In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

List
Kustosza Sanktuarium
na Boże Narodzenie 2021 r.

Ks. Prałat Jacek Plota

Kalisz, Boże Narodzenie 2021 r.

Drodzy Czciciele,
Duchowa Rodzino Świętego Józefa Kaliskiego

W atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z „Polskiego Nazaretu” w Kaliszu, gdzie znajduje się Cudowny Obraz świętej Rodziny, w którym od prawie 400 lat szczególną cześć odbiera Święty Józef, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam Was wszystkich Czcicieli Świętego Józefa.

Dzięki Bożej Opatrzności Kalisz jest Duchową Stolicą Świętego Józefa, a Jego już dziś Narodowe Sanktuarium miejscem, gdzie można w obecności wystawionego do całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu poczuć obecność Boga i nasycić się atmosferą „Nazaretańskiego Domu” w osobistym spotkaniu z Jezusem, Maryją i Świętym Józefem, patronem na trudne czasy i od trudnych spraw.

Mijający rok był szczególny. Przeżywaliśmy radość wynikającą z ustanowienia w Kościele Katolickim przez Ojca św. Franciszka Roku Świętego Józefa, który trwał od 08.12.2020 r. do 08.12.2021 r. Był to dla Świętego Józefa czas szczególnej czci i chwały, a dla nas, Jego czcicieli, czas obfitych łask.

W związku z obchodami 150 rocznicy (08.11.1870 r.) ogłoszenia przez Bł. Piusa IX Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego, papież Franciszek napisał List Apostolski „Patris Corde”, w którym czytamy: „Wszyscy mogą znaleźć w Świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. /…/ Celem tego Listu jest wzbudzenie większej miłości do tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o Jego wstawiennictwo i do naśladowania Jego cnót i Jego zaangażowania.”

Wypełnieniem tych słów papieża były w ciągu tego roku, mimo trudnego czasu pandemii, bardzo liczne pielgrzymki. Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa stało się znaczącym miejscem na duchowej mapie naszej Ojczyzny, miejscem szczególnej i żarliwej modlitwy. Wierni przybywają tu aby dziękować za wysłuchane prośby i otrzymane łaski, a także powierzyć Świętemu Józefowi swoje troski i obawy, najróżniejsze biedy, trudną teraźniejszość i niepewność jutra. Święty Józef wszystko to wysłuchuje i w sposób sobie właściwy przychodzi z pomocą. Małżonek Maryi i Opiekun Syna Bożego, cichy, milczący, pokorny, oddany bez reszty woli Bożej, a jednocześnie potężny w swoim działaniu skuteczny orędownik u Boga, mówi do nas swoim milczeniem i uczy pokornej służby Bogu, rodzinie i życiu. Wzór zawierzenia i posłuszeństwa Bogu prowadzi nas zawsze do Jezusa i Maryi, pragnie nas poprowadzić tak, by Boże Narodzenie nastąpiło w Betlejem naszego serca, aby Boża Miłość zamieszkała w nas.

Zwieńczeniem Roku Świętego Józefa było niezwykle uroczyste i mające znaczenie historyczne wydarzenie: Akt Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi. Miało ono miejsce 07.10.2021 r. tu w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Jest to potwierdzenie słów Św. Jana Pawła II wypowiedzianych w Kaliszu 04 czerwca 1997 r.: „To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i Narodu” oraz w adhortacji Apostolskiej „Redemptoris custos”: „Święty Józef jest nam dany jako Patron na nasze czasy”.

Jesteśmy świadkami wielu cudów i łask wymodlonych i otrzymanych przez wstawiennictwo „Patriarchy z Nazaretu”. Cuda zdarzają się także dziś w XXI-szym wieku. Są one zapisane w Księdze łask i cudów oraz wydane w formie książkowej w 4 tomach.

Właśnie dzięki opiece Świętego Józefa oraz Waszej modlitwie i ofiarom przekazywanym na potrzeby naszego Sanktuarium, możemy podejmować i realizować różne przedsięwzięcia upiększające Bazylikę i służące rozwojowi kultu Świętego Józefa.

W minionym roku dokończyliśmy renowację Kaplicy i Cudownego Obrazu. Zostały wykonane i wstawione do Kaplicy okazałe, stylowe stalle oraz zainstalowano nowe oświetlenie. Zakończyliśmy remont Domu Pielgrzyma poprawiając komfort i dostosowując go do potrzeb pielgrzymów. Cały czas trwają prace nad realizacją filmu fabularnego o Świętym Józefie. Ruszyły prace na planie, są już nagrywane pierwsze sceny. W dalszym ciągu gromadzimy środki i wspieramy finansowo jego produkcję. Będziemy nadal upiększać bazylikę oraz jej otoczenie. Planujemy zorganizować przy bazylice od strony parku „Ogród Świętego Józefa”. Będzie to miejsce modlitwy i odpoczynku. Powstaną też m.in. kapliczki 7. boleści i 7. radości Świętego Józefa.

Bardzo Was proszę o modlitwę i w miarę możliwości materialne wsparcie tych dzieł. Jednocześnie bardzo dziękuję za modlitwę, za każdy gest życzliwości i dobroci z Waszej strony, za otrzymane listy, e-maile, intencje mszalne i modlitewne, za każdą najskromniejszą ofiarę przekazaną na potrzeby naszego Sanktuarium. Zapewniam, że wszystkie składane przez Was ofiary są w całości przeznaczone na szerzenie kultu Świętego Józefa i rozwój Jego Sanktuarium.

Wszystkich czcicieli i darczyńców naszego Sanktuarium polecamy szczególnej opiece Świętego Józefa podczas Mszy św. i nieustającej Nowenny w każdą środę o godz. 18.00, podczas Mszy św. każdą w sobotę o godz. 12.00, w czasie nabożeństw w I-sze czwartki miesiąca oraz w modlitwie przed Cudownym Obrazem codziennie po każdej Mszy św. Pozwólcie, że po raz kolejny zaproszę Was wszystkich: „Idźcie do Józefa, On Wam dopomoże”. Powierzcie Mu swoje życie i życie Waszych rodzin.

W naszym Sanktuarium można zamówić Msze Św. indywidualne, zbiorowe i wieczyste za zmarłych i za żyjących. Można również przysłać intencje modlitewne na środową Nowennę, na Mszę św. połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o godz.15.00 oraz na I-szo czwartkowe nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia. Każda zamówiona Msza św. czy złożona intencja zostanie potwierdzona stosownym obrazkiem przesłanym na adres ofiarodawcy.
Bardzo proszę intencje przysyłać listem lub pocztą elektroniczną.

W nadchodzącym roku zostaną odprawione dwie Nowenny 9-ciu Mszy św. do Świętego Józefa: od 10 do18 marca 2022 r. przed Odpustem Św. Józefa Oblubieńca NMP, który przypada 19 marca oraz od 27 maja do 04 czerwca 2022 r. przed Odpustem Opieki Św. Józefa, który będzie obchodzony 05 czerwca 2022 r. Zachęcam Was do przysyłania swoich intencji, które będziemy polecać Bogu przez wstawiennictwo Świętego Józefa podczas Mszy św. przed Cudownym Obrazem w czasie Nowenny. Intencje także proszę przysyłać listem lub pocztą elektroniczną.

Jeśli chcielibyście złożyć ofiarę na szerzenie kultu Św. Józefa i rozwój Sanktuarium, podaję nr konta bankowego:
Sanktuarium Św. Józefa, Pl. Św. Józefa 7, 62-800 Kalisz
BS Ziemi Kaliskiej 94 8404 0006 2008 0011 6990 0001

Do dyspozycji pielgrzymów jest Dom Pielgrzyma, gdzie można wygodnie przenocować oraz Restauracja Świętego Józefa. W sklepiku parafialnym są do nabycia niepowtarzalne pamiątki.
Można się z nami kontaktować pod nr tel. 62 757 58 22 lub pocztą elektroniczną
kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl.

Sekretariat czynny jest codziennie od godz. 8.00 do 15.00. i tu można zgłaszać pielgrzymki, składać wota, świadectwa, prośby i podziękowania na Nowennę, zarezerwować nocleg w Domu Pielgrzyma oraz uzyskać wszelkie informacje.

Kiedy w wigilijny wieczór na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda, łamiąc się z Wami opłatkiem poświęconym w Kaplicy Cudownego Obrazu składam życzenia:

„Aby dary, które w dzieje świata wnosi Boże Dziecię:
miłość, dobro i pokój stały się udziałem każdego z Was.
Niech Wam Bóg błogosławi, a Święta Rodzina ma w swojej opiece w całym 2022 roku”.

Szczęść Boże
Kustosz
Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa