In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Pierwsze Czwartki u św. Józefa

s. M. Eliza

Nabożeństwo do świętego Józefa 2 lutego 2012

Pieśń
Święty Józefie pochodziłeś z królewskiego rodu Dawida, więc według powszechnej opinii powinieneś był być bogatym i sławnym. Jednak z woli Bożej spędziłeś życie w ubóstwie, miłowałeś je i nie pragnąłeś odmiany. Nie przewidując godności, jaka miała Cię spotkać, poślubiłeś pokorną Dziewicę Maryję. Gdy dowiedziałeś się, że za wolą Bożą została Ona Matką Zbawiciela, przejąłeś się w stosunku do Niej głęboką pokorą. Kiedy Syn Boży nazywał Ciebie ojcem, jeszcze bardziej wzrastała w Tobie ta cnota, także pod wpływem przykładu uniżenia się Boga - Zbawiciela.
Święty Józefie, wyjednaj mi u Boga skromne mniemanie o sobie. Niech nigdy nie wynoszę się nad innych, lecz pamiętam, że wszystko dobro, które jest we mnie, zawdzięczam jedynie samemu Bogu. Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

Chwila refleksji

Święty Józefie odznaczałeś się wyjątkową czystością. Bóg wyróżnił Cię, uwalniając od złych skłonności, a Ty okazałeś się godny Bożego zaufania. Nie zawiodłeś Maryi Dziewicy, która Ci się powierzyła. Wasze małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, rozwijałeś daną Ci łaskę niewinności. Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę, mogłeś wybierać dobro lub zło. Jednak nigdy w życiu nie popełniłeś żadnej niedoskonałości.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi ten dar, aby żadne złe słowa czy przykłady nie miały na mnie wpływu. Spraw, niech czuwam nad uczuciami i wyobraźnią, abym zachował czystość w całym moim życiu. Chwalebny święty Józefie, Ojciec Niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy, i chronił nas od wszelkiego zła.

Chwila refleksji

Święty Józefie byłeś zawsze doskonale posłuszny. Ewangelia nadaje Ci zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żyłeś w bojaźni Bożej i wiernie wykonywałeś prawo Boże. Chętnie spełniałeś polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały Twoje plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiałeś, czyniłeś to, co Ci nakazano, bez ociągania się i oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu na trudności, przykrości czy niebezpieczeństwa.
Święty Józefie, wyjednaj mi łaskę doskonałego posłuszeństwa. Obym we wszystkim, co mnie spotyka, widział wolę Boga, który zawsze pragnie mojego dobra. Święty Józefie, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, aby nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia Święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania.

Chwila refleksji
Święty Józefie byłeś człowiekiem pobożnym. Kochałeś Boga całym sercem i służyłeś Mu w pokorze. Wszystko, czego Bóg od Ciebie zażądał, wypełniałeś z wierną miłością i poświęceniem. Starałeś się o to, by swoim życiem i pracą podobać się Bogu. Twoja dusza była zawsze skierowana do Boga, dla Niego żyłeś i pracowałeś, gotów poświęcić Mu wszystko, co miałeś najdroższego. W tym stałym zjednoczeniu z Bogiem najpełniej wyraża się Twoja pobożność.
Święty Józefie, naucz mnie swoim przykładem, abym w każdej sytuacji szukał Boga i żył w Jego Obecności. Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno "marności światowe", jak i "szatańskie najazdy" nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas Swoją potężną opieką, abyśmy pomocą Twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne.

Chwila refleksji

Święty Józefie żyłeś zwyczajnie w małym miasteczku, jako przykładny małżonek i ojciec. Lecz było to życie zjednoczone z Bogiem, dlatego osiągnąłeś wyżyny świętości. Będąc zasłuchany i wpatrzony w Boga umiałeś doskonale łączyć codzienne obowiązki z bogatym życiem duchowym. Modlitwą uświęcałeś swoją pracę, umacniałeś ufność, pomnażałeś miłość ku Bogu. Twoja wrażliwość na Boże natchnienia miała także swe źródło w modlitwie.
Święty Józefie, tak bardzo jest mi potrzebna pomoc w drodze do Boga. Uproś mi umiłowanie ciszy i samotności. Niech nawet wśród najbardziej pochłaniających prac
zachowam skupienie ducha. Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu.

Chwila refleksji

Święty Józefie, po wypełnieniu swojej misji życiowej, zostałeś wezwany do wieczności. Odchodziłeś z tego świata w pokoju, choć ciężko było Ci rozstać się z Maryją i Jej Synem, których miłowałeś i którym służyłeś ofiarnie przez wszystkie swoje dni. Całe Twoje życie, święte i bez skazy grzechu, było przygotowaniem do tej ostatniej chwili, więc nie lękałeś się śmierci. Dlatego jesteś Patronem umierających.
Święty Józefie, ty umierałeś wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi. Naucz mnie tak żyć, abym zasłużył na szczęśliwą wieczność. Wyjednaj mi dobrą śmierć, po której w radości i szczęściu zamieszkam w Domu Ojca. Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, przy Twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Chwila refleksji


Pragniemy Ci przedstawić intencje - prośby i podziękowania, jakie do Ciebie kierują Twoi czciciele z różnych stron naszego kraju ….

…intencje…
Litania do św. Józefa