In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Wprowadzenie Biskupa Kaliskiego do uroczystej koncelebry w Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Sanktuarium św. Józefa

bp Stanisław Napierała, 29 kwietnia 2006 r.

I

Obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w okresie drugiej wojny światowej. Jest on kontynuacją idei pielgrzymki, z jaką po drugiej wojnie światowej przez 60 lat przybywali do Kalisza Księża, byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau, by dziękować św. Józefowi za cudowne ich ocalenie. Kiedy bowiem wojna światowa zbliżała się ku końcowi, Niemcy, by zatrzeć ślady zbrodni, postanowili zlikwidować obóz koncentracyjny w Dachau. Wiadomość ta dotarła potajemnie do więźniów. Wówczas przebywający w obozie Księża zwrócili się w modlitwie do św. Józefa i zawierzyli Mu swój los. Złożyli ślub, że jeśli szczęśliwie ocaleją, będą co roku udawać się w pielgrzymce do Sanktuarium Kaliskiego, by św. Józefowi dziękować za ocalenie i szerzyć Jego kult. Ocaleli. Ślubu dochowali.

W pierwszych latach po wojnie przybywali do Kalisza w dniu 29 kwietnia w liczbie kilkuset osób. W miarę upływu lat zmniejszała się ich liczba. W ubiegłym roku, na 60-lecie pielgrzymki, przybyło ich już tylko 9.

Obchodzony dziś z ustanowienia Konferencji Episkopatu Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego ma na celu także zachowanie od zapomnienia pamięci o męczeństwie kapłanów diecezjalnych i zakonnych, oraz osób konsekrowanych. Przez hitlerowskich okupantów zostali oni oderwani od posługi duszpasterskiej i religijnej i osadzeni w obozach zagłady za to tylko, że byli duchownymi i Polakami. Byli jak światło, o którym mówi Ewangelia. W ich nauczaniu i działaniu ujawniało się zło hitlerowskiej okupacji. Z tego powodu byli znienawidzeni przez okupanta. „Każdy bowiem, jak mówi Pan Jezus, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków” (J 3,20).

Jest jeszcze jeden szczególny cel, dla którego obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Chcemy oddać hołd wszystkim duchownym - bohaterom, męczennikom, świętym. Za nich modlimy się, by Bóg bogaty w miłosierdzie dał wszystkim udział w chwale świętych w niebie.

II

Obchodzony w Kaliskim Sanktuarium św. Józefa Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego ma wymiar ogólnokrajowy.

Witam gorąco byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy stają się łącznikami między dawnymi i nowymi czasy:

 • Księdza Biskupa Ignacego Jeża
 • Księdza Kanonika Zdzisława Lipińskiego
 • Księdza Kanonika Leona Stępniaka
 • Ojca Zdzisława Skorupińskiego
 • Ojca Hugolina Pieprzyka OFM
 • Ojca Zdzisława Gardockiego OFM
 • Księdza Tadeusza Koseckiego
 • Księdza Włodzimierza Rabczewskiego.

Witam serdecznie Księży Biskupów delegatów z polskich metropolii:

 • Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziembę, Metropolitę Białostockiego
 • Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego
 • Księdza Biskupa Seniora Bronisława Dembowskiego z Włocławka
 • Księdza Biskupa Seniora Juliana Wojtkowskiego z Olsztyna
 • Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego, Biskupa Pomocniczego z Łowicza
 • Księdza Biskupa Jana Wątrobę, Biskupa Pomocniczego z Częstochowy.

Witam kapłanów przedstawicieli z poszczególnych diecezji:

 • z Archidiecezji Częstochowskiej
 • z Diecezji Drohiczyńskiej
 • z Archidiecezji Lubelskiej
 • z Diecezji Łowickiej
 • z Archidiecezji Olsztyńskiej
 • z Diecezji Opolskiej
 • z Diecezji Pelplińskiej
 • z Archidiecezji Poznańskiej
 • z Diecezji Radomskiej
 • z Diecezji Sosnowieckiej
 • z Diecezji Świdnickiej
 • z Diecezji Tarnowskiej
 • z Diecezji Toruńskiej
 • z Diecezji Włocławskiej
 • z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Witam delegację Księży Biskupów i kapłanów z Litwy, którzy przybyli z pielgrzymką do św. Józefa w Kaliszu:

 • Księdza Biskupa Rimmantasa Norwilla - Ordynariusza z Mariampola
 • Księdza Biskupa Jonasa Iwanauskasa - Biskupa Pomocniczego z Archidiecezji Kowieńskiej.

Witam Was, Carissimi, przedstawiciele parafii 7 dekanatów diecezji kaliskiej, która otrzymała w dziedzictwie organizację Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego i otrzymane zadanie spełnia po raz pierwszy.

Witam uczestników 37. Sympozjum Józefologicznego, które zebrało się dziś w Kaliszu na swoim dorocznym spotkaniu naukowym.

Witam Was, Siostry i Bracia - Diecezjanie!

Myślami i sercem obejmujemy wszystkich, którzy z nami łączą się duchowo na czele z byłym więźniem i wielce zasłużonym dla rozwoju kultu św. Józefa - Księdzem Arcybiskupem Kazimierzem Majdańskim.

Gorąco proszę Księdza Biskupa Ignacego Jeża o przewodniczenie naszej Eucharystii. Ksiądz Biskup w ubiegłym roku przewodniczył Eucharystii i wygłosił słowo Boże. Było to w 60-lecie ocalenia obozu w Dachau.

Dziś Ksiądz Biskup także przewodniczy Eucharystii i wygłosi słowo Boże, by w ten sposób zainaugurować nowy etap dziękczynienia, które będzie kontynuowane w Kaliskim Sanktuarium za owe pamiętne ocalenie w dniu 29 kwietnia 1945 roku.