In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

On wam dopomoże
- Jubileusz 700-lecia Parafii

Rozmowa z księdzem prałatem dr Jackiem Plotą,
Kustoszem Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Rozmawiała Joanna Walczak.

W bieżącym roku parafia p.w. Wniebowzięcia NMP obchodzi 700 - lecie swojego istnienia. Ze względu na rolę, jaką odgrywa ona w życiu Kalisza i całej diecezji jest to bez wątpienia ważne wydarzenie!

Kościół parafialny popularnie zwany bazyliką św. Józefa jest najważniejszym, po Montrealu, ogólnoświatowym sanktuarium tego Świętego. Jest on nie tylko najstarszym na świecie sanktuarium poświęconym kultowi świętego Józefa, ale również obraz św. Rodziny (z wizerunkiem św. Józefa) należy do najstarszych na świecie koronowanych obrazów tego typu. Koronacja obrazu odbyła się w 1796 roku. Jest to także miejsce centralne dla naszej diecezji, gdyż św. Józef od roku 1992 jest jej patronem. Opiekun Pana Jezusa jest tym, który buduje jedność, budzi świadomość i poczucie wspólnoty diecezjalnej. Niewątpliwie więc rocznica, którą w tym roku obchodzimy ma duże znaczenie w życiu zarówno parafii, jak i Kościoła kaliskiego.

Początki parafii są znane historykom, czy giną w mrokach dziejów?

Dzieje parafii sięgają XIII wieku i są związane z kościołem, który wówczas był niewielką, drewnianą budowlą. Był on wtedy filią nie istniejącej dzisiaj kolegiaty św. Pawła na Zawodziu. W 1303 roku, dekretem arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki, został uznany za kościół parafialny, zaś w roku 1359 kolejny arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki nadał kościołowi tytuł kolegiaty, fundując jednocześnie na miejscu drewnianego budynku nową, murowaną świątynię. W niezmienionej prawie postaci kościół Wniebowzięcia NMP przetrwał do dzisiaj. Tylko wieża niszczona kilkakrotnie, swój ostateczny wygląd przybrała w roku 1948.

Wnętrza kościoła kryją wiele cennych pamiątek, których nie sposób wymienić. Największym kultem otaczany jest już od prawie trzech wieków cudowny obraz Świętej Rodziny, ufundowany i umieszczony w kolegiacie około 1670 roku, przez mieszkańca wsi Szulec k. Opatówka o nazwisku Stobienia, jako wotum dziękczynne za uzdrowienie. Od początku był on otaczany kultem nie tylko przez mieszkańców Kalisza.

W jaki sposób stara się Ksiądz „sprzedać”, zareklamować tę rocznicę wśród parafian, w Kaliszu i całej diecezji?

Pragnę włączyć w to dzieło media, a więc diecezjalny dwutygodnik „Opiekun”, diecezjalne radio „Rodzina”, a także diecezjalne strony internetowe. W programie obchodów mamy także cały szereg propozycji dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, pragnących włączyć się w obchody 700 - lecia naszej parafii. Zależy nam bowiem na tym, aby jubileusz pokazać szerzej w diecezji oraz wśród czcicieli św. Józefa w kraju.

Proszę odsłonić nieco rąbka tajemnicy. Jakie są plany obchodów 700 - lecia parafii?

Przygotowany został kalendarz obchodów na cały rok. Jubileusz nie jest bowiem jednorazowym aktem. Jego centralne uroczystości odbędą się w uroczystość Opieki św. Józefa, przypadającą w tym roku 1 czerwca. Prócz 700 - lecia parafii obchodzić będziemy wtedy także 25 - lecia nadania kościołowi przez papieża Pawła VI tytułu bazyliki mniejszej oraz wspomnienie VI rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. W plan obchodów wpisane jest także mnóstwo imprez towarzyszących. Oczywiście w ich skład wchodzą wszystkie pielgrzymki przybywające co roku do stóp św. Rodziny. Oprócz tego dla Kaliszan i diecezjan mamy inne propozycje. I tak np. w marcu odbędzie się konkurs plastyczny nt. „Dzieło plastyczne poświęcone Świętemu Józefowi”, planujemy także otworzyć odremontowaną, w pełni urządzoną i skomputeryzowaną bibliotekę im. św. Józefa Kaliskiego. 1 czerwca chcemy zorganizować festyn rodzinny oraz konkurs dla dzieci do lat 15 pt. „Idę z mamą i tatą do świętego Józefa”. W październiku planujemy wystawę fotograficzną i rozstrzygnięcie konkursu nt. „Sanktuarium Świętego Józefa - impresje fotograficzne”, natomiast w listopadzie uroczysty koncert pt. "Pieśni o św. Józefie" oraz sympozjum poświęcone 700 - leciu parafii. To są już dalekie plany, natomiast w najbliższej przyszłości, 15 lutego, odbędzie się uroczystość poświęcenia po renowacji Poliptyku Mistrza z Gościszowic oraz inauguracja jubileuszu 700 - lecia parafii, której przewodniczył będzie ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała.

Rocznica i jej obchód wymagają pewnych przygotowań. Kto jest w nie zaangażowany?

Powołany jest specjalny Honorowy Komitet obchodów 700 - lecia parafii. W jego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, ludzie związani z kulturą i sztuką, historycy oraz duchowni. Razem jest to około 15 osób. Prócz tego w obchody włączają się także inni ludzie dobrej woli.

Czy do obchodów rocznicy zaproszeni są tylko parafianie?

Jak już wcześniej wspomniałem, wraz z Komitetem zapraszam serdecznie wszystkich moich parafian oraz wszystkich, którym św. Józef jest szczególnie bliski. Zapraszam słowami: „Idźcie do Józefa - On wam dopomoże”.