In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Homilia wygłoszona w Uroczystość Chrystusa Króla podczas IX Diecezjalnej Pielgrzymki Akcji Katolickiej

bp Stanisław Napierała, 20 listopada 2011 r.

Droga Akcjo Katolicka, zarządzie Diecezjalny z panią dr Elżbietą, Prezesem, prezesi oddziałów parafialnych.

Cieszę się z tego spotkania dorocznego w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś w ostatnią niedzielę roku kościelnego świętujemy Chrystusa Króla Wszechświata. Możnaby powiedzieć, że dzisiejsza niedziela to symbol prawdy o Chrystusie. Jak dzisiejsza niedziela bowiem wieńczy wszystkie niedziele i dni całego roku kościelnego, podobnie Chrystus wieńczy dzieje całego wszechświata. On jest początkiem i On jest kresem. Ku Niemu wszystko się kieruje i zmierza, On jest celem, w Nim wszystko osiąga swoje spełnienie, On jest Królem wszechświata.

Chrystus jest Królem. Sam to stwierdził wobec Piłata. Piłat pytał: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Tak, ja jestem Królem.” Być królem znaczy mieć najwyższą władzę. Chrystus ma władzę, jakiej nie posiada żaden władca ani wszyscy władcy na ziemi razem wzięci. Jezus to objawił Apostołom, kiedy ich posyłał na cały świat z misją głoszenia Ewangelii: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.” Jezus naucza stanowczo, że Jego władza i Jego Królestwo nie jest jedynym Królestwem, jakie były czy są na ziemi. Różni się od nich tym jednak, że jest największe. Jego władza i jego Królestwo są całkowicie inne. Pan Jezus określił to jednym zdaniem: „Królestwo moje nie jest z tego świata.” Jakie więc jest to Królestwo Jezusa? Co znaczy że On jest Królem?

Zauważmy, że Królestwo Jezusa i Jego godność Królewska są tajemnicą Boga-Człowieka, tajemnicą Syna Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Wejrzyjmy w tą tajemnicę Jezusa Króla, na ile pozawala nam na to wiedza, którą Kościół posiada z refleksji nad tym, co Bóg nam objawił.

Chrystus Król ukrzyżowany i zmartwychwstały
Chrystus Król wszechświata
Chrystus Król wiecznej chwały

  1. Chrystus Król ukrzyżowany i zmartwychwstały. Umierając na krzyżu, Chrystus objawił Miłość Miłosierną wobec ludzi całego świata. Bóg nikogo nie chce potępić z powodu zła, jakiego się dopuszczają i za nie zasługują na potępienie. Nikogo nie chce potępić, ale wszystkich zbawić w Chrystusie, który stał się człowiekiem i przyszedł, by przeprosić Boga za grzechy ludzkości. Oto Chrystus, Bóg-Człowiek, Król, który umierając na krzyżu, obejmuje wszystkich swoją miłością zbawczą. Zmartwychwstając Chrystus Ukrzyżowany objawił swoją moc i władzę nad największym wrogiem, jakim są śmierć, szatan i piekło.
  2. Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Królem wszechświata. Jest bowiem Słowem Bożym Wcielonym. Jest Słowem-Bogiem, przez które wszystko zaistniało. Bez Niego nic nie zaistniało, co istnieje. W Nim wszystko trwa: niebo i ziemia, wszechświat cały – zaistniały i trwają w Jezusie Chrystusie Słowie Wcielonym. Miliardy potężnych galaktyk a każda z miliardami gwiazd, wśród których znajduje się też nasze malutkie Słońce i ten okruszek wszechświata, jakim jest Ziemia, która nam ludziom wydaje się przecież tak wielka, wszystko to ma początek w Bogu, który je stworzył prze swoje Słowo Wcielone, Jezusa Chrystusa. Dlatego wszechświat cały do Chrystusa należy, On jest jego Panem, Jego Królem, Królem Wszechświata.
  3. Chrystus Król wiecznej chwały. Nieco o Chrystusie wiecznej Chwały mówi dzisiejsza Ewangelia. Ukazuje Chrystusa na końcu dziejów, gdy przyjdzie w swej chwale i aniołowie przyjdą z Nim. Zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. Rozpocznie się sąd a sądzeni będziemy z uczynków miłości. Objawi się Królowanie w niebie, wieczne Królestwo chwały, Królestwo Jezusa Chrystusa, Królestwo pełni życia, pełni radości, pełni szczęścia, miłości, pokoju. Objawi się Niebo. Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Chrystus Król, Król Ukrzyżowany i zmartwychwstały, Król wszechświata, Król wiecznej chwały – to jeden i ten sam, wczoraj, dziś i na wieki, to ten sam, który wszechmocą swoją uniżył samego siebie aż do Eucharystii, gdzie pod postacią odrobiny chleba i wina jest obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi. Oto Chrystus Król.

Niestety tak wielu Go nie zna, tak wielu nie wie, kim On jest dla nich i jak go bardzo potrzebują. Uważają Go za wroga, i chcą Go wyrzucić nie tylko ze swojej pamięci, ale i z życia osobistego i publicznego. Biedni ludzie…

Bracia i Siostry nam dane jest nieco poznać Jezusa Chrystusa Króla. Radujmy się, przylgnijmy do Niego z miłością, odnówmy wiarę w Niego. Kształtujmy nią swoje życie. Głośmy Chrystusa wszędzie słowem i życiem, zwłaszcza w przestrzeni życia publicznego. Otwórzmy usta, by odezwać się a nie tkwić w milczeniu ilekroć próbuje się podnieść na niego rękę, szczególnie w znaku Jego Krzyża. Miejmy odwagę wystąpić publicznie, ilekroć łamane są normy moralne, ilekroć podejmowane są zakusy legalizowania zła na równi z dobrem.

Jezu Chryste, Królu Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Królu wszechświata, Królu wiecznej chwały, Jezu Miłosierny, bądź uwielbiony.