In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Bez wody nie ma życia

Słowo Biskupa Kaliskiego do uczestników VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Św. Józefa

bp Stanisław Napierała, 11 maja 2006 r.

I

Wasza pielgrzymka, ósma już z kolei, jest wyznaniem wiary. Gdyby nie wiara w Boga nie byłoby was tutaj. Przybyliście do Sanktuarium św. Józefa powodowani wiarą, a także potrzebą serca, jak mówił na początku Mszy św. wasz przedstawiciel. Pielgrzymka integruje wasze środowisko, scala je. Zauważcie, jak wielką rolę w tej integracji odgrywa św. Józef, ten cichy, dyskretny, ale jakże obecny Opiekun naszego Zbawiciela. Cieszę się, że tak licznie zgromadziliście się. Podobno przyszło was tu około tysiąca ludzi. Są poczty sztandarowe, jest chór z Chorzowa i orkiestra też z Chorzowa. A Ślązacy umieją i śpiewać i grać. Pięknie zorganizowaliście waszą pielgrzymkę.

Za dwa tygodnie przybędzie do naszej Ojczyzny Ojciec Święty Benedykt XVI. Przygotowujemy się na spotkanie z Piotrem naszych dni, następcą ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Wasza pielgrzymka stanowi jakiś element przygotowania was na to spotkanie.

II

A teraz zamyślmy się nad rzeczywistością tak ważną, że bez niej nie byłoby życia. Słowo Boże w tej Liturgii dwa razy rzeczywistość tę wspominało. W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus umył uczniom nogi. To było w Wieczerniku, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Posłużył się wodą. O wodzie mówiło też pierwsze czytanie. Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi Izraelskiemu i chrzcił w wodach Jordanu.

Woda - oto rzeczywistość, nad którą pragniemy się nieco zamyśleć. Woda, to wielkie dobro, to Boże błogosławieństwo. Wy, którzy zajmujecie się wodą wiecie najlepiej, jakie ona ma znaczenie. Jak koło niej chodzić należy, ażeby prawdziwie ludziom służyła. Za to wielkie dobrodziejstwo trzeba Bogu dziękować.

Zachęca do tego Psalm 104, który w piękny sposób przedstawia władztwo Boga nad wodami. Bóg stworzył wody. On rządzi ich przepływem. On je zatrzymuje, żeby nie zatapiały ziemi. On sprawia, że wytryskują źródła i że spada deszcz. Dzięki temu wprowadza dobrobyt na ziemię i radość do serca człowieka.

Woda to życie. Bez wody nie może żyć ani żadna roślina, ani zwierzę. Gdyby na ziemi zabrakło wody, ustałoby życie. Zapanowałaby martwota. Są na świecie rejony, gdzie coraz bardziej daje się we znaki brak wody. I może dojść do tego, że o wodę będą toczone walki, a nawet wojny. Tam, gdzie będzie woda, tam będzie życie.

III

Woda to zdrowie. Bez dobrej wody nie ma zdrowia. I tutaj pojawia się szczególne znaczenie waszej pracy i posługi. To wy zabiegacie o to, aby ludziom dostarczać zdrową, dobrą wodę. Ile trzeba się natrudzić, żeby wodę doprowadzić do wielkich skupisk i aglomeracji ludzkich. Mimo, że dysponujecie wiedzą oraz nowoczesnymi maszynami i urządzeniami, to niekiedy nie udaje się wam doprowadzić wody w sposób ciągły do każdego mieszkania. Bywa, że z poważną awarią musicie zmagać się przez wiele godzin. A wtedy dziesiątki tysięcy ludzi czekają na najważniejszą dla nich wiadomość: Kiedy woda popłynie do ich domów.

IV

Woda to czystość. Wyobraźmy sobie kilka dni bez wody. Ale byśmy wyglądali! My o tym nie myślimy, ponieważ codziennie mamy wodę. Codziennie wodą się obmywamy i oczyszczamy nasze rzeczy. Rozmyślnie przytaczam to, co wszyscy wiemy. Co jest takie proste. Te proste sprawy trzeba przypomnieć, żeby sobie uprzytomnić, jak wielka jest posługa, którą sprawujecie.

V

Woda w Piśmie Świętym jest często symbolem; symbolem, który szczególne znaczenie ma w sakramencie chrztu. Woda jest materią, której się używa przy sprawowaniu tego sakramentu. Woda oznacza obmycie duchowe z grzechu. Jeszcze więcej o znaczeniu wody w chrzcie św. mówi Św. Paweł. Wskazuje on na symbolikę wody w tej formie chrztu, która polega na zanurzeniu człowieka i wynurzeniem go z wody. Woda pokazuje tu działanie chrztu św. w duszy człowieka, a mianowicie zanurzanie go w śmierci Jezusa i wynurzanie go przez duchowe zmartwychwstanie tak, że znowu jest nim życie, Boże życie.

Woda jest symbolem Boga. Jeżeli człowiek chce się zbliżyć do Boga, winien się obmyć z grzechu. Im więcej oczyści się duchowo, tym bardziej z Bogiem się zjednoczy. Człowiek zjednoczony z Bogiem jest jak ogród, w którym znajduje się źródło wody dającej życie. Człowiek oddalony od Boga jest jak bezwodna pustynia skazana na śmierć. Bez Boga człowiek cierpi z powodu pragnienia Boga, które w nim gdzieś tam się budzi. Cierpienie to jest porównywane do tego, jakie jest w łani pragnącej wody. Są to piękne treści związane w Objawieniu z wodą.

VI

Chciałem przez chwilę razem z wami skupić się nad tą rzeczywistością, jaką jest woda, aby na tym miejscu podziękować Panu Bogu za was. Podziękować za wszystkich ludzi, którzy w naszej Ojczyźnie są pracownikami wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej, ochronny środowiska. Chcemy tym ludziom wyrazić szacunek i uznanie. Chcemy podziękować Panu Bogu za posługę tych ludzi. Nieraz jest ona połączona z wielkim wysiłkiem. Ile razy w nocy, ludzie ci muszą gdzieś przekopywać ziemię. Inni śpią, a oni się trudzą. Nieraz jest zimno i mróz, a oni służą. Dziękujemy za tę posługę, która jest kierowana nie tylko względami zawodowymi. Myślę, że gdzieś na jej dnie jest miłość człowieka i jest wiara w Boga.

Niech wam Bóg błogosławi! Niech św. Józef da wam odczuć swoją bliskość i obecność nie tylko tu, na tym miejscu, ale tam gdzie jesteście, żyjecie i pracujecie. Niech wszędzie wam towarzyszy!