In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

On Wam dopomoże
- Peregrynacja Obrazu Św. Józefa
po domach Parafii

Rozmowa z księdzem prałatem dr Jackiem Plotą,
Kustoszem Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Rozmawia Magdalena Kobierska.

19 marca, czyli w odpust ku czci św. Józefa rozpocznie się w parafii intronizacja wizerunku Świętego Józefa. Czym jest ta inicjatywa i jak się ona zrodziła?

Co roku 19 marca w naszym Sanktuarium jest obchodzony uroczyście odpust świętego Józefa - Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Sumie o godzinie 12.00 przewodniczy ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała. Święty Józef, patron Kościoła powszechnego jest również patronem diecezji kaliskiej. To On w kopii Cudownego Obrazu poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II nawiedził wszystkie parafie naszej diecezji.

Peregrynacja spełniła pokładane nadzieje, scaliła i zintegrowała diecezję oraz ukazała wiernym w diecezji świętego Józefa jako potężnego i skutecznego Orędownika u Boga. W tym roku, 17 kwietnia, przypada dziesięciolecie rozpoczęcia peregrynacji. Co roku też poszczególne parafie w rocznicę nawiedzenia organizują pielgrzymkę do sanktuarium w Kaliszu jako rewizytę, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o wstawiennictwo w różnych aktualnych potrzebach.

Święty Józef w kaliskim wizerunku jest ukazany razem z Maryją i Jezusem, a więc w kontekście Świętej Rodziny, która jest jak powiedział Ojciec Święty „ikoną każdej rodziny”. Dlatego pragniemy, aby tym razem kopia obrazu nawiedziła poszczególne rodziny w parafii. W czasie uroczystości odpustowej będziemy prosili Księdza Biskupa Ordynariusza o poświęcenie dwóch kopii obrazu świętego Józefa i przekazanie ich pierwszym rodzinom.

Inicjatywa zrodziła się z potrzeby ukazania wiernym w parafii jak wielkiego mamy patrona - skarb do końca nieodkryty i niedoceniony. Ciągle jest zbyt mała świadomość potęgi działania świętego Józefa właśnie wśród swoich. A przecież do Jego tronu w Kaliszu z wdzięcznością i ufnością przybywa, co roku więcej pielgrzymów - w 2002 roku było ich około 60 tys., a w 2003 roku około 100 tys.

Dlaczego akurat intronizacja? Jaki cel jej przyświeca?

Słowo intronizacja oznacza uroczyste wyniesienie, w tym wypadku obrazu świętego Józefa w rodzinach. Forma tego nabożeństwa polega na uroczystym poświęceniu się konkretnej rodziny świętemu Józefowi, połączone z umieszczeniem na eksponowanym miejscu obrazu świętego Józefa kaliskiego. Chodzi nam o to, aby święty Józef trafił „pod strzechy” do domostw i rodzin. Żeby był nie tylko znany, ale i kochany i miał coraz więcej czcicieli. Żeby święty Józef swoją obecnością uświęcił dom i każdą rodzinę, by stawała się domowym Kościołem.

Czy parafia przygotowuje się jakoś do tego ważnego wydarzenia?

W parafii peregrynacja została ogłoszona w uroczystość Bożego Narodzenia. W czasie kolędy każda rodzina otrzymała okolicznościowy folder informujący o możliwości przyjęcia świętego Józefa do swojej rodziny. Jeśli wszystkie rodziny przyjęłyby obraz to peregrynacja będzie trwała około 5 lat. Każda rodzina, która chce przyjąć obraz powinna wcześniej zgłosić i ustalić termin w sklepiku parafialnym. W darze otrzyma specjalnie wydany „Rodzinny modlitewnik świętego Józefa”, który pomoże przygotować i przeprowadzić uroczystość intronizacji obrazu świętego Józefa.

Każde przekazanie będzie związane z uczestnictwem rodziny we Mszy św. przed Cudownym Obrazem o godz. 18.00, w czasie której będziemy modlić się imiennie za poszczególne rodziny. Rodzina przygotowuje się poprzez odprawienie w domu dziewięciodniowej Nowenny do świętego Józefa, a także poprzez spowiedź i komunię świętą.

Jak będzie wyglądała intronizacja w domu, w konkretnej rodzinie?

Przyjęcie Cudownego Wizerunku powinno się odbyć tak jakby przyjmowano samego świętego Józefa. Należy przygotować pięknie miejsce intronizacji. Nakryć stół białym obrusem czy serwetą, zapalić świece, udekorować otoczenie kwiatami.

Przebieg uroczystości jest podany we wspomnianym modlitewniku, który każda rodzina otrzyma. Słowa powitania, jak również aktu zawierzenia i oddania rodziny dokonuje głowa rodziny. Poszczególni członkowie rodziny też w odpowiednim czasie przedstawią swoje prośby. Następnie odmawiają Litanię do świętego Józefa i śpiewają pieśni. Razem z kopią obrazu będzie też różaniec (koronka) do świętego Józefa, którą można będzie odmówić w ciągu dnia.

Jeśli rodzina nie ma żadnego obrazu świętego Józefa kaliskiego to zachęcamy do nabycia i poświęcenia w dniu peregrynacji, by już na stałe święty Józef stał się dozgonnym obrońcą i protektorem wszystkich spraw i stróżem losów każdej rodziny. Duży wybór obrazów świętego Józefa jak również Nowenny i innych modlitw np. telegram do świętego Józefa mnożna nabyć w sanktuaryjnym sklepiku.

Do kogo propozycja ta jest skierowana? Czy tylko do własnych parafian?

W czasie pamiętnej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktuarium kaliskim 4 czerwca 1997 roku świętemu Józefowi zostały uroczyście powierzone losy rodzin Polski i świata. Od tej chwili święty Józef w Cudownym Wizerunku kaliskim stał się patronem wszystkich polskich rodzin, ich głową i niejako urzędowo - oficjalnym opiekunem.

Jako Proboszcz i Kustosz pragnę wprowadzić świętego Józefa do każdej rodziny w parafii. Życzę i modlę się, by każda rodzina realizowała swoje powołanie na wzór Świętej Rodziny. Jeżeli jakaś rodzina spoza terenu parafii pragnęłaby przyjąć obraz świętego Józefa to po wcześniejszym ustaleniu terminu również może go przyjąć. Święty Józef jest bowiem patronem wszystkich rodzin w Polsce i na świecie, tym bardziej w naszym mieście i diecezji. „Przyjmijcie świętego Józefa do Waszej rodziny, a On Wam dopomoże”.