In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

W darze
świętemu Józefowi

Rozmowa z księdzem prałatem dr Jackiem Plotą,
Kustoszem Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Rozmawia ks. Krystian Szenowski.

W sanktuarium św. Józefa podobnie jak w innych sanktuariach, ludzie od wieków składają wota. Dlaczego to czynią?

Każdy kto znajdzie się w nawie i w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa łatwo może zauważyć gabloty, a w nich znajdujące się liczne wota. Są one dowodami wdzięczności składanymi św. Józefowi za otrzymane łaski i cuda. Wota są to różnego rodzaju przedmioty najczęściej, srebrne serca i serduszka, srebrne ręce, nogi, łańcuszki, ryngrafy, złote obrączki, pierścionki oraz korale, bursztyny i różnego rodzaju biżuteria, a także różańce i krzyżyki. Do św. Józefa przybywają pielgrzymi polecając Mu osobiście lub poprzez korespondencję liczne prośby. Często w podziękowaniu za otrzymane łaski składają wota.

Najważniejszym wotem w sanktuarium jest obraz Świętej Rodziny...

Historia powstania obrazu jest niezwykła. Otóż złożony od dłuższego czasu ciężką chorobą, sparaliżowany mieszkaniec wsi Szulec o nazwisku Stobienia, modlił się do św. Józefa o uzdrowienie lub dobrą śmierć. W nocy ukazała mu się postać, w której chory rozpoznał św. Józefa. Św. Józef oznajmił „wyzdrowiejesz, gdy każesz namalować obraz Świętej Rodziny i ofiarujesz go kolegiacie kaliskiej”. Tu opisał jak ma obraz wyglądać. Chory zlecił artyście namalowanie obrazu. Kiedy obraz został namalowany, ufundował go do kolegiaty kaliskiej. Chory został uzdrowiony. Obraz Świętej Rodziny, w którym szczególną cześć odbiera św. Józef jest zatem najważniejszym i najstarszym wotem znajdującym się w naszym sanktuarium.

Czy z przekazów historycznych wiadomo z którego roku pochodzą najstarsze wota?

Pierwsza zapisana wzmianka o przekazywanych wotach pochodzi z 1673 roku. Ksiądz prałat Stanisław Kłossowski w dziele pt. „Cuda i łaski za przyczyną św. Józefa dokonane” opisuje 600 dokonanych cudów i przekazanych w związku z tym wot w drugiej połowie XVII i całym XVIII wieku. Z ubolewaniem należy wspomnieć o kradzieżach, które pozbawiły nasze sanktuarium wielu cennych i zabytkowych wot. Największa kradzież miała miejsce w nocy z 2 na 3 października 1983 roku.

Jak wspomniał Ksiądz Prałat wota są wyrazem wdzięczności za otrzymane łaski. Za co ludzie szczególnie dziękowali i dziękują Bogu przez wstawiennictwo św. Józefa?

Przez pośrednictwo św. Józefa ludzie otrzymują różnego rodzaju łaski i cuda. Dawniej można było zauważyć liczne uzdrowienia z różnych chorób i dolegliwości. Obecnie wierni zwracają się z prośbami dotyczącymi wielu spraw np. o zgodę w rodzinie, o pracę, o dar potomstwa i dobre wychowanie dzieci, o uwolnienie z nałogów, o poprawę sytuacji materialnej, o zdrowie i inne.

Czy dzisiaj ludzie także składają wota?

Swoistym wotem ofiarowanym św. Józefowi jest Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności Księży byłych więźniów Dachau ufundowana w 1970 roku z okazji 25-lecia cudownego ocalenia z obozu. Na uwagę zasługuje też fakt, że górnicy z Jastrzębia Zdroju złożyli św. Józefowi wotum w postaci okazałego Obrazu Jezusa Miłosiernego za uwolnienie wielu z nałogu pijaństwa. Systematycznie są przekazywane wota po dziś dzień od osób indywidualnych, od rodzin, od Związków Zawodowych i innych zorganizowanych grup.

W wielu sanktuariach i świątyniach wota są eksponowane w świątyni?

Jak wcześniej już wspomniałem również w naszym sanktuarium znajdują się gabloty, w których są umieszczone wota. Obecnie mamy już zgromadzoną pewną ilość przekazanych w ostatnich latach wot. Zostaną one w najbliższym czasie umieszczone w nowych gablotach i zawieszone w nawie św. Józefa.

Oprócz wot św. Józefowi przekazywano różne dary np. pierścienie od trzech papieży: Leona XIII, Piusa X i Jana XXIII, które niestety skradła świętokradzka ręka złodziei. Znajduje się także patena papieża Pawła VI. 4 listopada 2004 roku ksiądz biskup Stanisław Napierała ofiarował św. Józefowi Medal św. Joanny Beretta Molla, który otrzymał od Jej męża Piotra.

Od 2002 roku przy naszym sanktuarium zostały założone: Księga łask i cudów oraz Księga wot, w których systematycznie wpisywane są łaski i cuda i dokumentowane przekazywane wota.

Wota można składać w kancelarii parafialnej podając intencję i swój adres. Również zachęcam do składania świadectw dotyczących otrzymanych łask za wstawiennictwem św. Józefa.