In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Kapłani i pracownicy parafii

Opr. Arleta Wencwel "Opiekun"

Kościelny Kaliskiej Bazyliki - Leon Kacprzak

Zasłużony dla diecezji

Za długoletnią pracę Pan Leon Kacprzak, od 25 lat kościelny w bazylice św. Józefa w Kaliszu został w 2006 roku uhonorowany Medalem Bene merenti de Dioeclesi Calissiensi - zasłużony dla diecezji oraz Medalem Świętego Józefa.

Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji Jubilata list gratulacyjny wraz z medalem w imieniu księdza biskupa Stanisława Napierały wręczył Kustosz Sanktuarium Ksiądz Prałat Jacek Plota. Ksiądz Biskup Ordynariusz w swym liście zauważył, że „wszyscy, którzy mogli poznać jubilata, budują się Jego żywą wiarą, gorliwością oraz całkowitym oddaniem w służbie i w szerzeniu czci św. Józefa”. Natomiast Ksiądz Prałat dr Jacek Plota, proboszcz parafii, przyznając w dowód uznania Medal Świętego Józefa podkreślił, że pana Leona charakteryzuje „głęboka wiara w Boga, autentyczna pobożność, pogoda ducha, optymizm i miłość do Kościoła i do św. Józefa”.

Medal Bene merenti de Dioecesi Calissiensi przyznawany jest za zasługi dla diecezji, zaś Medal Świętego Józefa otrzymują wielcy czciciele Świętego Józefa Kaliskiego za propagowanie Jego kultu. Dla pana Leona otrzymanie tych wyróżnień było wielkim przeżyciem. Nie spodziewał się ich i jak sam mówi „przeżył szok”.

Pan Leon Kacprzak z zawodu ślusarz, kościelnym w bazylice św. Józefa byl w sumie 29 lat. Od zawsze był związany z osobą św. Józefa. Był kaliszaninem i od urodzenia należał do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (czyli świętojózefowej). Chętnie wspominał początki swej pracy dla św. Józefa. - Obaj moi synowie byli ministrantami, a ja przychodząc z nimi do kościoła często coś naprawiałem. Widząc moją pracę siostra zakrystianka zaproponowała mi posługę kościelnego. Przeszedłem wtedy na emeryturę to i czasu miałem więcej, tym chętnie podjąłem się tej pracy - wspominał pan Leon. - Św. Józef daje mi siły, by podołać obowiązkom, by móc każdego dnia przychodzić do Niego i Mu służyć - mówi.

Z wieloletniej pracy w Bazylice pan Leon najbardziej wspominał rekoronację Cudownego Obrazu oraz wizytę Ojca Św. Jana Pawła II. - Pracy wtedy był ogrom, ale każda chwila dawała ogromną radość - wspomina. W pamięci zapadła mu także głęboko kradzież m. in koron, sukienek z Cudownego Obrazu oraz wot.

Pan Leon określany przez współpracowników złota rączka był niezastąpiony przy pracach związanych z przygotowaniem Grobu Pańskiego czy żłóbka. Zawsze był na Sumie o godz. 12.00. Jeżeli nie było ministrantów to właśnie on posługiwał przy ołtarzu, bowiem sam kiedyś był ministrantem. Tuż przed Mszą św. przygotowywał kielich, patenę i hostię oraz bieliznę kielichową potrzebne do sprawowania Najświętszej Ofiary. Potem pomagał w ubraniu kapłana w albę i ornat.

Jako jeden z pierwszych pan Kacprzak zasilił szeregi kaliskiego Bractwa św. Józefa. Pan Leon zmarł 30 czerwca 2010 roku.