In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Pierwsze Czwartki u św. Józefa

Nabożeństwo przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa

6 września 2012

ks. Łukasz Przybyła

I oto znowu jesteśmy, św. Józefie! Witamy Cię i pozdrawiamy, Opiekunie naszego Zbawiciela i Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, czczony w Kaliskim Sanktuarium od setek lat.

Dziś są tu tysiące, św. Józefie. Jesteśmy tu, bo chcemy przez Ciebie uwielbić Boga. Wszyscy stanowimy dziś jedną, wielką rodzinę. A znajdując w Tobie i Maryi wzór rodziny i małżeństwa, wzór realizowania własnego człowieczeństwa i powołania - chcemy wypraszać u Ciebie głębokie zakorzenienie wszystkich rodzin świata w Bogu.

Dziś kolejny raz wrażamy naszą gotowość do tego, byś znajdował w nas swoje narzędzia. Oddajemy się do Twojej dyspozycji, byś jak kiedyś posługując się narzędziami ciesielskimi dla wytworzenia przydatnych ludziom przedmiotów, tak dziś nami się posłużył do umacniania chrześcijańskiej postawy wobec życia ludzkiego i do ugruntowania więzi rodzinnych na całym świecie w Prawie Bożym.

Nasza uwaga kieruje się dziś, św. Józefie, na sprawę troski o życie, a głównie na aspekt jego początku. Życie jest darem Boga. Życie ma źródło w życiu Boga. On jeden ma prawo do powoływania życia do istnienia i On jeden ma prawo odwołać je z tego świata. Nikt inny, tylko Bóg – Pan życia. Człowiek jednak chce być, jak kiedyś Adam i Ewa, mądrzejszy niż Bóg. I wypracowanymi naukowymi badaniami próbuje to sobie udowodnić, a przy tym pokazać Bogu, że nie jest mu On potrzebny nawet do zainicjowania życia; że sobie bez Niego świetnie radzi. Człowiek uzurpuje sobie prawo do życia, do sposobów jego powoływania i momentów jego odwoływania. Zapomina jednak o starej zasadzie: cel nie uświęca środków. Tak jest między innymi wtedy, gdy człowiek powołuje do istnienia życie ludzkie wbrew woli Bożej i to niegodziwymi sposobami, takimi jak in vitro, w wyniku którego dochodzi do mnożenia, zamrażania, a nawet niszczenia ludzkich zarodków.

Kościół, jako Mistyczne Ciało Chrystusa, Boga, musi zatem mieć odwagę mówić, że nie tędy droga! Że to nie jest droga postępu! Że to jest droga degradacji społeczeństwa! Wbrew wszystkim tym, którzy z obojętnością lub ironią podchodzą do tego stanowiska – Kościół musi mieć odwagę przypominać o tym, że  każde poczęte życie to nowy człowiek, który ma prawo począć się w akcie miłości rodziców, a nie w laboratorium! Ma prawo do bezpiecznego wzrastania w łonie matki, a nie do zamrażania go i przechowywania w lodówce, co najczęściej kończy się jego śmiercią.Poczęcie człowiekapowinno być owocem wzajemnego oddania się małżonków, a nie rezultatem manipulacji biologicznych i medycznych.

Św. Józefie, Ty znasz ból ojców i matek, którzy tęsknią za łaską, jaką jest ojcostwo i macierzyństwo. Do Ciebie tysiące ludzi zanosi prośby o dar potomstwa. Ty rozumiesz ich tęsknotę i cierpienie. Ale też pokazujesz swoją osobą trudną może do zaakceptowania prawdę, że nie można prawa do dziecka zestawiać z prawem do własnego mieszkania czy z wieloma innymi prawami społecznymi; że dziecko nie jest przedmiotem, do którego ma się prawo. Wiemy, że nie wszyscy ludzie podzielają to chrześcijańskie przekonanie, że dziecko jest darem Boga, a rodzice jedynie uczestniczą w przekazywaniu daru życia. Czy jednak nie można przyjąć, że dziecko nie jest i nie może być własnością rodziców, bo żaden człowiek nie może być zawłaszczony przez drugiego?

Stajemy dziś w pokornej prośbie, św. Józefie, za wszystkimi ludźmi, by zrozumieli, że życie każdego człowieka jest darem, zawsze pochodzącym od Boga; że rodzice nie stwarzają życia swoich dzieci, nie panują nad tajemnicą początków tego życia, są nim obdarowani przez Boga. Rodzicom zostaje powierzona możliwość udziału w stwórczym akcie samego Boga. Logika, według której cały świat został stworzony, jest logiką daru. Jest to ta sama logika, według której istnieje sam Bóg. Trzy Osoby Boskie istnieją na sposób daru z samych siebie i obdarowują siebie sobą nawzajem. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. To znaczy, że człowiek najpełniej istnieje według tej Bożej logiki daru, a na mocy własnej decyzji może stawać się darem dla innych. Skoro więc życie ludzkie jest darem, a bycie osobą polega na istnieniu na sposób daru z samego siebie, to wszyscy pragnący potomstwa powinni szanować tę logikę. Jeśli powoływanie osób do istnienia zostaje odarte z logiki obdarowania, to zamienia się w logikę produkcji lub jest skutkiem pomyłki, czy efektem ubocznym innych działań. Doprowadzanie w taki sposób do zaistnienia osób ludzkich jest pierwszym aktem uwłaczającym ich godności.

Ty, św. Józefie, zaparłeś się samego siebie i nie dążyłeś za wszelką cenę do posiadania potomstwa pochodzącego z Twojego ciała i z Twojej krwi. Wbrew swoim oczekiwaniom, planom, marzeniom i tęsknotom zgodziłeś się na plany Boga, który inne Dziecko dał Ci za Syna, nad którym miałeś otoczyć ojcowską opiekę.

Dziś w tym miejscu, w którym odbierasz cześć, i w którym ludzie proszą Cię także o potomstwo zanosimy wspólny głos o jednomyślność i akceptację nauczania Kościoła, o przestrzeganie przykazań Bożych.

Modlimy się o obronę ludzkości przed nią samą, bo uruchamia dziś takie procesy, które mogą ją zniszczyć.

Modlimy się, św. Józefie o to, aby parlamentarzyści i politycy w sprawach dotyczących moralności podejmowali uchwały zgodne z sumieniem uformowanym w świetle Dekalogu. Modlimy się o łaskę Ducha Świętego dla ich sumień i o odwagę, aby przyjmowali najlepsze, zgodne z uniwersalnym prawem do życia rozwiązania prawne, gwarantujące „godność osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego w darze miłości i w darze życia”. Niech Duch Święty - Światło sumień - uwrażliwi ich na wartość każdego poczętego życia, także tego, które w procedurze in vitro jest niszczone i selekcjonowane w sposób zamierzony.

Modlimy się za lekarzy, aby uczciwie przekazywali prawdę o skutkach procedury in vitro, i by promowali skuteczną i etyczną metodę leczenia niepłodności, jaką jest naprotechnologia.

Dzisiaj walka o szacunek dla każdego życia jest wielkim zmaganiem duchowym. W tej walce potrzebna nam jest pomoc Boga. Wstawiaj się św. Józefie za nami, by w tej trosce o największą wartość, jaką jest życie, Bóg i Jego wola była dla wszystkich punktem odniesienia.