In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Wiary

Dekret o odpustach na Rok Wiary w Diecezji Kaliskiej

Sanktuarium św. Józefa - Kościołem Odpustowym w Roku Wiary

Penitencjaria Apostolska, do której obowiązków należy regulowanie tego, co dotyczy ustanawiania i używania Odpustów oraz pobudzanie ducha wiernych, aby właściwie rozumieli i karmili pobożne pragnienie ich otrzymania, zgodnie z zamysłem Ojca Świętego Benedykta XVI, postanowiła, że w Roku Wiary, trwającym od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., wierni całego Kościoła mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego ilekroć odbędą pielgrzymkę do jednej z Bazylik Papieskich w Rzymie, Asyżu i w Ziemi Świętej, do katakumb chrześcijańskich, i tam wezmą udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej się zatrzymają na odpowiedni czas skupienia z pobożnymi medytacjami, kończąc modlitwą Pańską Wyznaniem Wiary w jakiejkolwiek uznanej formule, jak również przyzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów bądź Patronów.
W nawiązaniu do powyższego dekretu Penitencjarii Apostolskiej wierni Diecezji Kaliskiej w Roku Wiary mają dodatkowo możliwość uzyskania odpustu zupełnego w następujących miejscach, okolicznościach i warunkach:

1. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych, rekolekcji adwentowych lub wielkopostnych, lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

2. Ponadto odpust zupełny w Roku Wiary będzie można uzyskać za każdym razem, gdy wierni odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej sanktuariów i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych:

-    w Katedrze Kaliskiej pw. św. Mikołaja
-    w Kościele Konkatedralnym w Ostrowie Wlkp. (św. Stanisława BM)
-    w Bazylice św. Józefa w Kaliszu
-    w Bazylice NMP Wspomożenia Wiernych w Twardogórze.

3. Wierni mogą zyskać odpust w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

4. Odpust zupełny można zyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

5. Odpust zupełny w Roku Wiary mogą uzyskać również osoby, które nie mają możliwości dopełnienia zwykłych warunków z powodu choroby lub innej uzasadnionej ważnej przyczyny, jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz", Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

6. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary: inauguracji Roku Wiary w katedrze lub w kościele parafialnym, w Święto Chrztu Pańskiego, podczas Wigilii Paschalnej i w dniu zakończenia Roku Wiary, gdy zgromadzą się na uroczystej Eucharystii łub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary.

7. Kapłanom spowiadającym w katedrze i kościołach, wyznaczonych jako sanktuaria z okazji Roku Wiary, udzielam zastrzeżonej biskupowi władzy zwalniania z kar kościelnych