In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rozmowy z Kustoszem

Idźcie do Józefa,
On Wam dopomoże.

Wywiad z Kustoszem Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu,
Księdzem Prałatem dr Jackiem Plotą
dla miesiécznika "Nasza Arka"

1. Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu nazywane jest często „Polskim Nazaretem”. Skąd wzięła się ta nazwa?

Z Biblii dowiadujemy się  że Święta Rodzina spędziła w większości swoje ziemskie życie w Nazarecie.  Nazwa „Polski Nazaret”  jest odniesieniem do Św. Rodziny.  Nazaret uczy czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste    piękno,  jej  święty i nierozerwalny charakter.

Tego określenia użył Ks. Prymas Józef Glemp w homilii wygłoszonej w czasie  IV-go Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego Kaliszu w 1985 roku nazywając Sanktuarium Św. Józefa  „Polskim Nazaretem”.  Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu jest nie tylko nazywane „Polskim Nazaretem”, ale także określane jako duchowa Stolica Św. Józefa w Polsce i na świecie.

2. Obecny rok duszpasterski w Kościele katolickim przeżywany jest pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Również w Liście Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny hierarchowie Kościoła zwrócili się do nas z prośbą, aby każdy z nas bardziej zdecydowanie troszczył się o życie każdego człowieka. Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu od wielu wieków jest miejscem w którym ten głos Kościoła rozbrzmiewa z jeszcze większą siłą.

W naszym Sanktuarium Św. Józef ukazany jest na obrazie w kontekście Świętej Rodziny, a Ona jest ikoną każdej Rodziny chrześcijańskiej. Zawsze zwracano uwagę na te dwie wielkie wartości jakimi jest rodzina i poczęte życie,  ale szczególnie od pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Kaliszu  4 czerwca 1997 roku.  Ojciec Święty wskazał Świętego Józefa jako pierwszego obrońcę życia, który obronił Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, jakie groziło Jego życiu z rąk Heroda. Opiece Św. Józefa zawierzył obronę życia w Polsce i na świecie oraz wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie. Papież zostawił nam przesłanie- swoisty testamemt, który brzmi „Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale ta odpowiedzialność w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest wspólnotą życia i miłości. Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina”. Od  pięciu lat dzięki trosce i staraniom Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały  we współpracy z Dyrektorem Radia Maryja i Telewizji TRWAM została podjęta decyzja, by w Sanktuarium  Świętego Józefa  w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek  miesiąca  organizować modlitewne spotkania w intencji rodzin i obrony poczętego życia, które w całości  i na żywo są transmitowane  przez te media. Przybywają na te spotkania i łączą się duchowo wierni z całej Polski i z zagranicy. Obok szczególnej troski o życie co wynika z programu duszpasterskiego i charakteru naszego Sanktuarium, w tym roku w dniach 27.09. – 04.10 odbędzie się w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu ważne wydarzenie  X-ty Międzynarodowy Kongres Józefologiczny na temat „Święty Józef patron na nasze czasy” Wszystkich serdecznie zapraszam.

3. Żyjemy w czasach, w których jak podkreśla Stolica Apostolska naturalna instytucja małżeństwa i rodziny jest ofiarą gwałtownych ataków. Jakie przesłanie kieruje dzisiaj do polskich rodzin Św. Józef ?

Święty Józef  otrzymuje  jedno z najważniejszych zadań, jakie kiedykolwiek postawiono człowiekowi. Bóg powierza Józefowi opiekę nad tym, co jest dla Niego najcenniejsze, nad Maryją i Jezusem. Święty Józef nie pozbawiony ludzkich obaw , ale ufający bezgranicznie Bogu przyjmuje do siebie Maryję jako swoją żonę i pełen troski staje obok Maryi oczekującej Dziecka.  Rodzina Józefa znajduje się w bardzo trudnych warunkach niemal bez wyjścia, nawet bez dachu nad głową. Chrystus rodzi się w największym ubóstwie, aby dać każdemu małżeństwu znak, że winni przyjąć każde dziecko, jakie daje Bóg, bo przecież ono będzie dzieckiem Bożym.  Józef  ciężko pracuje jako cieśla na utrzymane swojej rodziny, opiekuje się i wychowuje  Jezusa. Święty Józef  jako Głowa Najświętszej rodziny uczy nas  zawierzenia Bogu oraz cichej i ofiarnej  służby życiu i rodzinie.

4. Od wielu lat widzimy również na świecie i niestety w Polsce ogromny kryzys ojcostwa. Czego uczy współczesnych ojców Św. Józef ?

Mimo niezwykłego i specyficznego aspektu powołania, które  Pokorny Cieśla z Nazaretu otrzymał od Boga, Św. Józef może i powinien być wzorem każdego mężczyzny, męża i ojca. Wynika to z faktu, że Św. Józef  był mężem Maryi i ojcem ziemskim Jezusa Chrystusa  jak zaznacza to Jan Paweł II. Przedziwnie łączył modlitwę i pracę. A to szczególnie może pomóc  współczesnemu człowiekowi  uwikłanemu w wir prac i obowiązków. W miłości Józefa do Maryi i Jezusa  zawarty jest także element ofiary: poświęcenie i cierpienie. Ten aspekt Św. Józefa doświadczonego cierpieniem również może przynieść światło i moc cierpiącym mężczyznom, mężom i ojcom w dzisiejszym skomplikowanym świecie.

5. Księże Kustoszu od ponad 10 lat przy Sanktuarium istnieje duchowa  Rodzina      Św. Józefa. Jaki jest główny cel tej duchowej wspólnoty, kto do niej może przystąpić i ilu obecnie liczy osób?

Już od ponad dziesięciu lat przy Kaliskim Sanktuarium  utworzyła się duchowa Rodzina Świętego Józefa, która liczy obecnie około 8 tysięcy osób. Założycielem jej był poprzedni Kustosz Ks. Prałat Lucjan Andrzejczak. Początkowo byli to Imiennicy Świętego Józefa, a później dołączyli inni, którzy odkryli Świętego Józefa jako potężnego i skutecznego Orędownika u Boga, doświadczyli Jego szczególnej pomocy i opieki. Każda osoba należąca do duchowej Rodziny Świętego Józefa uczestniczy w owocach wspólnotowej modlitwy:

  • w każdą sobotę o godz. 12.00 jest sprawowana Msza św. w intencji czcicieli i ofiarodawców
  • w każdą środę o godz. 18.00 podczas Mszy Św. i Nowenny polecamy nŚw. Józefowi wszystkie przysłane i złożone intencje oraz wszystkich czcicieli
  • w każdy I-szy czwartek miesiąca o godz. 17.30 modlimy się w intencji rodzin, poczętego życia, w nadesłanych intencjach oraz polecamy  wszystkich czcicieli Św. Józefa
  • raz w roku czciciele otrzymują od Księdza Kustosza listowną informację o tym, co się dzieje i czym żyje Sanktuarium

Natomiast każdego czciciela prosimy o modlitwę w intencji naszego Sanktuarium i wszystkich w nim posługujących, o szerzenie kultu Świętego Józefa oraz w miarę możliwości o pomoc materialną, która w całości jest przeznaczona na szerzenie kultu Świętego Józefa i rozwój naszego Sanktuarium.

6. Z każdym rokiem wzrasta liczba pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium. Z jakimi najczęściej intencjami przybywają pątnicy do Świętego Józefa w kaliskim wizerunku ?

Możemy zauważyć, że  Święty Józef jest postrzegany jako potężny Patron i skuteczny Orędownik , Jego kult zatacza coraz większe kręgi. Sanktuarium Św. Józefa nawiedza coraz więcej pielgrzymów. W 2008r. było ich ponad 300tys. Pielgrzymi przynoszą Św. Józefowi podziękowania za otrzymane łaski oraz różne prośby  szczególnie o zdrowie, zgodę i miłość w rodzinie, o dobrą żonę i dobrego męża, o potomstwo, o dobre wychowanie dzieci i wnuków, o dobry wybór drogi życiowej, o pracę i wiele innych. Proszą o byt materialny, a jednocześnie o wartości duchowe.