In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Pierwsze Czwartki Miesiąca

Tekst: Ks. Prałat Jacek Plota

W pierwszą rocznicę wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II z inicjatywy Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej zorganizowało konferencję pt: „Dwie wielkie wartości – życie i rodzina”, w której pochylano się nad treścią homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w Kaliszu.

W drugą rocznicę tej wizyty odsłonięto pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, którego symbolika ściśle nawiązuje do przesłania Papieża jakie wypowiedział w Kaliszu. Pomnik przedstawia Ojca Świętego w stroju pontyfikalnym pochylającego się głęboko nad dziewczynką, która symbolizuje Polskę i przyszłą  matkę dającą życie.

Decyzją Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały odpust Opieki Świętego Józefa Kaliskiego, który był dotąd tradycyjnie obchodzony w czwartą Niedzielę Wielkanocną został przeniesiony na pierwszą niedzielę czerwca, by związać go na stałe z uroczyście obchodzoną kolejną rocznicą wizyty Ojca Świętego w Kaliszu. Biskup Kaliski w swoim nauczaniu nieustannie nawiązywał  do treści zawartych w homilii Jana Pawła II, zachęcając do modlitwy w tych intencjach. Zrodziła się również inicjatywa oddolna. Powstało Apostolstwo Świętej Rodziny w skład którego wchodzili: Ksiądz Biskup Teofil Wilski, kapłani, Siostry Nazaretanki i ludzie świeccy. Gromadzili się oni raz w miesiącu w Sanktuarium Świętego Józefa na Mszy Świętej i modlitwie w intencji rodzin i obrony poczętego życia.

U Księdza Biskupa Ordynariusza dojrzewała myśl,  by przesłanie Ojca Świętego ukazywać nie tylko lokalnie w Diecezji Kaliskiej ale systematycznie i w sposób bardziej zorganizowany również w kraju i poza jego granicami. Przy współpracy Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, Dyrektorem Radia Maryja i Telewizji TRWAM  została podjęta decyzja, by w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca organizować modlitewne spotkania w intencji rodzin i obrony poczętego życia, które w całości i na żywo będą transmitowane przez Radio Maryja i telewizję TRWAM A TAKŻE Radio Diecezji Kaliskiej „Rodzina”. W związku z tym Ksiądz Biskup Ordynariusz powołał komisję, której zadaniem jest przygotowywanie poszczególnych comiesięcznych spotkań modlitewnych. Przewodniczącym tej komisji został J. E. Ksiądz Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, a w jej skład wchodzą: wikariusze biskupi, diecezjalny duszpasterz rodzin, kustosz Sanktuarium, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina i inni kapłani.

Ramowy program każdego miesięcznego spotkania

Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 17.30 (od września 2010 o godzinie 17.00) powitaniem uczestników modlitwy przez Księdza Kustosza Prałata dr Jacka Plotę i przebiega według ustalonej trzy częściowej formuły.

Najpierw jest nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego w czasie którego są odczytywane niektóre intencje, prośby i podziękowania przysłane i złożone przez wiernych. Następnie jest konferencja lub świadectwo poświęcone osobnemu zagadnieniu związanemu z rodziną i obroną życia. Centrum każdego spotkania stanowi zawsze uroczysta koncelebrowana Msza Święta najczęściej pod przewodnictwem Księży Biskupów miejscowych lub Biskupów Gości zaproszonych z innych diecezji. Modlitwa kończy się zawierzeniem rodzin i obrony poczętego życia Świętemu Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz błogosławieństwem końcowym. Tradycją stało się, że na zakończenie wszyscy są zaproszeni przez  Kustosza Sanktuarium na gorący posiłek z kuchni polowej, niezależnie od tego czy w czuwaniu uczestniczy tysiąc czy też kilkakrotnie więcej osób. Wytwarza się wówczas wyjątkowo rodzinna atmosfera tych modlitewnych spotkań.

Charakterystyka poszczególnych spotkań modlitewnych

3 czerwca 2004 – pierwsze spotkanie modlitewne w intencji rodzin i obrony życia połączone z przekazaniem relikwii Świętej Gianny Beretta Molla.

Program:

 • słowo kustosza Sanktuarium Ks. Prałata Jacka Ploty: „Z historii Kaliskiego Sanktuarium”
 • montaż słowno-muzyczny dotyczący świętości życia przygotowany przez Marię i Pawła Wawrzyniaków z udziałem doradców życia rodzinnego
 • Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, podczas procesji z darami relikwie Świętej Gianny Berenta Molla przekazała Księdzu Biskupowi córka Świętej  Laura Molla Panutti
 • świadectwo życia „Moja Święta Matka” we wspomnieniach córki Laury Molla Panutti z mężem Józefem po uprzednim wprowadzeniu Pani Doktor Krystyny Zając Prezesa Fundacji SOS Rodzinie.
 • różaniec w intencji obrony życia z udziałem słuchaczy – rozważania prowadziły małżeństwa
 • rozmowy niedokończone na temat: „Święta Gianna Beretta Molla znakiem czasu” z udziałem córki Laury ze swoim mężem Józefem Panutti.

W spotkaniu uczestniczyli Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk, Ojciec Piotr Chyła – tłumacz języka włoskiego, natomiast transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

1 lipca 2004

 • spotkanie adoracyjne w Kaplicy  Cudownego Obrazu prowadziła grupa młodzieży Parafii Starygród z Dekanatu Krotoszyńskiego ze swoim duszpasterzem Księdzem Ryszardem Muszyńskim
 • konferencję nt: „Życie ludzkie jest święte” wygłosił Ksiądz dr Jarosław Szymczak, wykładowca Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach założonego przez J. E. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.
 • Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Stanisława Napierały, który również wygłosił Słowo Boże

Spotkanie uświetnił swoim śpiewem znany artysta muzyk Pan Andrzej Bator.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 • 5 sierpnia 2004

- spotkanie adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadziła Wspólnota Neokatechumenalna z Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

- konferencję nt.: „Wokół początków życia – człowiek od chwili poczęcia” wygłosił prof. dr hab. Janusz Gadzinowski z Poznania

- uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  J. E. Ksiądz Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 • 2 września 2004

- spotkanie adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadziły Siostry Nazaretanki z Kalisza

- konferencję nt.: „Stosunek do życia jako miara cywilizacji” wygłosił Ks. Prof. dr hab. Jerzy Bajda z Warszawy

- uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup pomocniczy Diecezji kaliskiej, który również wygłosił Słowo Boże

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj

 

 • 7 października 2004

- spotkanie adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzili klerycy WSD Diecezji Kaliskiej, ich rodzice i rodzeństwo

- konferencję nt.: „Służyć rodzinie” wygłosił Ks. dr Andrzej Pryba, Rektor WSD Misjonarzy Św. Rodziny z Kazimierza Biskupiego, Sekretarz Komisji ds. Rodziny przy Episkopacie Polski

- uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski, który w tym dniu otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalisza oraz obchodził 24 rocznicę święceń biskupich. Podczas Mszy Świętej śpiewał  chór chłopięco – męski Kaliskiej Bazyliki.

Transmisję prowadził Ojciec Piotr Andrukiewicz

 

 • 4 listopada 2004

- spotkanie adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadziły dzieci z Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu pod kierunkiem Ks. Wikariusza Bogumiła Kempy i Ks. Roberta Lewandowskiego

- konferencję nt.: „Obrona życia w Polskim ustawodawstwie” wygłosił dr inż. Antoni Zięba z Krakowa

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Infułat Bogumił Jóźwiak, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Podczas spotkania obecny był również J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski, który na zakończenie skierował do uczestników modlitwy swoje słowo.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 

 • 2 grudnia 2004

-          spotkanie adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzili przedstawiciele Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie pod przewodnictwem Ks. Kanonika Adama Modlińskiego

-          konferencję nt.: „ Prawo do życia a Unia Europejska: wygłosiła Pani  Ewa Kowalewska z Gdańska Prezes  Human Life  Europa w Polsce

-          Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  Ks. Prałat Bolesław Stefaniak, Duszpasterz Rodzin Diecezji Kaliskiej. Podczas spotkania obecny był J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 • 6 stycznia 2005

W tym dniu nastąpiło zamknięcie Żywej Szopki działającej przy Sanktuarium Św. Józefa. Ks. Biskup przeniósł Dzieciątko Jezus z Żywej Szopki do Bazyliki.

- Nabożeństwo adoracyjne prowadzili członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny zrzeszonych wokół Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek z Wielkopolski

- uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup pomocniczy Diecezji Kaliskiej

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Wielkopolski zrzeszeni wokół Zgromadzenia  Sióstr Nazaretanek Prowincji Warszawskiej.

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 3 lutego 2005

- spotkanie adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadziła Wspólnota „Apostoł” działająca przy   Parafii Katedralnej p. w. Św. Mikołaja w Kaliszu

- świadectwo lekarza, który  przedstawił  historię o tym jak jego matka uratowała mu życie – rozmowę prowadził Ks. Leszek Szkopek Dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski

W spotkaniu uczestniczył Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 3 marca 2005

- nabożeństwo modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadziły rodziny z Par. Wniebowzięcia NMP ( Św. Józef) w Kaliszu pod przewodnictwem Ks. Wikariusza Roberta Lewandowskiego. W czasie nabożeństwa śpiewała schola dziecięca.

- rozmowę nt.: „Co możemy uczynić dla obrony życia nienarodzonych” z Jolantą Siwak Diecezjalną Doradczynią Życia Rodzinnego Diecezji Kaliskiej poprowadził Ks. Leszek Szkopek, Dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina

- uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  J. E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek, Biskup Łomżyński, Przewodniczący Komisji ds. Rodziny przy Episkopacie Polski oraz Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

Podczas spotkania obecni byli J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski, J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy oraz Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Na zakończenie spotkania Ks. Biskup Ordynariusz skierował do uczestników modlitwy swoje Słowo.

W czasie  Mszy Św. śpiewał Chór z Par. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie. Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 7 kwietnia  2005 - 2 kwietnia odszedł do Domu Ojca Ojciec Święty Jan Paweł II,  największy z rodu Polaków. Pierszoczwartkowe spotkanie modlitewne wypadło w przed dzień pogrzebu Ojca Świętego. Uczestniczyło w nim około 25 tysięcy wiernych z Kalisza, Diecezji Kaliskiej i pielgrzymów z Polski. Ksiądz Biskup podjął decyzję, aby spotkanie to odbyło się na placu przed Bazyliką przy ołtarzu polowym naprzeciw pomnika Jana Pawła II. Była to jednocześnie Msza Święta podczas, której Kalisz żegnał Papieża.

-  nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzili przedstawiciele Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu

- koncelebrowanej Eucharystii  przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski

- świadectwo o tym jak praktycznie służyć życiu powiedziała S. Aldona, Dyrektor  Domu Poczętego Życia  w Odolanowie.

Przed błogosławieństwem Ks. Biskup Ordynariusz skierował do uczestników spotkania swoje Słowo. Po zakończonej Eucharystii pod pomnikiem Ojca Św. Jana Pawła II poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, władze miasta Kalisza z Panem Prezydentem na czele, władze Starostwa Powiatu Kaliskiego z Panem Starostą na czele, przedstawiciele Służb w tym policji, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu Diecezji Kaliskiej, osoby odznaczone przez Ojca Świętego medalem Pro Eclessia et Pontifice z Diecezji Kaliskiej, Bractwo Świętego Józefa, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Akcja Katolicka, licznie zebrane poczty sztandarowe. Podczas spotkania grała orkiestra z Rychnowa i z Wistilu a także występował chór z Twardogóry, chór chłopięco – męski z Bazyliki oraz chór katedralny.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 • 5 maja 2005

-  nabożeństwo majowe w Kaplicy Cudownego Obrazu

-  rozmowę nt.: „Adopcji prawnej dziecka jako kolejnej formy obrony życia” z Panią Urszulą Pilarską, Dyrektorem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Kaliszu prowadził Ks. Leszek Szkopek, Dyrektor Radia Rodzina

- Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Bogdan Wojtuś z Gniezna, członek Komisji ds. Rodziny przy Episkopacie Polski. Ks. Biskup wygłosił  homilię na temat: „Rodzina i życie w nauczaniu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia”.

Podczas spotkania obecny był J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski. W czasie Mszy Św. śpiewał chór z Parafii Św. Pawła Apostoła z Ostrowa Wlkp.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 • 2 czerwca 2005

- nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzili członkowie Caritas Diecezji Kaliskiej z Ks. Ryszardem Krakowskim, v-ce Dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej

- konferencję nt.: „Działalności Caritas w kontekście rodziny” wygłosił Ks. Ryszard Krakowski

- koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył J. E Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, członek Komisji ds. Rodziny przy Episkopacie Polski, który również wygłosił Słowo Boże.

Do udziału w nabożeństwie zostali zaproszeni najbiedniejsi mieszkańcy naszego miasta korzystający z pomocy Caritasu a także mieszkańcy schroniska dla bezdomnych Świętego Brata Alberta. W tym dniu wprowadzone zostały  do Bazyliki relikwie Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, które na ręce Księdza Biskupa przekazali najubożsi mieszkańcy Kalisza. Po Mszy Świętej dla wszystkich przygotowano Agapę – żurek z kiełbasą z kuchni polowej. Podczas spotkania obecny był J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski.

Transmisję prowadził Ojciec Piotr Andrukiewicz.

 

 • 7 lipca 2005

- nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzili uczestnicy Ruchu Spotkań Małżeńskich pod przewodnictwem Ks. Roberta Lewandowskiego

- w drugiej części usłyszeliśmy świadectwa małżonków odpowiedzialnych za ruch „Spotkań małżeńskich” w Kaliszu wraz z Ojcem Aleksandrem Jacyniakiem

- koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Teofil Wilski

Podczas spotkania obecny był J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski. W czasie Mszy Świętej śpiewał chór Św. Franciszka z Asyżu z Par Św. Ducha  w Ostrowie Wlkp.

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 4 sierpnia 2005

- nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzili członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Diecezji Kaliskiej, która działa w ramach Ruchu Domowego Kościoła.

- Konferencję nt.: „Alkohol zagrożeniem dla rodziny – zjawisko, sposoby reagowania, formy pomocy” wygłosił Ks. Jerzy Siwik, który posługuje w Diecezjalnym Ośrodku Trzeźwości im. Św. Józefa Opiekuna w Kowalewie

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Mszę Świętą wraz Księdzem Biskupem koncelebrowało 20 kapłanów.

Eucharystię uświetniła swym występem parafialna Orkiestra Dęta z Mikstatu pod dyrekcją Kapelmistrza Pana Marka Medyńskiego, która również wystąpiła po Mszy Świętej.

Transmisję prowadził Ojciec Piotr Andrukiewicz

 

 • 1 września 2005

- nabożeństwo adoracyjne prowadzili przedstawiciele wspólnoty Domowego Kościoła istniejącego w ramach Ruchu Światło Życie Diecezji Kaliskiej

- w drugiej części usłyszeliśmy świadectwo par małżeńskich – animatorów Kręgów Domowego Kościoła nt.: „Duchowość małżeńska w Domowym Kościele drogą do świętości”

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Prałat Bolesław Stefaniak, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Diecezji Kaliskiej

Podczas spotkania obecny był J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 • 6 października 2005

- nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzili przedstawiciele Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu z chórkiem dziecięcym „Iskierki”, Sanktuarium Serca Miłosiernego w Kaliszu przy Kościele Ojców Jezuitów oraz Parafii  Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.

- montaż słowno-muzyczny o Bożym Miłosierdziu zaprezentował Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” pod dyrekcją Pana Zbigniewa Małkowicza

- uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, który w tym dniu obchodził 25 lecie posługi biskupiej

- po zakończonej Mszy Świętej przedstawiciele zgromadzonych delegacji i wspólnot ( 20) złożyły na ręce Księdza Biskupa Ordynariusza życzenia.

W spotkaniu uczestniczył Ojciec Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM, parlamentarzyści i przedstawiciele władz Miasta Kalisza. Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania pod dyrekcją Pana Zbigniewa Małkowicza.

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 3 listopada 2005

-  temat spotkania: „Jan Paweł II z Kaliskiego Sanktuarium woła o poszanowanie życia i rodziny.”

- Nabożeństwo adoracyjne prowadziła młodzież z gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie, a przed nabożeństwem wystawiła scenkę tematyczną mówiącą o wartości rodziny

- konferencję nt.: „Świętość życia i wielkość rodziny w aktywności pasterskiej Jana Pawła II” będącą osobistym doświadczeniem współpracy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II  powiedziała  Pani dr Wanda Półtawska z Krakowa, lekarz psychiatra, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii „Pro Vita”

- koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże na temat: „Przesłanie Jana Pawła II z Sanktuarium Świętego Józefa” wygłosił Ks. Kustosz Prałat dr Jacek Plota.

W spotkaniu uczestniczył J. E. Ksiądz Biskup Stanisław Napierała Biskup Kaliski oraz Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Obecna była również młodzież i dzieci ze szkół noszących imię Jana Pawła II (10) z terenu Diecezji Kaliskiej wraz z nauczycielami i opiekunami. W czasie Mszy Św. śpiewał chór chłopięco – męski naszej Bazyliki oraz schola ze szkoły w Mikorzynie.

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 1 grudnia 2005

-  temat spotkania: „Uchwyćmy się mamy i taty za rękę”.

- Nabożeństwo modlitewne prowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 i z Zespołu Szkół nr 7 we współpracy z Ks. Robertem Lewandowskim i Katechetami

- w ramach konferencji Ks.  Leszek Szkopek Dyrektor Radia Rodzina prowadził z dziećmi dialog na temat: „Uchwyćmy się mamy i taty za rękę”

- Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże na temat: „W rodzinie budujemy dom naszego życia” wygłosił J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej

Po Mszy Świętej do Bazyliki przybył Św. Mikołaj, który pozdrowił wszystkie dzieci i obdarował je upominkami. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej nr 9, Zespołu szkół NR 7, Przedszkola „Bursztynowy Zamek” i Przedszkola „Niezapominajka” w Kaliszu. Śpiewy w czasie nabożeństwa i Mszy Świętej wykonywały: schola z Parafii Narodzenia NMP Kalisz Zagorzynek i Zespół Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik.

 

 • 5 stycznia 2006

- temat spotkania: „Jak daleko sięga rodzina”

- nabożeństwo modlitewne w Żywej Szopce przy żłóbku z żywymi zwierzętami prowadziły dzieci z Kół Misyjnych Diecezji Kaliskiej oraz schola dziecięca Papieskiego Dzieła Misyjnego w Godyniach z Ks. Sławomirem Kostrzewą, Diecezjalnym Referentem ds. Misji

- rozmowę na temat: „Jak daleko rozciąga się miłość w rodzinie” dotyczącą Adopcji Serca z Państwem Kareną i Robertem Markowskimi, którzy swoją rodzinę powiększyli poprzez Adopcję Serca dziewczynki z Rwandy poprowadził Ks. Leszek Szkopek, Dyrektor Radia Rodzina

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  J. E. Ks. Biskup Edward Frankowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Sandomierskiej

Podczas spotkania obecny był J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski, J. E Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy oraz Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Eucharystię uświetnił występ Chóru Parafialnego Św. Grzegorza z Parafii Konkatedralnej w Ostrowie Wlkp. pod dyrekcją Pani Magdaleny Nowickiej.

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik.

 

 • 2 lutego 2006

-  temat spotkania: „Osoby konsekrowane z rodziny i według charyzmatu dla rodziny”

- nabożeństwo dziękczynne za dar powołania zakonnego prowadziły siostry zakonne pod kierunkiem Siostry Dawidy Felicjanki.

- w ramach konferencji usłyszeliśmy świadectwo posługi sióstr zakonnych, Siostra Dawida - Felicjanka, Siostra Radosława - Elżbietanka, Siostra Patrycja – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Siostra Rita – Zgromadzenie Jezusa Miłosiernego

- koncelebrowanej Mszy Św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej.

W czasie nabożeństwa i podczas Eucharystii śpiewał chór młodzieżowy z Parafii Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie pod dyrekcją Brata Franciszka Bulandy – Paulina.

Transmisję prowadził Ojciec Piotr Andrukiewicz.

 

 • 2 marca 2006

- temat spotkania: „Święty Józef pomocą w odkrywaniu powołania do ojcostwa”

- nabożeństwo prowadzili Bracia z Bractwa Świętego Józefa w swoich uroczystych strojach

- rozmowę na temat: „Powołanie do Ojcostwa – czy to nie przesada?” z Panem dr Dariuszem Cupiałem, redaktorem naczelnym pisma dla ojców „ Tato net” prowadził Ks. Dyrektor Leszek Szkopek

- uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E Ks. Biskup Roman Marcinkowski z Płocka

Podczas spotkania obecny był J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski i Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM.

Transmisję prowadził Ojciec  Piotr Andrukiewicz 

 

 • 6 kwietnia  2006

- temat spotkania: „Chory w rodzinie – towarzyszenie, odchodzenie, pamięć”. Spotkanie w kontekście rocznicy odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

- nabożeństwo prowadzili wolontariusze i pracownicy Hospicjum Św. Józefa    w Ostrowie Sadowiu i Hospicjum Bł. Edmunda Bojanowskiego w Kaliszu

- konferencję – świadectwo posługi w Hospicjum  powiedział Ks. Ryszard Mikołajczak Proboszcz w Międzichowie w Archidiecezji Poznańskiej, od wielu lat posługujący jako kapelan w Hospicjum Św. Jana Kantego w Poznaniu

- koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski

Podczas Eucharystii śpiewał chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” działający przy Parafii Św. Gotarda w Kaliszu pod dyrekcją Pana Józefa Czerniaka

Transmisję prowadził Ojciec Jacek Cydzik

 

 • 4 maja 2006

- temat spotkania: „Wprowadzenie relikwii Błogosławionej Franciszki Siedliskiej do Sanktuarium Świętego Józefa, dla umocnienia rodzin”

- nabożeństwo w Kaplicy  Cudownego Obrazu prowadziły Siostry Nazaretanki pod kierunkiem Siostry Almy, śpiewała schola Sióstr Nazaretanek

- konferencja: „Słowo o Błogosławionej Franciszce Siedliskiej, o Nazaretankach i o tym „za co warto życie dać” – mówiły i śpiewały Siostra Ruth i młodzież z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Józef Zawitkowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej.

Po pozdrowieniu liturgicznym Siostry Nazaretanki przekazały na ręce Ks. Biskupa Kaliskiego relikwie Błogosławionej Franciszki Siedliskiej.

W spotkaniu uczestniczyli J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski; Asystentka Generalna Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek Siostra Bożena Anna Flak z Rzymu, Siostry Nazaretanki z Prowincji Warszawskiej im. Jezus z Siostrą Prowincjalną, Siostry Nazaretanki z Prowincji Krakowskiej im. Maryi z Siostrą Prowincjalną, Siostry Nazaretanki z Pitsburga (USA) i z Londynu, Siostry Nowicjuszki z Mistrzyniami z Nowogródka i Ostrzeszowa, Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM, parlamentarzyści do parlamentu europejskiego i krajowego. Podczas Eucharystii śpiewał Chór Sióstr Nazaretanek pod kierunkiem Siostry Karen.

Transmisję prowadził Ojciec Piotr Andrukiewicz .

 

 • 1 czerwca 2006

- temat spotkania: „Ojcze za rękę prowadź mnie”

Całość spotkania rozpoczęła się na placu przed Bazyliką Świętego Józefa przy pomniku Sługi Bożego Jana Pawła II. Uczestniczyły w nim dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami z Kalisza i okolic.

- w pierwszej części odbyło się spotkanie z dziećmi przy pomniku Jana Pawła II prowadzone przez J. E. Księdza Biskupa Antoniego Długosza – wielkiego przyjaciela dzieci. Spotkaniu towarzyszył zespół wokalno – instrumentalny z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie.

- Następnie wszyscy udali się do Bazyliki, gdzie w Kaplicy Cudownego Obrazu odbyła się modlitwa wstawiennicza w intencji rodzin i poczętego życia pod kierunkiem Ks. Roberta Lewandowskiego 

- koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Antoni Długosz, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

Podczas spotkania obecny był J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski. W czasie Mszy Św. występowały połączone zespoły wokalno – instrumentalne z Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.

Transmisję prowadził Ojciec Benedykt.

 

 • 6 lipca 2006

- temat spotkania: „Ocalić wiarę czystą. Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu Służyć będziesz ( Łk 4,8)”

- nabożeństwo adoracyjne prowadzili członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego działającej przy  Klasztorze Ojców Jezuitów w Kaliszu

- konferencję: „O zagrożeniach ze strony sekt” wygłosił Pan Andrzej Wronka – absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia EFFATHA.

-  Koncelebrowanej Mszy Św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej. Uczestniczyło 12 kapłanów.

- Transmisję  prowadził Ojciec Benedykt.

 

 • 3 sierpnia 2006

- temat spotkania: „Wakacje szansą dla rodziny, o owocnym wykorzystaniu czasu wolnego.

- Nabożeństwo modlitewne prowadzili członkowie wspólnot neokatechumenalnych z Kalisza pod kierunkiem Ks. dr Andrzeja Latonia.

- Konferencję nt.: „Baw się ze mną mamo, tato” wygłosiła Małgorzata Trybuła wraz z dziećmi własnymi i z sąsiedztwa – mówiono o sposobach dobrego zagospodarowania czasu wolnego dla pożytku całej rodziny

- Uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  J. E. Ksiądz Biskup Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Podczas spotkania obecny był J. E Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski, uczestniczyło 20 kapłanów. Obecni byli również pielgrzymi z Anglii     i Bractwo Św. Józefa z Golejewka.

Modlitwę uświetnił swym śpiewem Chór Parafialny z Golejewska pod dyrekcją Pani Katarzyny Gorszka.

Transmisję prowadził Ojciec Piotr Dettlaff.

 

 • 7 września 2006

- temat spotkania: „Udział rodziców w szkolnym procesie wychowania”

- nabożeństwo adoracyjne prowadzili katecheci i młodzież ze szkół Ponadgimnazjalnych pod kierunkiem Pani mgr Małgorzaty Krawczyk, Doradcy Metodycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Kaliszu. Oprawa muzyczna – schola parafialna z Wysocka Wielkiego.

- Konferencję nt.: „Udział rodziców w szkolnym procesie wychowania, o tworzeniu szkolnego programu wychowawczego” wygłosiły mgr Jolanta Siwak, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego oraz mgr Elżbieta Kubiak, Dyrektorka Gimnazjum nr 1 w Kaliszu i rodzice uczestniczący w tworzeniu programu wychowawczego w szkole dla swoich dzieci

- Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski.

W spotkaniu uczestniczył Ojciec Tadeusz Rydzyk dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 5 październik 2006

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Świętego Józefa

- temat spotkania: „Raz jeszcze i z większą mocą podejmujemy dzieło obrony życia, by nie stracić należytej czujności” Spotkanie odbyło się w 10 rocznicę warszawskiego marszu w obronie życia nienarodzonych.

- nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadził Ks. Robert Lewandowski i Ks. Diakon Łukasz Skoracki

- konferencję przy ołtarzu polowym na temat: „Raz jeszcze i z większą mocą podejmujemy dzieło obrony życia” wygłosił dr inż. Antoni Zięba pracownik dydaktyczny Politechniki krakowskiej, redaktor tygodników: „Źródło”, „Droga”, miesięczników „Wychowawca”, „Służba życiu”, współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w obronie poczętych dzieci.

- Mszy Świętej koncelebrowanej przy Ołtarzu polowym przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  J. E. Ksiądz Biskup Ignacy Dec, Biskup Świdnicki, uczestniczyło 70 kapłanów.

W spotkaniu uczestniczył J. E. Ks. Biskup Stanisław Napierała, Biskup Kaliski, J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy, Ojciec Tadeusz Rydzyk Dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM, eurodeputowani, parlamentarzyści, burmistrzowie i wójtowie gmin. Obecna była Pani Ilona Wujkowska z rodziną doradca ds. rodziny w rządzie Premiera Marcinkiewicza.

Spotkanie uświetnił swoim występem zespół muzyczny „Skulska Polana” pod dyrekcją Jana Skuratowicza działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku. Po błogosławieństwie końcowym kapłani i wierni przeszli pod pomnik Sługi Bożego Jana Pawła II zapalić znicze. W spotkaniu modlitewnym uczestniczyło ok. 8 tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Na zakończenie wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni przez Księdza Kustosza na wspólną agapę.

Transmisję prowadził Ojciec Grzegorz Moj.

 

 • 2 listopada 2006

- temat spotkania: „Być z tymi którzy żyją (od początku), być z tymi, którzy umierają, być z tymi, którzy odeszli. O życiu, umieraniu i śmierci u Świętego Józefa – Patrona Dobrej Śmierci”

- nabożeństwo w intencji rodzin, o dobre przygotowanie na śmierć prowadzili członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci z Ks. Antonim Żebrowskim MSF

- konferencja nt.: Apostolstwa Dobrej Śmierci wygłosił Ks. Antoni Żebrowski MSF dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej

- uroczystej Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej.

Transmisję prowadził Ojciec Benedykt

 

 • 7 grudnia 2006

- temat spotkania: „Rodzina miejscem wychowania do czystości”

- nabożeństwo adoracyjne prowadzili członkowie Apostolatu Maryjnego Diecezji Kaliskiej z Ks. Robertem Lewandowskim

- konferencję nt.: Wychowania do czystości wygłosił Ks. Mieczysław Piotrowski, redaktor naczelny dwumiesięcznika „ Miłujcie się”  propagującego Ruch Czystych Serc.  Na zakończenie konferencji jedna z uczestniczek Ruchu Czystych Serc powiedziała  świadectwo.

- Koncelebrowanej Mszy Św. przewodniczył J. E. Ks. Biskup Teofil Wilski, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, natomiast Słowo Boże wygłosił Ks. Prałat Bolesław Stefaniak, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.

Całość spotkania uświetnił występ chóru „ Lira” z Parafii Św. Gotarda w Kaliszu pod dyrekcją Pana Józefa Czerniaka. Ze względu na obchody 15-lecia Radia Maryja w Toruniu to spotkanie modlitewne nie było transmitowane na żywo, lecz nagrane i retransmitowane w późniejszym czasie w ramach katechezy.

 

      Zakończenie

Na Kaliskim Obrazie Maryja i Józef prowadzą Jezusa do ludzkości, a Jezus z wyciągniętymi dłońmi swoich Rodziców niejako przekazuje nam byśmy się uchwycili Maryi i Świętego Józefa. Ludzie intuicyjnie wyczuwają wyjątkową siłę tego miejsca, dlatego wyraźnie zwiększyła się liczba pielgrzymów, corocznie do Kaliskiego Sanktuarium przybywa ponad 200.000 pielgrzymów. Natomiast transmisję modlitewnych spotkań gromadzą miliony radiosłuchaczy i widzów w Polsce i na całym świecie. Pielgrzymi przyjeżdżają, by prosić Świętego Józefa w różnych intencjach najczęściej  dotyczących rodziny i bytu materialnego rodziny. Proszą o pracę dla członków swoich rodzin, o potomstwo, o zgodę i trzeźwość w rodzinie, o dobre wychowanie dzieci, dobry start życiowy dla dzieci, dobrego męża, żonę i wiele innych próśb. I pragnę zaświadczyć jako Kustosz Sanktuarium, że wiele tych próśb zostało wysłuchanych, wiele jest świadectw i podziękowań zapisanych w Księdze Cudów i Łask.

Modlitewne spotkania w intencji rodzin i obrony poczętego życia  trwają już trzeci rok i będą odbywały się w latach następnych, bo pragniemy wypełnić swoisty testament jaki przed dziesięciu laty ( 04.06.1997r.) zostawił  nam Ojciec Święty Jan Paweł II, abyśmy tu właśnie w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu modlili się w sposób szczególny za rodziny i w obronie poczętego życia. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Dlatego serdecznie zapraszamy do Świętego Józefa Kaliskiego w I czwartki  miesiąca. Niech każda Parafia Diecezji Kaliskiej w swoich przedstawicielach, delegacji przybędzie w którymś miesiącu, by zawierzyć swoje rodziny, prosić w różnych intencjach, a także podziękować za nawiedzenie Parafii przez Świętego Józefa w Kopii Cudownego Obrazu. Święty Józef nasz potężny patronie i orędowniku „ weź nas za rękę i prowadź do nieba z Boskim Jezusem i Świętą Maryją”.

 

AKT ZAWIERZENIA RODZIN ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie Opiekunie rodzin, klęcząc przed Najświętszym Bogiem przez Twoje orędownictwo, powierzamy Ci nas samych.

Wejrzyj z miłością na wszystkie żony i matki, które proszą o Twoją opiekę. Spraw, by każda kobieta  wpatrzona w życie Twojej małżonki Maryi, wiernie wypełniała obowiązki żony i matki. Otocz swym ojcowskim płaszczem wszystkich mężów i ojców niech wpatrzeni w przykład Twojego świętego życia wiernie wypełniają obowiązki męża i ojca w rodzinie.

Święty Józefie uproś wszystkim rodzinom wzajemną miłość, pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych trudnościach i kłopotach i spraw, aby przez całe życie małżonkowie byli solą dla ziemi i światłem dla świata. Niech nikt i nic ich nie rozłączy. Święty Józefie w Kaliskim Obrazie prosimy Cię stawaj w obronie poczętego życia. Oddajemy pod Twój ojcowski płaszcz wszystkie dzieci poczęte i spraw, by mogły narodzić się, kochać i być kochane. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.