In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Aby rodziny były prawdziwymi
wspólnotami miłości

Homilia wygłoszona podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Józefa w Bazylice Kaliskiej

bp Stanisław Napierała, 19 marca 2004 r.

Św. Józef prowadzi nas ku Rodzinie. Ukazuje nam Jezusa, Maryję i Siebie. Ukazuje Rodzinę naszego Zbawiciela. Ta Rodzina jest wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin (Jan Paweł II).

I

Rodzina jest fundamentalnym dobrem każdego człowieka. W niej człowiek się rodzi. W niej znajduje środowisko potrzebne do tego, aby mógł się prawidłowo rozwijać i dojrzewać.

Rodzina jest dobrem narodu i całej ludzkości. Dobro rodziny zasadza się na wartościach, które są niezbędne dla człowieka. Podstawową wartością jest wspólnota. Człowiek jest istotą ukierunkowaną ku wspólnocie. Nie może żyć, ani się rozwijać bez wspólnoty. Gdy z jakichś powodów człowiek jest pozbawiony wspólnoty, zostaje w pewien sposób okaleczony.

Rodzina jest wspólnotą, którą kształtują więzy miłości. Ojciec Święty Jan Paweł II, będąc w Kaliszu, stwierdził, że „rodzina to komunia osób złączonych miłością”. Miłość jest niezbędna, aby człowiek mógł należycie się rozwijać i kształtować.

Rodzina jest miejscem, gdzie człowiek jest u siebie. Mówi się, że rodzina to gniazdo, do którego zawsze chce się wrócić, czy to ciałem, czy chociażby myślami.

Życie w rodzinie może być piękne. Mimo, że w niejednych rodzinach panuje ciężka atmosfera, to ta smutna rzeczywistość tylko potwierdza, że rodzina, jakiej pragnie człowiek, jest skarbem i wartością.

Być może za dużo zwracamy uwagę na zagrożenia, jakie godzą w rodzinę. To tak, jakbyśmy sami podcinali sobie skrzydła. Gdy tylko dostrzegamy jakiekolwiek zagrożenie, trzeba nie tylko koncentrować się na nim, ile raczej na wartość rodziny. Jeżeli bowiem pojawiają się braki, to musi niezaprzeczalnie istnieć dobro. Zło bowiem jest brakiem dobra.

II

Co należy czynić, aby rodziny były prawdziwymi wspólnotami miłości osób?

W naszym Kraju w niedalekiej przyszłości będzie organizowana katecheza przedmałżeńska. Będzie nią objęta młodzież, po ukończeniu gimnazjum. Po długich debatach, Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, aby stworzyć katechezę przedślubną, w ramach której mają być organizowane pozaszkolne spotkania w grupach. Można będzie w nich rozmawiać z kompetentnymi ludźmi, zwłaszcza z małżeństwami, które będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami z młodym.

Drugim zadaniem jest modlitwa. O własnych siłach często jesteśmy bezradni wobec współczesnych zagrożeń, które dotykają rodzinę. Próbuje się legalizować związki jednopłciowe, zniekształca się samą koncepcję rodziny, podważa się wartość życia. Niewątpliwie są to przejawy pewnej dekadencji cywilizacji, jaka charakteryzuje współczesny świat. Toteż, jako ludzie wierzący, powinniśmy zwracać się o pomoc do Boga. Za przyczyną św. Józefa, Opiekuna Najświętszej Rodziny, wołajmy, aby Bóg nam pomógł.

Raduje fakt, że w Sanktuarium św. Józefa grupa ludzi rozpoczęła spontaniczną modlitwę w intencji rodzin. Chcemy, aby z tego miejsca, o którym Jan Paweł II powiedział, że ma ono szczególne znaczenie dla Kościoła i naszej Ojczyzny, modlitwy w intencji rodzin osiągnęły w bliskiej przyszłości wymiar ogólnokrajowy.

Trzecie zadanie, jakie chcemy podjąć, to zawierzenie naszych rodzin św. Józefowi. Pragniemy wejść w to zawierzenie, jakim On się odznaczał. Św. Józef zawierzył siebie i całe swoje życie Bogu, gdy dowiedział się, że ma bez lęku przyjąć Maryję, Matkę Jezusa. Św. Józef nie rozumiał do końca, co się stało, ale rozpoznał, że taki był zamiar Boga. I to Mu wystarczyło.

III

Po Mszy świętej zostaną pobłogosławione dwie kopie Obrazu św. Józefa Kaliskiego, które później będą nawiedzały rodziny parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Kaliszu. Drodzy Diecezjanie, radujcie się, gdy do waszego domu zawita św. Józef w znaku kopii Obrazu Świętej Rodziny. Św. Józef nawiedził wcześniej wszystkie parafie w naszej Diecezji, teraz nawiedzi wszystkie rodziny w waszej Parafii, w której znajduje się Jego Sanktuarium.

Niech żadna rodzina nie omieszka Go przyjąć. Św. Józef obejmie Was swoją opieką, zwłaszcza tych, którym jest ciężko. Wiele jest bowiem rodzin ubogich, niektóre dotknęło bezrobocie, wielu przeżywa lęk przed przyszłością. Niech św. Józef zobaczy z bliska wszystkie problemy, jakie nurtują wasze rodziny. Niech przedstawi wasze prośby Temu, którego był Opiekunem, Jezusowi Bogu Wszechmogącemu.

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielu młodych ludzi przestaje wierzyć, że można oprzeć rodzinę na małżeństwie wiernym sobie, które jest spojone miłością aż do końca. Należy im pomóc, by na nowo odkryli możliwość stworzenia trwałej rodziny.

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Jeżeli człowiek zlekceważy wartość rodziny, wyrządzi krzywdę samemu sobie i innym ludziom. Jeżeli nie będzie zdrowych rodzin, ludziom będzie coraz ciężej i życie stanie się nie do zniesienia. Dowodem tego są rodziny rozbite i wewnętrznie poranione. Nawet, jeśli posiadają dobra materialne, to brakuje im jednak szczęścia. Miłości nie można bowiem kupić, można ją natomiast zniszczyć.