In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

List Pasterski Biskupa Kaliskiego na okres Wielkiego Postu 2013

Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony

bp Edward Janiak, 13 luty 2013

Umiłowana Rodzino Diecezjalna,

Rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post. Tym razem chcemy go przeżywać w kontekście trwającego w Kościele „Roku Wiary". Najważniejszym celem Roku Wiary jest nawrócenie się do Jezusa Chrystusa i odkrycie wiary, która powinna uczynić wszystkich wierzących wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w świecie współczesnym.

Modlitwy liturgiczne Środy Popielcowej przypomniały nam, że czas Wielkiego Postu jest okresem czterdziestodniowej pokuty, podejmowanych wyrzeczeń i szczególnej walki ze złym duchem. Na realne istnienie ducha zła wskazuje dzisiejsza Ewangelia. W kościele słyszymy zachęty do robienia różnych postanowień i wyrzeczeń. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli pomaga nam znaleźć uzasadnienie i motywację do naszych wielkopostnych działań. Chrystus zaprasza nas do wyjścia na pustynię, aby tam, w ciszy własnego serca odpowiedzieć na bardzo ważne pytania. Najpierw jest to pytanie o naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Kim On jest dla każdego z nas? Potem trzeba postawić pytania o hierarchię wartości w naszym życiu. Co dla nas jest naprawdę ważne?

Każdego dnia doświadczamy tych samych pokus, które przeżywał Jezus, przebywając na pustyni. „Powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem" - to pokusa posiadania i używania przemijających wartości tego świata za wszelką cenę. „Jeśli oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje" - to pokusa bycia wielkim i osiągania znaczenia za każdą cenę. „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół" - to pokusa wystawiania Boga na próbę, co w konsekwencji oznacza brak wiary.

Jako uczniowie Chrystusa chcemy walczyć ze złem, które nas niszczy, które odbiera nam radość i sens życia. Co zrobić, aby ta walka była skuteczna? Przede wszystkim trzeba uwierzyć, że naszą siłą i naszym jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus. On pokonał złego ducha także dla nas. Św. Paweł Apostoł przypomina nam dzisiaj radosną nowinę: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. [...] Żaden, kto wierzy w Niego nie będzie zawstydzony". W tym kontekście należy odkryć, że Wielki Post jest czasem szczególnego działania Boga pośród nas. Jednak Bóg nie uczyni niczego bez naszego przyzwolenia. Czas się wypełnił i Bóg przychodzący do nas w Jezusie Chrystusie jest bardzo blisko. Mamy kolejną szansę daną przez Boga, aby doświadczyć Jego bliskości i miłości. Spotkanie z Jezusem Chrystusem może radykalnie przemienić nasze życie. On stanie się wartością największą, dla której warto poświęcić wszystkie inne. Tylko Jezus chce i może dać nam prawdziwe szczęście i radość. W Nim doświadczamy także prawdziwej miłości.

W  jaki sposób  możemy przeżyć  nasze  osobiste  spotkanie z  Jezusem? Soborowa Konstytucja o liturgii przypomniała nam, że Jezus jest obecny w swoim Kościele w sposób szczególny w liturgii. W niej uobecnia i kontynuuje swoje zbawcze dzieło. Liturgia jest pierwszym miejscem, gdzie możemy spotkać Jezusa i doświadczyć Jego zbawczej miłości.

Na pierwszym miejscu trzeba wymienić Eucharystię, w której Jezus przemawia do nas w swoim słowie i karmi nas swoim Ciałem. Uczestnictwo w Eucharystii zanurza nas w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Te największe zbawcze wydarzenia i największe dowody miłości Boga do każdego z nas uobecniają się podczas każdej Mszy Świętej. Starajmy się uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii z wiarą i zaangażowaniem, świadomi, że tutaj uobecnia się nasze zbawienie i doświadczamy miłości Boga.

Kolejnym znakiem Bożego miłosierdzia jest sakrament pokuty i pojednania. W tym sakramencie Bóg przychodzi do nas jako miłosierny Ojciec, który z radością przyjmuje powrót marnotrawnego syna. Jest dobrym Pasterzem, który poszukuje zagubionej owcy i miłosiernym Samarytaninem, który ratuje poranionego człowieka. Grzech niszczy w nas relacje do Boga, do drugiego człowieka i do siebie samego. Bóg, przebaczając nasze grzechy, uzdrawia nasze relacje i sprawia, że odradza się w nas prawdziwe życie. Niech czas Wielkiego Postu, w którym doświadczamy nieskończonej miłości Boga, pomoże nam zrobić głęboki rachunek sumienia, który zaprowadzi nas do oczyszczającej i uzdrawiającej spowiedzi.

Kochani Bracia i Siostry,
w okresie Wielkiego Postu Kościół chce pomóc nam w odnowieniu i pogłębieniu naszej wiary. Wiara rodzi się z doświadczenia miłości Jezusa i ze słuchania Jego słowa. Miłości Chrystusa możemy doświadczyć podczas wielkopostnych rekolekcji, w czasie których słuchamy Słowa Bożego, uczestniczymy w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania. Tę miłość odkrywamy także w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych, do których należą Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Nabożeństwa te pozwalają nam rozważać tajemnicę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w nich, zanurzamy się w rzeczywistości prawdziwej miłości Boga do każdego z nas, którą nam objawił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Korzystajmy z tych praktyk religijnych, z którymi związana jest łaska odpustów zupełnych, abyśmy pogłębiali naszą wiarę i jeszcze bardziej zanurzali się w miłości Boga.

Naszą odpowiedzią na miłość Boga są postanowienia i wyrzeczenia, których podejmujemy się w czasie Wielkiego Postu. Idąc za wskazaniami Jezusa, Kościół zachęca, aby w tym czasie łaski podejmować praktyki modlitwy, postu i jałmużny. Przeżywajmy modlitwę jako nasze osobowe spotkanie i dialog z Bogiem. Ubogacajmy naszą codzienną modlitwę lekturą Pisma Świętego. Post i jałmużna niech otwierają nas na potrzeby ludzi ubogich, potrzebujących i cierpiących. Te praktyki bardzo przybliżają nas do Boga i do drugiego człowieka. Niech staną się dla nas sposobem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego.

Oprócz Pisma Świętego, podręcznikiem naszej wiary jest Katechizm Kościoła Katolickiego, o którym błogosławiony Jan Paweł II tak pisał: „Każdy katechizm powinien wiernie i w sposób uporządkowany przedstawiać nauczanie Pisma Świętego, żywej Tradycji w Kościele i autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, a także duchowe dziedzictwo Ojców, Doktorów i świętych Kościoła, by umożliwić lepsze poznanie misterium chrześcijańskiego i ożywienie wiary Ludu Bożego. Musi brać pod uwagę wyjaśnienie nauki, które w ciągu dziejów Duch Święty wskazał Kościołowi. Konieczne jest także, by pomagał rozjaśnić światłem wiary nowe sytuacje i problemy, które w przeszłości nie istniały". Katechizm został ofiarowany wszystkim wiernym, którzy pragną głębiej poznać niewyczerpane bogactwo zbawienia. Niech więc poznanie Jezusa Chrystusa dokonuje się przy pomocy Katechizmu Kościoła Katolickiego. Niech on nam w „Roku Wiary" towarzyszy we wszelkich formach pracy duszpasterskiej i formacji pastoralnej różnych grup modlitewnych. Zachęcam zatem kapłanów, katechetów, animatorów oraz członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, wszystkich Diecezjan do jeszcze lepszego poznawania Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby głębiej poznawać Jezusa Chrystusa. Każdy bowiem kto chce poznać wiarę Kościoła Katolickiego, nie może obejść się bez Katechizmu.

„Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony". Niech słowa z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian staną się mottem przeżywania tegorocznego okresu Wielkiego Postu. Cała naszą pracę i zamierzenia polecam opiece i wstawiennictwu Patrona naszej Diecezji św. Józefowi. Aby ten czas wydał owoce pogłębionej wiary i nawrócenia oraz doświadczenia miłości Boga wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego 2013 roku.

Zarządzenie
List Biskupa Kaliskiego należy odczytać w I Niedzielę Wielkiego Postu, 17 lutego 2013 roku
Kalisz, dnia 2 lutego 2013 roku