In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Pielgrzymki i wyjazdy z parafii

Honorata Kurdyk

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Dzień 1: Sobota, 21.02.2015r.

W czwartym dniu Wielkiego Postu wyruszyliśmy w pielgrzymkę ,,Śladami Chrystusa’’. Pielgrzymowało nas 53 osoby, a naszymi duchowymi przewodnikami byli Ks. Tomasz Płóciennik Proboszcz Parafii św. Idziego w Domasłowie i Ks. Szymon Rybak wikariusz Parafii Wniebowzięcia NMP, Sanktuarium św. Józefa. W zgłębianiu treści ,,piątej Ewangelii’’ prowadził nas dominikanin o. Paweł Trzopek biblista i dyrektor biblioteki w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Około godziny 17 po długiej podróży stanęliśmy na Ziemi Świętej w Betlejem, gdzie pobyt rozpoczęliśmy Mszą Świętą, podczas której w Liturgii Słowa usłyszeliśmy słowa Jezusa skierowane do celnika imieniem Lewi ,,Pójdź za Mną”  i ruszyliśmy w drogę.

Dzień 2: Niedziela, 22.02.2015

Po pierwszym noclegu w hotelu Paradise i wczesnym śniadaniu wyruszyliśmy autokarem do Ain Karem, miejsca związanego z życiem św. Jana Chrzciciela, gdzie za Zachariaszem, ojcem Jana wspólnie powtórzyliśmy słowa Benedictus pieśni dziękczynnej (Łk 1,68-79). Tutaj zobaczyliśmy skałę, która według tradycji miała ukryć dziecię Elżbiety przed siepaczami okrutnego Heroda. Mogliśmy również modlić się we franciszkańskim Kościele Nawiedzenia oraz Kościele Św. Jana Chrzciciela wzniesionym na miejscu domu rodzinnego Zachariasza. Następnie przejechaliśmy do Instytutu Yad Vashem, miejsca pamięci wszystkich ofiar i bohaterów holocaustu, gdzie rosną drzewa posadzone przez osoby, które otrzymały medal (w liczbie ok. 11 tys. osób wyróżnionych tym medalem znajduje się ok. 5 tys. Polaków). Później przejechaliśmy na Pole Pasterzy, gdzie nawiedziliśmy Kaplicę z freskami ilustrującymi życie Świętej Rodziny oraz Grotę Pasterzy, do której weszliśmy śpiewając kolędę. Tutaj Anioł ukazał się pasterzom i ogłosił nowinę o narodzeniu Jezusa (Łk 2,8-14). Następnie weszliśmy do Groty Mlecznej, gdzie według tradycji Maria karmiła Jezusa podczas ucieczki do Egiptu (Mt 2,13-15), skąd przeszliśmy już do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, która została wzniesiona nad Grotą Narodzenia. Tam srebrna gwiazda oznacza miejsce, w którym zgodnie z tradycją miał się narodzić Jezus. Tutaj ku naszej radości mogliśmy uczestniczyć we Mszy Świętej podczas, której mimo Wielkiego Postu również śpiewaliśmy kolędy. Na zakończenie udaliśmy się do Kościoła Św. Katarzyny oraz Groty Św. Hieronima, który według tradycji tutaj pracował i zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany. Nie zabrakło również czasu na zakup pamiątek, krzyży, różańców itp.

Dzień 3: Poniedziałek, 23,02.2015

Trzeci dzień pielgrzymowania po śniadaniu rozpoczęliśmy zwiedzaniem Meczetu Wniebowstąpienia, gdzie zobaczyliśmy kamień, z którego według tradycji Jezus wstąpił do nieba. Następnie udaliśmy się do Kościoła Pater Noster, gdzie wspólnie wołaliśmy tak jak nas nauczył Chrystus: Ojcze Nasz (Mt 6,9-15). Na ścianach krużganków kościoła widnieją tablice Modlitwy Pańskiej w 143 językach. Zaś w grocie, w której Jezus według tradycji nauczał Apostołów przypomnieliśmy sobie apostolski symbol wiary czyli Skład Apostolski. Następnie przeszliśmy na taras widokowy, skąd roztacza się przepiękna panorama Jerozolimy. Dalej przez Ogród Oliwny, w którym Jezus został zdradzony zboczem zeszliśmy do kaplicy Dominus Flavit Pan Zapłakał, przypominającej kształtem łzę, gdzie Jezus zapłakał nad przyszłym losem Jerozolimy (Łk 19,41-44). Dalej udaliśmy się do Bazyliki Agonii, zwanej Kościołem Wszystkich Narodów i tam przy kamieniu, na którym Jezus trwał na modlitwie uczestniczyliśmy w koncelebrowanej jak każdego dnia przez towarzyszących nam kapłanów Eucharystii śpiewając wielkopostne pieśni. Następnie przeszliśmy przez dzielnicę żydowską wzdłuż ulicy Cardo pod Ścianę Płaczu. Tam mogliśmy zobaczyć modlących się wyznawców judaizmu, kobiety i mężczyźni osobno oraz obrzęd Bar Mictwa - uroczystość podkreślającą oficjalne przyjęcie obowiązków i uzyskanie przez chłopców żydowskich po ukończeniu 13 lat praw: brania udziału w ważnych ceremoniach religijnych. Na zakończenie udaliśmy się na Górę Syjon,  gdzie zobaczyliśmy symboliczny Grób Maryi, czyli miejsce, gdzie według tradycji Apostołowie złożyli ciało Maryi. Nawiedziliśmy również Bazylikę Zaśnięcia NMP i Wieczernik, miejsce Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii (Mt 26,26-30). Tam nasi kapłani udzielili nam specjalnego błogosławieństwa. W dolnej sali pod Wieczernikiem znajduje się zaś tradycyjny Grób króla Dawida. Stamtąd udaliśmy się do Kościoła Św. Piotra In Gallicantu z kamieniem Mensa Christi upamiętniającym spotkanie Chrystusa z uczniami po zmartwychwstaniu. Aktualna świątynia zbudowana została na miejscu gdzie w czasach Chrystusa miał znajdować się Dom Kajfasza. Tutaj wspomina się miejsce, gdzie Piotr zaparł się Mistrza, a ten według przepowiedni Jezusa zanim kogut zapiał, trzy razy się Go wyparł (Łk 22,54-62). Widzieliśmy również cysternę, w której według tradycji przed śmiercią krzyżową więziony był Jezus.

Dzień 4: Wtorek, 24.02.2015

Śniadanie i po odstaniu w korku samochodów dotarliśmy do Jerozolimy do Starego Miasta, gdzie rozpoczęliśmy zwiedzanie od nawiedzenia Kościoła Św. Anny i Joachima. Przeszliśmy do Bazyliki Grobu Bożego, która jest kościołem czterech wyznań. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. śpiewając pieśni wielkanocne i radosne Alleluja. Mogliśmy się tam modlić przy pagórku, na którym według tradycji ukrzyżowano Jezusa i dotknąć skały Golgoty oraz przy pustym grobie, jedynym pewnym miejscu na świecie, gdzie nie ma Jezusa, jak wielokrotnie powtarzał ojciec Paweł nasz przewodnik a także przy Kamieniu Namaszczenia wciąż pachnącym olejkami i wonnościami. W tym miejscu podczas Mszy Świętej usłyszeliśmy słowa, że chrześcijanin nie może przez życie iść jak koń z łbem spuszczonym do ziemi. Jezus Zmartwychwstał i my powinniśmy z radością tę nowinę głosić. Po południu wyruszyliśmy Drogą Krzyżową Via Dolores. Modliliśmy się przy Kaplicach kolejnych Stacji np. Kaplicy Lithostrotos, gdzie Piłat wydał wyrok na Jezusa, Kaplicy Ecce Homo, Kaplicy Biczowania. Dziewięć Stacji Drogi Krzyżowej znajduje się przy Via Dolorosa, zaś pozostałe pięć wewnątrz Bazyliki Grobu Bożego. gdzie przy pustym grobie, który wyznacza zadanie dla chrześcijan, misję głoszenia Ewangelii zakończyliśmy naszą Drogę Krzyżową. Niestety w tym miejscu widać bardzo wyraźny podział wyznań: katolików, prawosławnych Greków, Koptów oraz apostolskich Ormian, choć to miejsce winno być znakiem jedności.

Dzień 5: Środa, 25.02.2015

Tego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do Betanii, gdzie według Ewangelii znajdował się dom Łazarza i jego sióstr. Tam Jezus wypowiedział słowa ,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 1-44). W Kościele Łazarza, w którym znajdują się piękne mozaika przedstawiająca Marię i Martę zwracające się do Jezusa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po mszy można było napić się kawy z kardamonem, zakupić pamiątki bądź dosiąść wielbłąda. Stamtąd przejechaliśmy nad Jordan Quadsari al. Yehud miejsce Chrztu Jezusa (Mk 1,9-11), gdzie wśród licznych pielgrzymów ze wszystkich stron świata odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Dalej zatrzymaliśmy się nad Morzem Martwym najniżej położonym miejscem i była okazja do kąpieli błotnych. Na koniec przejechaliśmy przez Pustynię Judzką do Jerycha najstarszego miasta na świecie a po drodze postój przy Drzewie Sykomory, na które według Ewangelii wspiął się Zacheusz (Łk 19,5-10) i miejscu z widokiem na Górę Kuszenia, gdzie według tradycji Jezus miał odbyć czterdziestodniowy post (Mt 4, 1-11). I po dniu pełnym wrażeń powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 6: Czwartek, 26.02.2015

Po wykwaterowaniu z hotelu i pożegnaniu z Betlejem przejechaliśmy do Cezarei, stolicy nowotestamentowej stolicy Palestyny, by tam zobaczyć pozostałości akweduktu rzymskiego. Dalej przejazd do Hajfy, miasta położonego na stokach Góry Karmel. Tam zobaczyliśmy Grotę Eliasza oraz Kościół Najświętszej Pani Karmelu Stella Maris oraz podziwialiśmy ogród Bahaitów, religii głoszącej Jedność w Bogu i Braterstwo Ludzkości. Później Kana Galilejska miasto Natanaela czyli Bartłomieja, miejsce pierwszego cudu (J 2,1-11) i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Następnie przejazd do Nazaretu i nawiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej świątyni na Bliskim Wschodzie oraz Groty Zwiastowania. W krużgankach bazyliki umieszczonych zostało wiele wizerunków Matki Bożej z całego świata. Wreszcie przejście do Kościoła Św. Józefa, wzniesionego na ruinach domu cieśli Józefa i tam Msza Święta jak przystało na pielgrzymów z kaliskiego Nazaretu. A później zakwaterowanie w hotelu, kolacja i jako zwieńczenie bogatego w przeżycia dnia udział w Bazylice Zwiastowania w pięknej godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej w kilku językach, między innymi w języku polskim.

Dzień 7: Piątek 27.02.2015

W ostatnim dniu udaliśmy się nad Jezioro Galilejskie znajdujące się w depresji 240 m ppm i do Kafarnaum, gdzie Jezus nauczał, czynił cuda i powoływał swych uczniów. Najpierw obejrzeliśmy ruiny synagogi z białego kamienia, która stanęła na miejscu synagogi, w której prawdopodobnie nauczał Jezus a później kościół wznoszący się nad Domem Św. Piotra. Tu uczestniczyliśmy w ostatniej na naszej pielgrzymkowej trasie Mszy Świętej sprawowanej nieprzypadkowo przez ks. Szymona Rybaka. Następnie Tabgha miejsce rozmnożenia chleba i ryb (Mt 14,16-21), piękny kościół z alabastrowymi oknami i mozaika z koszem, w którym widać cztery chleby a wyobraźnia ówczesnego artysty zwraca naszą uwagę na piąty chleb znajdujący się podczas Eucharystii na ołtarzu. Dalej nawiedziliśmy Kościół Prymatu Św. Piotra. To świątynia zbudowana na skale, która przypomina wybór Piotra na głowę Kościoła (J 21, 15-19).  Później rejs statkiem mimo wiatru i dużych fal co pozwoliło nam zatrzymać się nad wydarzeniami, które tu miały miejsce. Po rejsie udaliśmy się do restauracji gdzie zaserwowano nam „rybę św. Piotra”, taką samą jak ta, którą Jezus kazał złowić Piotrowi dla uzyskania pieniążka potrzebnego na zapłacenie podatku świątynnego(Mt 17,24-27). Później przejazd na Górę Błogosławieństw do Sanktuarium usytuowanego na wierzchołku wzniesienia, które przez ośmiokątny kształt przypomina miejsce, gdzie Jezus wygłosił Kazanie na Górze a na oknach pod kopułą teksty Błogosławieństw (Mt 5,3-10). Na zakończenie Góra Tabor ,,wysoka góra osobno”, na którą Jezus udał się z trzema uczniami (Mt 17,1-7) i Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Tam doświadczyliśmy prawdy, że Jezus przemienia również nas, przemienia  i posyła, jesteśmy ci sami ale już nie tacy sami.

I tak przez te 7 dni pielgrzymowania przeżyliśmy radość Bożego Narodzenia, mękę i śmierć Chrystusa oraz Chwałę Zmartwychwstania. Dla jednych była to pielgrzymka życia dla innych kolejna pielgrzymka, dla wszystkich czas zbliżania się do Pana. Wiele tu zmieniło się od czasów Jezusa, pustynia jednak pozostała taka sama. Ta przestrzeń wypełniona jest wydarzeniami z życia Jezusa. Tu moc ma Bóg i Jego pragnienie zbawienia, które zmaga się z ludzką słabością. Pozostało jeszcze wiele do zobaczenia, wiele pytań i nadzieja, że tu się powraca.