In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Pielgrzymki i wyjazdy z parafii

ks. Szymon Rybak

Relacja z 4-dniowej pielgrzymki przygotowanej przez

Sanktuarium św. Józefa i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 

do Sokółki, Polskiego Loretto,

Tatarskiej Wioski w Bochonikach,

do Klasztoru w Supraślu,

Białowieży, Grabarki, Drohiczyna,

Węgrowa, Świętej Wody koło Białegostoku i Hajnówki

która odbyła się w dniach 19-22 kwietnia 2012

 

Galeria

Niewątpliwie jako ten, który w czasie 4-dniowego wyjazdu do Sokółki zajmowałem się  stroną  duchową uczestników, mogę powiedzieć, że nasz wyjazd był bardzo udany. Wiele przeżyć duchowych, które pozwalały doświadczać wspaniałości Boga i Jego dobroci względem każdego najmniejszego człowieka, oraz było również wiele radości uśmiechu i cieszenia się ze wspólnie spędzanego czasu.

 

Z Kalisza dnia 19.04.2012 roku wyjechało nas 49 osób. Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od wspólnej Mszy Świętej w naszym kaliskim Sanktuarium zawierzając cały wyjazd i wszystko co miało nas spotkać wstawiennictwu i opiece św. Józefa. Po zakończonej Mszy Świętej wyruszyliśmy w kierunku Białegostoku i Sokółki miejsca gdzie dokonał się  cud eucharystyczny. Po drodze nawiedziliśmy  Sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto k/Wyszkowa. Na miejscu przywitały na siostry loretanki, które otworzyły przed nami nie tylko drzwi kaplicy ale i swoje serca. Przybliżyły nam całą historię tego cudownego miejsca i wielkość Boga, który działa cuda za przyczyną Matki Najświętszej. Tam też cała nasza pielgrzymka zgromadziła się na modlitwie różańcowej. Z Loretto wyjechaliśmy w kierunku naszego celu, zatrzymując się po drodze w Tykocinie, gdzie znajduje się odbudowany zamek znany z „Potopu”, pomnik hetmana S. Czarnieckiego, kościół i synagoga. Następnie przejazd przez Białystok do Sanktuarium MB Bolesnej w „Świętej Wodzie”. To kolejne cudowne miejsce gdzie Bóg doświadczył nas swoja wielkością. Chodź byliśmy już bardzo późno w tym Sanktuarium i wszystko było pozamykane to ni stąd, zjawił się kustosz tego miejsca który otworzył nam kościół opowiedział o cudownym obrazie Matki Bożej Bolesnej i figurze Maryi z pod której wypływa woda, którą ludzie piją i doświadczają wielu uzdrowień. To co jeszcze było bardzo wymowne w tym miejscy to góra krzyży. Sanktuarium stoi na górze a obok niego pielgrzymi ustawiają setki krzyży jako  wyraz wiary i wdzięczności. Ze ,,Świętej wody ‘’ udaliśmy się już do miejsca noclegowego a zarazem miejsca najważniejszego naszej podróży….. Sokółki. Po przybyciu na miejsce zakwaterowanie kolacja i udział w adoracji Najświętszego Sakramentu i korporału na którym umieszczona jest Hostia, która zamieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego. Adoracja zakończona została Apelem Jasnogórski.

 

Drugi dzień naszej pielgrzymki rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Sokółce  w Bazylice św. Antoniego - miejsce Cudu Eucharystycznego. Następnie jeden z kapłanów pracujących w tej parafii przybliżyła nam całą historie tej parafii oraz cudu eucharystycznego który dokonał się w 2009 roku. Całe przedpołudnie było do dyspozycji pielgrzymów, aby mieli czas na zwiedzanie pamiątki, ale przede wszystkim na modlitwę przed relikwiarzem ze Świętą Hostią. Co działo się w sercach pielgrzymów…? Tego nie wiem, ale wiem po sobie jako osobie duchownej, że jest to miejsce szczególne, gdzie każdy jeśli tylko chce może doświadczyć czegoś wyjątkowego….. bliskości i miłości Boga. Około godzin południowych wyjazd do Bohonik, wioski zamieszkałej od XVII w. przez Tatarów z czynnym meczetem muzułmańskim. Po zwiedzeniu meczetu wyjazd w dalszą trasę wiodącą przez Krynki i Puszczę Knyszyńską do Supraśla. Po drodze zwiedzanie bardzo ciekawego muzeum leśnictwa tzw. „Silvarium” na terenie puszczy. Stamtąd pojechaliśmy do Supraśla miasteczko ze słynnym klasztorem prawosławnym zniszczonym przez Niemców i obecnie odbudowanym w pierwotnym kształcie. Tam na miejscu zwiedzanie klasztoru i pięknego muzeum ikon prawosławnych. Następnie wyjazd z Supraśla w kierunku Białowieży, krótki postój w Hajnówce gdzie było zwiedzanie nowoczesnej cerkwi, w której odbywają się znane festiwale muzyki cerkiewnej. W godzinach wieczornych dotarliśmy do miejsca noclegowego czyli hotel w Białowieży, gdzie spędziliśmy kolejną noc naszej pielgrzymki.

 

W trzeci dzień naszej pielgrzymki od rana przewidziane było Zwiedzanie Parku Narodowego i zagrody żubrów, oraz muzeum. Był to przedpołudnie do dyspozycji każdego pielgrzyma. Każdy miał czas na spacery po puszczy i odpoczynek. Po południu wyjazd do Grabarki – „prawosławnej Częstochowy” następnie przejazd do Drohiczyna, gdzie mieliśmy Mszę Świętą  sprawowaną w katedrze w Drohiczynie. Po Mszy przyjazd do Siedlec i tam nocleg.

 

W czwartym dniu rozpoczęliśmy dzień Mszą Świętą w katedrze Siedleckiej po czym wyruszyliśmy w kierunku Kaliszu. Po drodze zwiedziliśmy Rezerwat przyrody ,,Niebieskie Źródła”, który jest położony na pograniczu miasta Tomaszowa Mazowieckiego i województwa łódzkiego. A następnie udaliśmy się do Sulejowa gdzie zwiedziliśmy Kościół Romański cysterski. I stamtąd już bezpośrednio do Kalisza.

 

Był to piękny czas, gdzie każdy, kto wziął udział w tej pielgrzymce mógł doświadczyć czegoś wyjątkowego a czego oczywiście nie da się do końca opisać słowami. Umocnić wiarę, dotknąć wyjątkowych miejsc wybranych prze Boga, gdzie dzieją się w XXI wieku cuda To cechowała nasza pielgrzymkę jak i oczywiście atmosfera rodzinna i ogromna pogoda ducha. Czekamy na kolejną pielgrzymkę zorganizowaną przez Akcję Katolicką naszego Sanktuarium. A ja oczywiście zapraszam do wspólnego pielgrzymowania.

 

PROGRAM

Kierownictwo :  Małgorzata Piotrowska – sprawy organizacyjne
                           Romuald Zaręba - przewodnictwo

                           Ks. Szymon Rybak - opiekun duchowy

1.  Dzień pierwszy: 19.04.2012 r. (czwartek), dł. trasy przejazdu ok. 520 km
6.00 Msza św. w Bazylice Kaliskiej
6.30 Zbiórka przy autokarze, wyjazd w kierunku Białegostoku (trasa przejazdu do uzgodnienia z kierowcą: przez Warszawę lub z ominięciem Warszawy przez Płock),
14.00 Nawiedzenie Sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto k/Wyszkowa,        
15.00 Wyjazd z Wyszkowa w kierunku Białegostoku,
17.00 Zatrzymanie po drodze w Tykocinie (odbudowany zamek znany z „Potopu”, pomnik hetmana S. Czarnieckiego, kościół, synagoga),
18.00 Przejazd przez Białystok do Sanktuarium MB Bolesnej w „Świętej Wodzie”,
19.00 „Świeta Woda” – zwiedzanie sanktuarium, krótka modlitwa,
20.00 Sokółka, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
21.00 Czas wolny, nocleg.
     Uwaga : Przypominamy o zabraniu ważnego dowodu osobistego i kanapek
     na drogę z Kalisza do Sokółki.
     
2.    Dzień drugi: 20.04.2012 r. (piątek), dł. trasy przejazdu ok. 180 km
7.00  Śniadanie w hotelu
8.00  Msza św. w Bazylice św. Antoniego (miejsce Cudu Eucharystycznego),
         adoracja Św. Hostii wystawionej w relikwiarzu, zwiedzanie sanktuarium,
         zakup pamiątek w sklepiku sanktuaryjnym,
10.30 Wyjazd do Bohonik (wioski zamieszkałej od XVII w. przez Tatarów z czynnym mecztem muzułmańskim),
12.00 Po zwiedzeniu meczetu wyjazd w dalszą trasę wiodącą przez Krynki i Puszczę Knyszyńską do Supraśla. Po drodze możliwość zwiedzenia b. ciekawego muzeum leśnictwa tzw. „Silvarium” na terenie puszczy,
14.00 Supraśl (miasteczko ze słynnym klasztorem prawosławnym zniszczonym przez Niemców i obecnie odbudowanym w pierwotnym kształcie),
15.00 Wyjazd z Supraśla w kierunku Białowieży,
16.30 Krótki postój w Hajnówce (zwiedzanie nowoczesnej cerkwi, w której odbywają się znane festiwale muzyki cerkiewnej),
17.00 Wyjazd w kierunku Białowieży. Przejazd szosą przez puszczę (20 km).
18.00 Przyjazd do hotelu w Białowieży, zakwaterowanie, obiadokolacja,
20.00 Czas wolny, nocleg.

3. Dzień trzeci: 21.04.2012 r. (sobota), dł. trasy przejazdu ok.180 km
7.00 Śniadanie w hotelu
8.00 – 12.00 Zwiedzanie Parku Narodowego i zagrody żubrów,
Uwaga : trasa piesza przez Park Narodowy ma długość ok. 5 km i wiedzie
ścieżkami leśnymi, prosimy zabrać wygodne obuwie ! Po zwiedzaniu przewiduje się ok. 1.00 godz. czasu wolnego (do ustalenia na miejscu) na ewentualne zakupy.

13.00-14.00 Przejazd do Grabarki – „prawosławnej Częstochowy”,
14.00-15.00 Zwiedzanie Grabarki,
15.00-16.00 Przejazd do Drohiczyna
17.00-17.30 Msza św. w katedrze w Drohiczynie,
17.30-18.30 Zwiedzanie Drohiczyna,
20.00 Przyjazd do Węgrowa, zakwaterowanie, obiadokolacja
21.00 Czas wolny, nocleg.

4. Dzień czwarty: 22.04.2012 r.(niedziela), dł. trasy przejazdu ok. 350 km
7.00 msza św. w kościele w Węgrowie
8.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania
9.00 – 10.00 Zwiedzanie Węgrowa, przejazd do Liwu (zamek, muzeum),
11.00 Wyjazd w kierunku Kalisza przez Warszawę, Łowicz , Koło
13.00 – 14.00 zatrzymanie po drodze na spożycie posiłku (we własnym zakresie),
22.00 przyjazd do Kalisza.

W ramach wniesionej opłaty (koszt ok. 450 zł) organizator zapewnia 3 noclegi,
3 śniadania, 3 obiadokolacje, przejazd autokarem, własnego przewodnika na trasie. Na pierwszy dzień przejazdu  do Sokółki oraz w czasie powrotu do Kalisza wyżywienie pokrywa we własnym zakresie uczestnik pielgrzymki.  Wstępy do muzeów i do Parku Narodowego mieszczą się w kwocie wniesionej opłaty za udział w pielgrzymce.