In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Dni czci, chwały i łaski

Rozmowa z ks. prałatem dr Jackiem Plotą, kustoszem Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Księże Prałacie, rozpoczynamy marzec, miesiąc poświęcony św. Józefowi i to w Roku św. Józefa! W jaki sposób będzie on przeżywany w kaliskim sanktuarium?

W Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przez cały marzec odmawiana jest po każdej Mszy św. Litania do św. Józefa. W wybrane dni, dodatkowo śpiewane są „Godzinki o św. Józefie”. Oczywiście w każdą środę, tak jak w innych miesiącach, odprawiana jest wieczysta nowenna podczas, której modlimy się we wszystkich intencjach polecanych św. Józefowi przez wiernych. W dniach od 10 do 18 marca będzie trwała wielka nowenna przed uroczystością odpustową. Dodatkowo w Roku św. Józefa od dzisiaj przez cały miesiąc w naszym sanktuarium będą się odbywały „Marcowe wieczory ze św. Józefem”.

Jaki będzie ich ramowy program?

O godz. 20.30 krótką konferencję głosić będą zaproszeni kapłani. Podczas wieczoru ze św. Józefem, śpiewać będziemy pieśni ku jego czci, modlić się do niego litanią, a także modlitwą-egzorcyzmem napisaną przez Papieża Leona XIII. Te spotkania kończyć będziemy Apelem Jasnogórskim.

W jaki sposób można się w nie włączyć?

Jeżeli ktoś może to zapraszamy do sanktuarium, oczywiście odbywać się będą w reżimie sanitarnym w związku z pandemią. Transmisja „wieczorów” ma być prowadzona w telewizji internetowej Dom Józefa oraz diecezjalnym Radio Rodzina. Link do transmisji będzie dostępny na stronie internetowej sanktuarium: www.swietyjozef.kalisz.pl Mam nadzieję, że wiele osób odpowie na zaproszenie, gdyż poprzez te spotkania pragniemy też przygotowywać się do Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Ufamy, że będzie miał miejsce w naszym sanktuarium w tym roku.

Jeszcze inne inicjatywy zostają podjęte w Roku św. Józefa?

Papież Franciszek wydał przepiękny List Apostolski o św. Józefie „Patris Corde“- „Ojcowskim sercem”. Jednocześnie za zgodą Ojca Świętego Penitencjaria Apostolska w związku z Rokiem św. Józefa opublikował dekret dotyczący możliwości uzyskania odpustów zupełnych. Stolica Apostolska m.in. jako dni możliwości uzyskania odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, wskazała każdą środę, i każdy 19 dzień miesiąca. Bardzo mnie to zainspirowało.

I jaką Ksiądz Kustosz podjął w związku z tym decyzję?

W środy już oddajemy szczególną cześć św. Józefowi, jednak nie było dotąd w naszym sanktuarium praktyki, aby każdy 19 dzień miesiąca jeszcze bardziej wykorzystać na chwałę św. Józefa. Tak właśnie chcemy czynić, tym samym odpowiadając na sugestię Papieża, który wydobywa ten dzień w pobożności Józefowej. Ta inicjatywa wprowadzana w sanktuarium w Roku św. Józefa, będzie już cały czas kontynuowana.

Odnowiona została też kaplica Cudownego Obrazu.

Ukończono, trwające rok, prace kapitalnej renowacji osiemnastowiecznej Kaplicy Cudownego Obrazu. Przeprowadzono gruntowny remont okazałego ołtarza barkowego jego: polichromii, sklepienia, boazerii. Kaplica przepięknie odnowiona została zabezpieczona na kolejne wieki. Obraz św. Józefa kaliskiego powrócił już na swoje miejsce, uroczyście zostanie powitany 19 marca podczas centralnej sumy odpustowej, której o godz. 12.00 będzie przewodniczył nowy biskup kaliski ks. bp Damian Bryl. Transmisja z tej uroczystości odbędzie się we wspomnianej wyżej telewizji internetowej.

Nowy Pasterz diecezji kaliskiej był już w sanktuarium?

Już na drugi dzień po ogłoszeniu przez Papieża jego nominacji na ordynariusza kaliskiego przybył z Poznania do św. Józefa w Kaliszu. Modlił się tutaj prywatnie. Ksiądz biskup wpisał się do pamiątkowej księgi, zawierzył siebie i całą swoją posługę św. Józefowi. W najbliższy czwartek, pierwszy miesiąca, nowy ordynariusz kaliski będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 18.00 w ramach comiesięcznego nabożeństwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Tym samym po raz pierwszy, jako Pasterz naszej diecezji odprawi Eucharystię w sanktuarium św. Józefa. Podczas poprzedzającej ją konferencji zostanie podjęty temat dotyczący Roku św. Józefa oraz Roku Świętej Rodziny, który z woli Papieża rozpocznie się 19 marca. Pierwsze czwartki mają zasadniczy temat rodzina i życie. To wynika ze swoistego testamentu św. Jana Pawła II, który polecił, aby tutaj zawsze się modlić za rodziny i w obronie poczętego życia. Czynimy tak już blisko 17 lat. A w naszą modlitwę dzięki comiesięcznej transmisji w Radio Maryja i Telewizji Trwam włączają się ludzie z całej Polski i różnych zakątków świata.

Czy widać zainteresowanie Rokiem św. Józefa?

Pojawiło się wiele publikacji dla dzieci i dla dorosłych o św. Józefie. Na 19 marca ma być gotowy czwarty tom książki „Cuda św. Józefa”, która ukaże się nakładem wydawnictwa WAM z Krakowa, autorstwa Katarzyny Pytlarz. Znajdą się w nim kolejne cuda i łaski opracowane na podstawie świadectw złożonych w naszym sanktuarium. Do tej publikacji dodanych zostanie kilka wybranych listów skierowanych do św. Józefa przez dzieci. W przyszłości planowana jest publikacja zawierająca tylko korespondencję dziecięcą do Opiekuna Świętej Rodziny.

Skąd te listy?

Gdy obchodziliśmy Nadzwyczajny Rok św. Józefa Kaliskiego do naszego sanktuarium dotarło ponad dwa tysiące listów od dzieci, które uczestniczyły w roratach zaproponowanych przez Małego Gościa Niedzielnego. Listy pisane przez dzieci do św. Józefa, powinny być obowiązkową lekturą dla dorosłych, rodziców oraz dziadków. Listy kierowane do św. Józefa przez dzieci odzwierciedlają ich pragnienia i tęsknoty.

O co proszą św. Józefa najmłodsi?

Dziewczynka pisze: „proszę Cię, aby mój tata znalazł pracę w Polsce, wrócił z Anglii i był już z nami w domu na stałe”. Ktoś inny prosi o: zdrowie dla mamusi, która już dłuższy czas jest chora, o szczęśliwą operację dla niej. Wydawałoby się, że dziecięce prośby dotyczą błahych spraw, a ta korespondencja pokazuje, że bardzo przeżywają to, co dzieje się w ich rodzinach. Często pojawiają się prośby: aby rodzice się mniej kłócili, aby się pogodzili.

Co sprawia, że mówimy o szczególnej roli św. Józefa w obecnych czasach?

Podczas ostatniego z objawień w Fatmie św. Józef błogosławił światu trzymając na ręku Dzieciątko Jezus, które po nim wykonało ten sam gest błogosławieństwa. Został też proroczo zapowiedziany przez Jana Pawła II, jako patron na nowe czasy, na nowe tysiąclecie. Napisał o tym św. Jan Paweł II w 1989 r. w Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos” , o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. To, że św. Józef będzie patronem XXI w. proroczo przepowiedziała też mistyczka francuska Marta Robin.

150 lat temu Papież bł. Pius IX ogłosił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego.

Teraz Papież Franciszek dokładnie w 150. rocznicę patronatu św. Józefa nad Kościołem, 8 grudnia 2020 r. ogłosił Rok św. Józefa. Odczytujemy to, jako znak, wskazówkę, że jak wówczas przed 150. laty, gdy powstawały prądy ideologiczne wrogie Kościołowi i katolickiej wierze, tak i teraz potrzebujemy skutecznego orędownictwa św. Józefa. Dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy, że staje się szczególnym patronem w czasach, które są wielką areną walki między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci, w czasach wojny z rodziną. Ona toczy się na naszych oczach, także w Polsce. Świętemu Józefowi polecamy, aby opiekował się Kościołem- mistycznym ciałem Chrystusa, w którym zasadniczą rolę odgrywa rodzina budowana na sakramentalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny, a którą chce zniszczyć ideologia gender w imię „tolerancji i wolności”.

O co ludzie dorośli proszą św. Józefa?

Tygodniowo do naszego sanktuarium dociera różną drogą, w tym też listowanie, meilowo nawet 3 tys. próśb. Najczęściej dotyczą rodziny jej kondycji duchowej i bytu materialnego. Ludzie proszą o: zgodę w rodzinie, trzeźwość, dobre wychowanie dzieci, potomstwo, dobrego męża, dobą żonę, mieszkanie, pracę.
Księże prałacie, a czy jest ruch pielgrzymkowy w czasie pandemii?

Przybywa wielu pielgrzymów indywidualnych. W piątek na przykład przybył pan aż z Krosna. Jechał całą noc, po to, aby w kaliskim sanktuarium u św. Józefa pomodlić się i uczestniczyć w Mszy św. Po spotkaniu ze św. Józefem udał się w podróż powrotną. Przybywają pielgrzymi także całymi rodzinami.
Do czego mobilizuje nas Rok św. Józefa?

Przed wejściem do bazyliki, a także od strony zakrystii, zbudowane zostały specjalne bramy. Mają one przypominać o wyjątkowość przeżywanego Roku św. Józefa. Po obu stronach bram wypisane zostały akty strzeliste do św. Józefa. Jest to zachęta, aby każdy nimi się modlił. Ten Rok, to dni pełne czci i chwały dla św. Józefa, a dla jego czcicieli to czas szczególnej łaski. Staje się zachętą do zawierzania, czy też ponawiania zawierzania św. Józefowi. To wyjątkowy przewodnik duchowy na naszej drodze na ziemi prowadzącej do nieba.

Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Bochenek

Dodatek

To, że św. Józef pomaga i jest wyjątkowym orędownikiem dowodzą świadectwa. Historyczna pochodząca z XVIII w. księga zawiera 600 łask i cudów, spsianych przez ks. Stanisława Józefa Kłossowskiego, kustosza Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w latach 1726 – 1798. Został wykonany reprint tej księgi, wydany przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie w 2018 r. Współczesne Księgi Cudów i Łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Józefa kaliskiego są trzy. Każda z nich jest formatu A3 i liczy po kilkadziesiąt stron.