In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Otoczmy Troską Życie

Dr Wanda Pótławska
11-12 października 2008 Kraków-Łagiewniki

Obrona życia we współczesnej Polsce,
Europie i świecie

Aktualne zadania „obrońców życia”

Fakt, ze na całym globie życie ludzkie jest zagrożone, nie wymaga dowodu – jest to oczywiste. Od zawsze ludzkość dzieliła się na tych, co życiu zagrażają i tych, co życia bronią - ta walka jest, powiedzieć można, odwieczna, ale każda epoka przynosi inne okoliczności.

Wydaje się, że obecne pokolenie żyje w rzeczywistości szczególnie trudnej, ponieważ jawią się coraz bardziej perfidne sposoby niszczenia ludzkiego życia, co wymaga większego zaangażowania ze strony ludzi dobrej woli. Teraz nie chodzi bowiem jedynie o walkę z bezpośrednim zabijaniem dzieci nienarodzonych przez „prosty" zabieg chirurgiczny lub przez jednoznacznie działającą pigułkę, lecz zagrożenie odnosi się do całej ludzkości i trzeba by powiedzieć, że obecnie potrzebni są „obrońcy życia wiecznego", nie tylko życia biologicznego na ziemi.

Chodzi o skuteczną obronę najwyższych wartości, bo to ludzkie życie człowieka dziecka może być w pełni zabezpieczone tylko wtedy, kiedy na ziemi zapanuje „królestwo Boże" - obrońcy życia mają więc odnaleźć swoją nową rolę „apostolatu ludzi świeckich", w której według profetycznej encykliki Pawła VI „równi usługują równym" tworząc klimat czystości.

Zasadniczo są to zadania ogólnoludzkie, ale oczywiście nie wszyscy ludzie poczuwają się do podjęcia tych zadań; chodzi zaś o to, żeby pociągnąć do tej pracy jak najwięcej osób, jak najwięcej ludzi dobrej woli.

Chodzi więc o taki program, działania, który odnosi się nie tylko do skutków, ale do przyczyn. Aborcja i inne podobne zjawiska to skutek ludzkich czynów - trzeba opanować przyczyny, których jest wiele, i ta ich ilość może zniechęcać swoim zakresem wydając się nie do opanowania. A jednak Jan Paweł II uczył za św. Pawłem: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".

A więc:

  • Pierwszą grupą ludzi, których działalność zagraża życiu ludzkiemu są lekarze ginekolodzy, genetycy, biologowie. Oni zagrażają życiu dziecka, a ich czyny zagrażają życiu wiecznemu. Potrzebny jest program duszpasterski, program nawracania lekarzy.
  • Trzeba bronić praw sumienia farmaceutów, którzy zajmują się dystrybucją środków dzieciobójczych - aby nie byli do tego zmuszani i umieli się przeciwstawić naciskom. Zarazem pojawia się problem przemysłu - jak powstrzymać produkcję tych środków.
  • Tu ukazuje się problem prawników i prawodawców ustanawiających prawa, aby potrafili przegłosować prawo zabraniające produkcji tych środków.
  • Zagrożone jest nie tylko dziecko, ale nietykalność genomu ludzkiego. Konieczne jest prawo chroniące tożsamość człowieka przed manipulacją genetyczną.

Właściwe postawy można osiągnąć jedynie przez przyjęcie takiej antropologii, która pokazuje prawdziwy wymiar człowieka tak, jak to robił Jan Paweł II. To odnosi się z kolei do grupy wszelkich nauczycieli i wychowawców, aby przekazywali ludziom taką koncepcję człowieka jego praw i jego odpowiedzialności.

Można tak wymieniać kolejno zadania świeckiego apostolstwa - zadania, które zdają się przekraczać możliwości człowieka Dlatego trzeba w tej pracy obrońców życia sięgnąć do nadprzyrodzonych źródeł siły - jeśli praca ma być efektywna, trzeba sięgnąć po pomoc nieba: Trzeba szerzyć na całym świecie modlitwę do „wojska anielskiego" i jego wodza św.

Michała Archanioła, do tej, która zdepcze głowę szatana, Matki Boskiej Niepokalanej, do opiekuna św. Rodziny św. Józefa, do bliskiego naszemu sercu niestrudzonego obrońcy życia Jana Pawła II który mówił, że „wszystkie problemy ludzkości rozwiązuje genealogia divina - Boże pochodzenie człowieka i który jako skuteczną receptę podaje koncepcję „pięknej miłości".

Obrońcy życia muszą po prostu ściśle współpracować z niebem.