In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Wiary

Plan obchodów Roku Wiary – 2012/2013

 

2012 rok.

6 października, Asyż

Dziedziniec Pogan w mieście św. Franciszka: dialog między wierzącymi i niewierzącymi na temat wiary.

 

7-28 października, Watykan

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.

 

11 października, Watykan

Na placu św. Piotra, o 1000, Benedykt XVI przewodniczy uroczystemu otwarciu Roku Wiary z udziałem uczestników Synodu i przewodniczących konferencji episkopatu.

Włoska Akcja Katolicka organizuje, od 1830 do 2130, pochód z pochodniami spod Zamku Świętego Anioła na plac św. Piotra dla upamiętnienia 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II.

 

12 października, Rzym

Wieczór kulturalny i artystyczny „Wiara Dantego” w kościele Il Gesù in Roma, o 2100, organizowany przez Papieską Radę ds. Kultury we współpracy z rektoratem kościoła Santissimo Nome di Gesù all’Argentina i Domem Dantego. Uczestnicy wysłuchają pieśni XXIV z „Raju”, zawierającej wyznanie wiary poety.

 

20 października, Rzym

Pielgrzymka na wzgórze Janikulum i czuwanie misyjne, organizowane przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

 

21 października, Watykan

Benedykt XVI przewodniczy kanonizacji sześciorga męczenników i wyznawców: Jakuba Barthieu, jezuity, misjonarza i męczennika na Madagaskarze (1896); Piotra Calungsoda, świeckiego katechety, męczennika z Filipin (1672); Jana Chrzciciela Piamarty, kapłana-świadka wiary, wychowawcy młodzieży (1913); Matki Marianny (Barbary Cope), świadka wiary w leprozorium na Molokai (1918); Marii z Góry Karmel, zakonnicy z Hiszpanii (1911); Katarzyny Tekakwitha, świeckiej Indianki, konwertytki na wiarę katolicką (1680); Anny Schäffer, osoby świeckiej z Bawarii, świadka miłości Chrystusa na łożu cierpienia (1925).

 

26-30 października, Rzym

Kongres Światowego Związku Nauczycieli Katolickich na temat roli nauczyciela i rodziny w integralnej formacji uczniów (z udziałem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej) oraz obchody Roku Wiary.

 

15-17 listopada, Watykan

XXVII konferencja międzynarodowa Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia na temat „Szpital miejscem ewangelizacji: misja ludzka i duchowa”.

 

1 grudnia

Pierwsze Nieszpory Adwentu z Ojcem Świętym dla papieskich uczelni rzymskich, seminarium i kolegiów kościelnych, oraz uniwersytetów (organizuje Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej).

 

20 grudnia, Rzym

Inauguracja wystawy na temat Roku Wiary w Zamku Świętego Anioła. Potrwa ona do 1 maja

 

28 grudnia, Rzym

Otwarcie Europejskiego Spotkania Młodych, organizowanego prze Wspólnotę z Taizé we współpracy z Wikariatem Rzymu. Spotkanie zakończy się 2 stycznia 2013.

 

2013 rok.

25 stycznia, Rzym

Nabożeństwo ekumeniczne z Benedyktem XVI w bazylice św. Pawła za Murami.

W pinakotece bazyliki będzie można również oglądać - do 24 listopada 2013 - wystawę „Sanctus Paolus extra moenia et Concilium Oecumenicum Vaticanum II” (Św. Paweł za Murami i Sobór Powszechny Watykański II).

 

2 lutego, Watykan

Nabożeństwo pod przewodnictwem Benedykta XVI w bazylice św. Piotra z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego

 

25-26 lutego, Rzym

Międzynarodowy Kongres „Święci Cyryl i Metody wśród ludów słowiańskich: 1150 lat od rozpoczęcia misji”. Obrady odbędą się 25 stycznia w Papieskim Instytucie Wschodnim, a 26 stycznia w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

 

24 marca

Benedykt XVI odprawi liturgię Niedzieli Palmowej, w dniu tradycyjnie poświęconego młodzieży, jako przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży

 

4-6 kwietnia, Rzym

Międzynarodowy zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego Nauk o Wycho-waniu, z udziałem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, i obchody Roku Wiary.

 

13 kwietnia, Watykan

Koncert „Oh My Son” (O mój Synu) w Auli Pawła VI.

 

15-17 kwietnia

Dzień Seminariów z okazji 450. rocznicy ich ustanowienia.

Dzień studiów, zorganizowany przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, na temat znaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II i katechizmu Kościoła Katolickiego w formacji kandydatów do kapłaństwa, w związku z trwającym przeglądem „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”.

 

28 kwietnia, Watykan

Dzień poświęcony wszystkim chłopcom i dziewczętom, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Ojciec Święty namaści Krzyżmem niewielką grupę młodzieży.

 

5 maja, Watykan

Nabożeństwo papieskie z okazji Dnia Bractw i Pobożności Ludowej.

 

18 maja, Watykan

Wigilia Zesłania Ducha Świętego, odprawiana przez Benedykta XVI i poświęcona wszystkim ruchom kościelnym, z pielgrzymką do grobu św. Piotra i wzywaniem Ducha Świętego.

 

2 czerwca

Uroczysta adoracja eucharystyczna pod przewodnictwem Papieża. Adoracja odbędzie się jednocześnie na całym świecie z okazji uroczystości Bożego Ciała.

 

16 czerwca

Dzień „Evangelium vitae” w obecności Papieża. Dzień będzie poświęcony świadectwu Ewangelii życia, obronie godności osoby od pierwszej aż do ostatniej naturalnej chwili życia.

 

22 czerwca, Watykan

Wielki koncert Roku Wiary na placu św. Piotra.

 

7 lipca, Watykan

W obecności Papieża, na placu św. Piotra zakończenie pielgrzymki seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek.

 

23-28 lipca, Rio de Janeiro

Światowy Dzień Młodzieży z Benedyktem XVI.

 

18-19 września

Seminarium studyjne uniwersytetów katolickich, organizowane przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej, na temat wartości Katechizmu Kościoła Katolickiego w nauczaniu teologii na uniwersytetach katolickich.

 

29 września, Watykan

Dzień Katechetów w obecności Benedykta XVI. Dzień będzie także okazją do przypomnienia 20. rocznicy publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

13 października, Watykan

Obchody Dnia Maryjnego w obecności Benedykta XVI i wszystkich stowarzyszeń maryjnych.

 

24 listopada, Watykan

Papież przewodniczy uroczystości zamykającej Rok Wiary.