In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Posługa sakramentalna

Małżeństwo

Zgodnie z postanowieniem KEP-u nr 322, z dnia 1 maja 2003 roku, zwyczajną, obowiązującą i zasadniczo jedyną formą przygotowania do małżeństwa jest parafialna katecheza ponadgminazjalna według wskazań Dyrektorium Rodziny i Instrukcji Duszpasterskiej Diecezji Kaliskiej - "Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego w katechezie parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" (2005 r. w klasach - I, II, III - koniec I semestr klasy III szkoły ponadgimnazjalnej)

Czas załatwienia formalności przedślubnych

Narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej w celu zarezerwowania terminu zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Dokumenty

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa i składają dokumenty:

  • zgoda z parafii (jeśli oboje narzeczeni są z innej niż nasza parafii)
  • dowody osobiste
  • aktualne akty chrztu
  • trzy dokumenty z USC (jeśli nie było wpierw ślubu cywilnego)
  • zaświadczenia z odbytego kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
  • xero świadectwa ukończenia katechizacji w szkole średniej

Po przedstawieniu powyższych  dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisany zostaje protokół kanoniczny i dane osobowe do zapowiedzi.

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Należy bezpośrednio po rozpoczęciu wygłaszania Zapowiedzi odbyć pierwszą z dwóch spowiedzi  przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy zaznaczyć w konfesjonale, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

  • pierwszy raz w czasie rozpoczęcia wygłaszania zapowiedzi,
  • drugi raz tuż przed ślubem.

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani.

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni zgłaszają się  do kancelarii parafialnej w celu złożenia podpisów pod Księgą Małżeństw, podpisania aktu ślubu i omówienia Liturgii.

Konferencje przedmałżeńskie z księdzem

W naszej parafii organizowane są weekendowe kursy przedmałżeńskie. Terminy podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

Poradnictwo życia rodzinnego
z doradczynią życia rodzinnego

Nowy Budynek w podwórzu II piętro (należy zapisać się wcześniej w kancelarii)
Rozpoczęcie w I poniedziałek miesiąca – obowiązują cztery spotkania.
Terminy poradnictwa rodzinnego:
I poniedziałek miesiąca - godz. 18.00