In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Rodzina świętego
Józefa Kaliskiego

Tekst: Ks. Prałat Jacek Plota

Od chwili umieszczenia Obrazu św. Józefa w kolegiacie kaliskiej, co miało miejsce w połowie XVII wieku, zaczął rozwijać się Jego kult. Święty Józef obdarzał przybywających do Niego pielgrzymów licznymi łaskami, a nawet cudami. Rosła liczba Jego czcicieli. W ten sposób zrodził się pomysł, aby zaprosić ich do kaliskiego sanktuarium do tronu św. Józefa.

Ponieważ wcześniej nie prowadzono dokładnego rejestru czcicieli dlatego w 1996 roku śp. ksiądz prałat Lucjan Andrzejczak skierował list do wszystkich imienników i imienniczek św. Józefa w Polsce, zapraszając ich do naszego sanktuarium w dniu 19 marca w święto św. Józefa. Przybyło ich wówczas niewielu, ale niektórzy listownie wyrazili chęć utrzymywania kontaktu. Należy zaznaczyć, że imiennicy św. Józefa to ludzie często już posunięci w latach i trudno jest im przybyć do Kalisza, ale bardzo chętnie i z radością utrzymują łączność z sanktuarium poprzez korespondencję. Do imienników św. Józefa dołączają ciągłe nowi czciciele często członkowie ich rodzin. W ten sposób powstała grupa stałych czcicieli św. Józefa tworząc Rodzinę świętego Józefa Kaliskiego.

Rodzina świętego Józefa związana jest z kaliskim sanktuarium, gdzie znajduje się Cudowny Obraz Świętej Rodziny, w którym szczególną cześć odbiera św. Józef zwany Kaliskim.

Każda osoba należąca do Rodziny świętego Józefa uczestniczy w owocach wspólnotowej modlitwy:

  • w każdą sobotę o godz. 12.00 jest sprawowana Msza św. w intencji czcicieli i ofiarodawców,
  • w każdą środę o godz.18.00 podczas Mszy św. i nowenny polecamy św. Józefowi wszystkie przysłane i złożone intencje oraz wszystkich czcicieli,
  • w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.30 modlimy się w intencji rodzin, poczętego życia, w nadesłanych intencjach oraz polecamy wszystkich czcicieli św. Józefa,
  • dwa razy w roku wszyscy czciciele z racji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy otrzymują od Księdza Kustosza życzenia oraz informację o tym co się dzieje i czym żyje sanktuarium.

Natomiast każdego czciciela prosimy:

  • o modlitwę w intencjach naszego sanktuarium i wszystkich w nim posługujących,
  • o szerzenie w różny sposób kultu św. Józefa,
  • w miarę możliwości o pomoc materialną, która w całości jest przeznaczona na szerzenie kultu św. Józefa i rozwój naszego sanktuarium.

Kult św. Józefa ciągłe się rozwija. Święty Józef postrzegany jest przez ludzi jako Patron na trudne czasy, na trzecia Tysiąclecie, dlatego coraz więcej pielgrzymów przybywa do naszego sanktuarium zwanego „Polskim Nazaretem” i wielu z nich wyraża chęć wpisania się do Rodziny św. Józefa. Aktualnie mamy zapisanych około 7 tysięcy czcicieli z całej Polski i kilku z zagranicy. Święty Józef ma jeszcze bardzo wielu ukrytych czcicieli. Świadczy o tym liczna korespondencja. Przychodzi dużo listów z prośbą o modlitwę do św. Józefa w konkretnych intencjach, a także zawierających podziękowania za wysłuchane modlitwy i otrzymane łaski. Wszystkie świadectwa mówiące o otrzymanych łaskach przez wstawiennictwo św. Józefa są zapisywane w Księdze Łask i Cudów znajdującej się w naszym sanktuarium. Również jako podziękowanie za otrzymane łaski przekazywane są św. Józefowi liczne wota, które wkrótce umieszczone zostaną w nowych gablotach i zawieszone w Kaplicy Cudownego Obrazu. Są one również rejestrowane w Złotej Księdze Wot.

Jeżeli ktoś chce się zapisać do Rodziny świętego Józefa to na stoliku przy Kaplicy Cudownego Obrazu znajdują się gotowe karteczki, które po wypełnieniu można tam zostawić lub przysłać na adres sanktuarium.

Święty Józef jest naszym potężnym Patronem i skutecznym Orędownikiem u Boga. Jest na nowo odkrywanym darem Bożej Opatrzności dlatego wszystkich zachęcam i serdecznie zapraszam „Idźcie do Józefa On Wam na pewno dopomoże”.