In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

List
Kustosza Sanktuarium
na Boże Narodzenie 2020 r.

Ks. Prałat Jacek Plota

Kalisz, Boże Narodzenie 2020 r.

Drodzy Czciciele,
Duchowa Rodzino Świętego Józefa Kaliskiego

W czasie adwentu w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, świąt radosnych, pełnych światła i pokoju, pragnę Was wszystkich serdecznie i gorąco pozdrowić z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, od tronu naszego Patrona i Opiekuna Świętego Józefa.

Jest to także dla mnie czas szczególny, bo poprzez ten kolejny list mogę nawiedzić Wasze domy i Wasze rodziny w tym bardzo trudnym czasie trwającej pandemii. Pragnę w ten sposób podzielić się z Wami odrobiną atmosfery „Polskiego Nazaretu” pełnego ciepła, pokoju i miłości płynącej od Świętej Rodziny: od Jezusa, Maryi i Świętego Józefa.

Okres Bożego Narodzenia to czas głębokiego odkrywania więzi z Bogiem. To czas święty, czas gdy niebo pochyla się nad ziemią, a Bóg nad człowiekiem i to tak dalece, że staje się jednym z nas. Jezus Chrystus przyszedł na świat „jako Emmanuel – Bóg z nami” jako małe bezradne dziecko w rodzinie Maryi i Józefa. Syn Boży rodzi się dla każdego z nas w skrajnie ubogich warunkach aby ubogacić nasze człowieczeństwo i uczestniczyć w życiu każdego z nas, a jednocześnie obdarzać bogactwem swoich łask.

Wpatrujemy się w parę tych młodych ludzi Maryję i Józefa, którzy znaleźli się w bardzo trudnych, niemal bez wyjścia warunkach, nawet bez dachu nad głową. Widzimy Józefa, który pełen troski stanął obok Maryi swej małżonki oczekującej Dziecka i stał się Jego Ojcowskim Opiekunem. Poprzez swoje proste, a czasem trudne życie jest nam bardzo bliski. Święty Józef staje obok nas cichy, milczący całkowicie poddany woli Bożej, a jednocześnie potężny w swym działaniu, skuteczny Orędownik, wzór męża i ojca, któremu Bóg wyznaczył szczególną misję w dziele zbawienia. W tym szczególnym czasie bezradności i lęku jaki obecnie przeżywamy „Patriarcha z Nazaretu” może być dla nas wsparciem i ostoją. Swoim milczeniem podpowie nam jak żyć aby nie pobłądzić w dzisiejszym świecie.

„Idźcie do Józefa, On Wam dopomoże” powierzcie Mu trudne dziś i niepewność jutra, Wasze życie i życie Waszych rodzin. On zrozumie i zaradzi, Ojcowskim sercem odczyta to czego usta ludzkie wypowiedzieć nie mogą. Święty Józef to nasz skarb i dar Boskiej Opatrzności, to niezawodny Patron na nasze trudne czasy.

Pomimo pandemii, różnych ograniczeń i obostrzeń w minionym roku Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu było miejscem szczególnej i żarliwej modlitwy. Przybywało tu bardzo wielu pielgrzymów głównie indywidualnie i rodzinne. Przybywali również w swoich przedstawicielach uczestnicy corocznych, tradycyjnych pielgrzymek różnych grup duszpasterskich, stanów i zgromadzeń. Nieprzerwanie także odbywały się trwające już od 16-tu lat comiesięczne pierwszoczwartkowe spotkania modlitewne w intencji rodzin i obrony poczętego życia transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM.

Wszyscy przybywający pielgrzymi pragnęli pomodlić się przed Obrazem Świętego Józefa, przynosząc swoje podziękowania i prośby jednocześnie chcieli zaczerpnąć ciepła i pokoju „Nazaretańskiego Domu” oraz naładować swoje akumulatory.

Dzięki opiece i wstawiennictwu Świętego Józefa oraz dzięki Waszym modlitwom i ofiarom przekazywanym na potrzeby naszego Sanktuarium mogliśmy w tym roku zrealizować wiele ważnych zadań. Wykonaliśmy remont i odnowienie Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności Księży byłych więźniów obozu w Dachau oraz krypty znajdującej się pod prezbiterium. Jednak najważniejszym zadaniem była renowacja całej XVIII wiecznej Kaplicy, w której znajduje się Cudowny Obraz. Został odnowiony okazały ołtarz, polichromia i sklepienie Kaplicy. Poddano także renowacji Cudowny Obraz Świętego Józefa. Prace, które rozpoczęły się w marcu br. zostały szczęśliwie zakończone w końcu listopada tego roku. Kaplica, a właściwie jej wnętrze jest okazałe i piękne. To wyraz naszej czci i wdzięczności dla świętego Józefa.

Obecnie trwa remont Domu Pielgrzyma, który chcemy jeszcze bardziej dostosować do potrzeb pielgrzymów. Cały czas także trwają prace nad realizacją filmu fabularnego o Świętym Józefie Kaliskim. Jest już napisany scenariusz. W dalszym ciągu gromadzimy środki i wspieramy finansowo jego produkcję, której podjęło się Stowarzyszenie „Rafael”.

Bardzo proszę Was o modlitwę i w miarę możliwości materialne  wsparcie tych dzieł abyśmy mogli zrealizować te wielkie i ważne przedsięwzięcia.

Bardzo dziękuję Wam za modlitwę, za każdy gest życzliwości i dobroci z Waszej strony, za otrzymane listy, e-maile, intencje mszalne i modlitewne, za każdą najskromniejszą ofiarę przekazaną na potrzeby naszego Sanktuarium. Zapewniam, że wszystkie składane przez Was ofiary są w całości przeznaczone na szerzenie kultu Świętego Józefa i rozwój Jego Sanktuarium.

Wszystkich czcicieli i darczyńców naszego Sanktuarium polecamy szczególnej opiece Świętego Józefa podczas Mszy św. i nieustającej Nowenny w każdą środę o godz. 18.00, podczas Mszy św. każdą w sobotę o godz. 12.00, w czasie nabożeństw w I-sze czwartki miesiąca oraz w modlitwie przed Cudownym Obrazem codziennie po Mszy św.

W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu można zamówić Msze św. indywidualne, zbiorowe i wieczyste za zmarłych i za żyjących. Można  również złożyć intencje modlitewne na środową Nowennę, na Mszę św. połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia w każ-dy piątek o godz. 1500 oraz na I-szo czwartkowe nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia.

Każda zamówiona Msza św. czy złożona intencja zostanie potwierdzona obrazkiem przesłanym na adres ofiarodawcy. Intencje bardzo proszę przysyłać listem lub pocztą elektroniczną.

Także w tym roku zostaną odprawione dwie Nowenny 9-ciu Mszy św. do Świętego Józefa: od 10 – 18 marca 2021 r. przed Odpustem Św. Józefa Oblubieńca NMP, który przypada 19 marca oraz od 28 maja do 5 czerwca 2021 r. przed Odpustem Opieki Św. Józefa, który będzie obchodzony 06 czerwca 2021 r. Zachęcam Was do przysyłania swoich intencji, które będziemy polecać Bogu przez wstawiennictwo Świętego Józefa podczas Mszy świętych przed Cudownym Obrazem w czasie Nowenny. Intencje jak wcześniej zaznaczyłem proszę przysyłać listem lub pocztą elektroniczną.

Jeśli chcielibyście złożyć ofiarę na szerzenie  kultu Św. Józefa i rozwój Sanktuarium, podaję nr konta bankowego:
Sanktuarium Św. Józefa, Pl. Św. Józefa 7, 62-800 Kalisz
BS Ziemi Kaliskiej 94 8404 0006 2008 0011 6990 0001

Do dyspozycji pielgrzymów jest Dom Pielgrzyma, gdzie można wygodnie przenocować oraz Restauracja Świętego Józefa. W sklepiku parafialnym są do nabycia niepowtarzalne pamiątki. Można się z nami kontaktować: nr tel. 62  757 58 22
lub pocztą elektroniczną e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Sekretariat czynny codziennie od godz. 8.00 do 15.00 i tu można zgłaszać pielgrzymki, składać wota, świadectwa, prośby i podziękowania na Nowennę, zarezerwować nocleg w Domu Pielgrzyma oraz uzyskać wszelkie informacje.

Kiedy w wigilijny wieczór na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda, łamiąc się z Wami opłatkiem poświęconym przed Cudownym Obrazem Św. Józefa składam najlepsze życzenia:
„Aby Wasze serca wypełnione były pokojem, radością i nadzieją mającą swe źródło w Miłości Świętej Rodziny z Nazaretu w całym nadchodzącym 2021 roku”.

Szczęść Boże
Kustosz
Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa