In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

List na
Boże Narodzenie 2014 r.

Tekst: ks. prałat Jacek Plota

Drodzy Czciciele, Rodzino Świętego Józefa Kaliskiego

Z „Polskiego Nazaretu” w Kaliszu gdzie znajduje się Cudowny Obraz Świętej Rodziny, w którym od prawie 400 lat szczególną cześć odbiera Święty Józef bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam Was wszystkich czcicieli Świętego Józefa.

Dzięki Bożej Opatrzności Kalisz jest Duchową Stolicą Świętego Józefa, a Jego Sanktuarium miejscem gdzie można w obecności wystawionego do całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu poczuć obecność Boga i nasycić się atmosferą „Nazaretańskiego Domu” w osobistym spotkaniu z Jezusem, Maryją i Świętym Józefem.Dobiegający końca rok był dla nas Polaków szczególny. Dane nam było przeżyć radość wynikającą z kanonizacji dwóch papieży Św. Jana XXIII i naszego Wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II, który 4 czerwca 1997 roku tu w Kaliszu w Sanktuarium Świętego Józefa powiedział: „Jakże raduje się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuje w Sanktuarium Świętego Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach kościoła i narodu”. Natomiast w Adhortacji Apostolskiej o Świętym Józefie „Redemptoris Custos” Św. Jan Paweł II napisał: „Święty Józef jest nam dany jako Patron na nasze czasy.”Wielu Świętych duchownych i świeckich , a także papieży wskazuje na Świętego Józefa jako niezawodnego Patrona i Orędownika u Boga. Ojciec Św. Franciszek włączył do kolejnych Modlitw Eucharystycznych obowiązek wymieniania imienia Świętego Józefa zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, a 19 marca 2014r. przekazał do naszego Sanktuarium pierścień dla Świętego Józefa jako osobiste Votum. Również swój pierścień Świętemu Józefowi przekazali wcześniej Papież Pius X, Św. Jan XXIII i Benedykt XVI. Wszystkie te fakty potwierdzają szczególną i wyjątkową rolę Świętego Józefa w dziele zbawienia w Chrystusowym Kościele.Święty Józef Głowa Najświętszej Rodziny wzór zawierzenia i posłuszeństwa Bogu prowadzi nas zawsze do Jezusa i Jego Matki Maryi, pragnie nam pomagać aby Boże Narodzenie nastąpiło w Betlejem naszego serca aby Boża Miłość zamieszkała w nas.Z radością pragnę zaświadczyć, że kult Świętego Józefa zatacza coraz większe kręgi. Nasze Sanktuarium z roku na rok nawiedza coraz więcej pielgrzymów co znaczy, że Święty Józef ma coraz większą rzeszę czcicieli. Wielu z nich wyraziło wolę wstąpienia do Duchowej Rodziny Świętego Józefa Kaliskiego. Wierni przybywają aby dziękować za wysłuchane prośby i otrzymane łaski, a także aby powierzać Świętemu Józefowi swoje najróżniejsze biedy, trudne dziśi niepokój o nadchodzące jutro. Święty Józef wszystko to wysłuchuje i w sposób sobie właściwy przychodzi z pomocą.Jesteśmy świadkami cudów i łask wymodlonych i otrzymanych przez wstawiennictwo Świętego Józefa. Są one zapisane w Księdze łask i cudów znajdującej się w naszym Sanktuarium. My również doświadczamy opieki i wstawiennictwa naszego wielkiego Patrona . Właśnie dzięki Jego Orędownictwu oraz Waszej modlitwie i ofiarom przekazywanym na potrzeby naszego Sanktuarium możemy podejmować i realizować przedsięwzięcia konserwatorskie upiększające Bazylikę i służące rozwojowi kultu Świętego Józefa.Systematycznie kontynuujemy prace związane z osuszaniem-odwodnieniem murów Bazyliki. Rozpoczęliśmy konserwację prospektu i kapitalny remont organów.

Bardzo dziękuję za modlitwy, za wszystkie ofiary, za każdy „wdowi grosz” przekazany na potrzeby naszego Sanktuarium. Zapewniam, że wszystkie składane przez Was ofiary w całości są przeznaczone na szerzenie kultu Św. Józefa i rozwój Sanktuarium.

Ponieważ w tym roku wiele nowych osób wyraziło pragnienie, by zapisać się do Duchowej Rodziny Świętego Józefa Kaliskiego i być Jego czcicielem więc do tych wszystkich jest to mój pierwszy list.

Pozwólcie, że po raz kolejny zaproszę Was wszystkich „Idźcie do Józefa, On Wam dopomoże”. Powierzcie Mu swoje życie, życie Waszych rodzin, radości, troski, niepokoje i różne biedy, którym muszą sprostać każdego dnia.Najwspanialszym podarunkiem ofiarowanym bliskim jest Msza św. i modlitwa. W naszym Sanktuarium można zamówić Msze Św. indywidualne, zbiorowe i wieczyste za zmarłych i za żyjących. Można również przysłać intencje modlitewne na środową Nowennę, na Mszę Św. połączoną z Koronką do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o godz. 1500 oraz na I-szo czwartkowe nabożeństwo w intencji rodzin i obrony życia. Każda zamówiona Msza Św. czy złożona intencja zostanie potwierdzona stosownym obrazkiem przesłanym na adres ofiarodawcy.Zostaną także odprawione dwie Nowenny 9-ciu Mszy Św. do Świętego Józefa: od 10 – 18 marca 2015r. przed Odpustem Św. Józefa Oblubieńca NMP, który przypada 19 marca oraz od 22 – 30 maja 2015r. przed Odpustem Opieki Św. Józefa, który będzie obchodzony 31 maja 2015r. Zachęcam Was do przysyłania swoich intencji, które będziemy polecać Bogu przez wstawiennictwo Świętego Józefa podczas Mszy Świętych przed Cudownym Obrazem w czasie  Nowenny. Intencje proszę przysyłać listem, pocztą elektroniczną lub podać telefonicznie.Jeśli chcielibyście złożyć ofiarę na szerzenie kultu Św. Józefa i rozwój Sanktuarium, podaję nr konta bankowego: Sanktuarium Św. Józefa, Pl. Św. Józefa 7, 62-800 KaliszBS Ziemi Kaliskiej 94 8404 0006 2008 0011 6990 0001Do dyspozycji pielgrzymów jest Dom Pielgrzyma, gdzie można wygodnie przenocować oraz Restauracja Świętego Józefa. W sklepiku parafialnym można kupić niepowtarzalne pamiątki. Można się z nami kontaktować:

nr tel. 62 757 58 22 , nr fax 62 767 51 70
lub pocztą elektroniczną e-mail: kancelaria@swietyjozef.kalisz.pl

Sekretariat czynny codziennie od godz. 800 do 1500 i tu można zgłaszać pielgrzymki, składać wota, świadectwa, prośby i podziękowania na Nowennę, zarezerwować nocleg w Domu Pielgrzyma oraz uzyskać wszelkie informacje.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia łamiąc się z każdym z Was opłatkiem poświęconym przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa Kaliskiego przekazuje życzenia:

„Niech Dziecię Jezus – Dar Ojca złożony w ramionach Maryi i Świętego Józefa napełni serce pokojem i radością oraz udzieli wszelkich potrzebnych łask w nadchodzącym 2015 roku”

Szczęść Boże
Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa