In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Przemówienie powitalne Biskupa Kaliskiego w odniesieniu do Ojca Świętego Jana Pawła II

bp Stanisław Napierała, 4 czerwca 1997 r.

Umiłowany Ojcze Święty!

Dnia 25-go marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, minęło pięć lat, kiedy pamiętną Bullą ”Totus Tuus Poloniae Populus” powołałeś, Ojcze Święty, do istnienia naszą kaliską diecezję. Dziś zwołałeś nas na święte zgromadzenie Kościoła. Jest ono momentem, którego wymowę nie sposób wyrazić słowami. Kalisz, miasto w Ojczyźnie naszej najstarsze, oraz ziemie, na których znalazła się Diecezja Kaliska i ludzie, którzy na nich mieszkali, prości ludzie pracy i wielcy święci i bohaterowie, wszyscy w swoich dziejach kierowali się jakoś ku temu momentowi i w nim dziś osiągaj ą głęboki sens. Świadomi tego witamy Cię, Ojcze Święty, ze szczególnymi uczuciami miłości i najgłębszej czci. Radość wypełnia nam serca, a w ustach brzmią mocno słowa Chrystusa, które pragniemy tu powtórzyć. ”Tyś jest Piotr; czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

Spotkanie z Tobą, Ojcze Święty, którego jesteśmy uczestnikami, objawia Kościół i go buduje. W budowanie Kościoła, oparte na Piotrze, od początku istnienia Diecezji włączamy wszystkie nasze programy. Rozpoczęliśmy od rodziny. Święty Józef, małżonek Maryi Dziewicy, Opiekun Zbawiciela, którego, Ojcze Święty, dałeś nam za Patrona, zdaje się w kaliskim Obrazie mówić: Uważajcie na rodzinę! Rodzina jest zagrożona!

Święty Józef w kopii kaliskiego Obrazu pobłogosławionej przez Ciebie, Ojcze Święty, nawiedził wszystkie parafie naszej Diecezji. Na początku jej budowania było to niejako duchowe ”przeoranie” gleby pod Boży zasiew łaski.

Dziś święty Józef w kaliskim wizerunku, umieszczonym tu nad ołtarzem, wychodzi jakby z domu i kieruje swoje kroki ku Piotrowi - Opoce Kościoła, by wraz z Jezusem i Maryj ą powitać Go na pielgrzymim Jego szlaku wiary oraz wskazać wszystkim Rodzinę, Rodzinę naszego Zbawiciela.

Ważnym etapem w pięcioleciu Kościoła Kaliskiego było rozpoczęcie budowy Seminarium Duchownego. Stało się to w piętnastą rocznicę Twego, Ojcze Święty, wyboru na Stolicę Piotrową. Radujemy się i dzięki składamy Bogu, że dziś to Seminarium poświęci Piotr - Opoka Kościoła.

Ojcze Święty!

Oto święte zgromadzenie Kościoła, które tu zwołałeś. Jest w nim obecny Lud Boży Diecezji Kaliskiej. Są ludzie z różnych stron Polski i spoza jej granic. Są Władze Województwa, Miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, Miast i Gmin. Są Rzemieślnicy Diecezji Kaliskiej, bliscy świętemu Józefowi z racji swej pracy i zawodu. Jest delegacja żołnierzy ze swoim Biskupem Polowym. Są liczne ugrupowania, których imię i rangę określają poczty sztandarowe.

Wśród obecnych są byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau: dwaj Biskupi, kapłani i ludzie świeccy. Znasz ich, Ojcze Święty. Wszak jako Arcypasterz Kościoła Krakowskiego przybywałeś do Kalisza, by w dniu 29 kwietnia przewodniczyć Mszy św. dziękczynnej za cudowne ich ocalenie, wyjednane za przyczyną świętego Józefa Kaliskiego. Jest obecny tutaj Akademicki Instytut Studiów nad Rodziną w Warszawie - Łomiankach ze swoim Założycielem, a także wspierająca Instytut Wspólnota Świętej Rodziny. Muszę wspomnieć nieobecnych fizycznie, lecz duchowo bardzo złączonych w tej chwili z Tobą, Ojcze Święty, a więc: chorych, cierpiących, posuniętych w latach, samotnych i opuszczonych. Prosili, by Cię pozdrowić i przekazać najgłębszy szacunek więźniowie, przebywający w położonym opodal Zakładzie Karnym. Z modlitwą Ojca Świętego i Jego błogosławieństwem łączą nadziej ę ludzie biedni -jest ich tu wielu - szukający pracy, nie potrafiący się odnaleźć w procesie przemian dokonujących się w Kraju. Dwadzieścia siedem lat temu właśnie tu, u świętego Józefa w Kaliszu, po długich staraniach doszła ich wiadomość o zgodzie ówczesnych władz świeckich na otwarcie Instytutu.

Umiłowany Ojcze Święty!

Zwołałeś nas na święte zgromadzenie Kościoła w miejscu naznaczonym obecnością i działaniem świętego Józefa. Na kaliskim Obrazie Józef i Maryja prowadzą Jezusa ku ludziom, a Ich prowadzi Jezus ku przyszłości. Jezus - Syn Maryi i Józefa, Zbawiciela świata! Ku Niemu kierują się nasze myśli i serca, by z Tobą, Ojcze Święty, Piotrze - Opoko Kościoła, na progu Trzeciego Tysiąclecia - Tertio Millennio adveniente - tu publicznie wyznać: ”Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (por. Mt 16,16; Hbr).