów, kamieniem zaś, który wspiera wszystko, jest sam Jezus. Apostołowie żyli z Jezusem, słuchali Jego słów, dzielili Jego styl życia, a przede wszystkim byli świadkami Jego Śmierci i Zmartwychwstania. Nasza wiara, Kościół, jakiego chciał Jezus, nie jest zbudowany na jakiejś idei, na jakiejś filozofii, ale na samym Chrystusie. A Kościół jest jak ten krzew, który w ciągu wieków urósł, rozwinął się, przyniósł owoce, przy czym jego korzenie zapuszczone są w Nim, a podstawowe doświadczenie Chrystusa, jakie mieli Apostołowie, wybrani i posłani przez Chrystusa, dociera aż do nas.

2. Zadajmy sobie pytanie: w jaki sposób możemy złączyć się z tym świadectwem, jak może dotrzeć do nas to, co przeżyli Apostołowie z Jezusem, to, co od Niego usłyszeli? Oto drugie znaczenie wyrażenia „apostolskość”. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „Kościół jest apostolski, ponieważ (…) zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów” (nr 857). Kościół przez wieki zachowuje ten cenny skarb, którym jest Pismo Święte, nauczanie, sakramenty, posługa pasterzy, tak że możemy być wierni Chrystusowi i uczestniczyć w Jego życiu. Jest on podobny do rzeki płynącej w czasie, której przybywa, która nawadnia, ale woda, która płynie, zawsze jest tą, która wypływa ze źródła, którym jest sam Chrystusa: On jest Zmartwychwstałym, Żyjącym, a Jego słowa nie przeminą. Czy myślimy czasem, jak ważny jest ten dar, który Chrystus nam dał, dar Kościoła, gdzie możemy Go spotkać? Czy myślimy o tym, że Kościół przez wieki – mimo trudności, problemów i słabych stron – przekazuje nam prawdziwe przesłanie Chrystusa? Że daje nam pewność, iż to, w co wierzymy, jest naprawdę tym, co przekazał nam Chrystus?

3. Ostatnia myśl: Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany do niesienia Ewangelii całemu światu. Przedłuża na drogach historii tę samą misję, którą Jezus powierzył Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”

(Mt 28,19-20). Podkreślam ten aspekt misyjności, ponieważ Chrystus zaprasza wszystkich, aby „szli” na spotkanie z innymi, posyła nas, prosi, abyśmy ruszyli nieść radość Ewangelii! Po raz kolejny zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy misjonarzami poprzez nasze słowa, a zwłaszcza nasze chrześcijańskie życie? Kościół ma swoje korzenie w nauce Apostołów, autentycznych świadków Chrystusa, lecz patrzy w przyszłość, ma świadomość tego, że jest posłany do bycia misyjnym. Kościół, który zamyka się w sobie i w przeszłości, zdradza własną tożsamość. Odkrywajmy więc całe piękno i odpowiedzialność bycia Kościołem apostolskim!