In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Homilie Biskupa Kaliskiego

Idźcie do Józefa

Homilia Biskupa Kaliskiego podczas Mszy św. Odpustowej w Bazylice św. Józefa

bp Stanisław Napierała, 19 marca 2002 r.

„Idźcie do Józefa”!

To wezwanie i zarazem zaproszenie jest umieszczone w Kaplicy obrazu świętego Józefa Kaliskiego. Wiemy, że słowa „Idźcie do Józefa”, są wzięte ze Starego Testamentu i odnosiły się do Józefa Egipskiego. Gdy zapanował głód i ziemia stała się nieurodzajna, władca egipski kierował ludzi do Józefa swego rządcy, który wydawał im zboże i zaopatrywał w żywność. Józef Egipski jest figurą świętego Józefa. Kościół do Niego odnosi wezwanie i zaproszenie „Idźcie do Józefa”, Święty Józef jest bowiem wielki i bogaty. Jemu Bóg powierzył największe swoje skarby: Jezusa Chrystusa Swojego Syna, i Jego dziewiczą Matkę.

„Idźcie do Józefa” z waszymi prośbami, potrzebami, z biedami. Ludzie od wieków idą do Józefa, modlą się za jego pośrednictwem i czują, że zostają wysłuchani. Za kim wstawi się św. Józef u Jezusa, temu Jezus nie odmówi.

II

Święty Józef nie tylko skutecznie oręduje w naszych prośbach, potrzebach, biedach. On podobnie jak Maryja, prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Chce, abyśmy z Nim byli zjednoczeni. To miejsce, w którym się znajdujemy, sanktuarium świętego Józefa, w dzisiejszą uroczystość staje się tego czytelnym znakiem. Pod koniec bowiem Mszy w Kaplicy św. Józefa zostanie erygowana Wieczystej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wcześniej, w kościele tym został ustanowiony wieczysty konfesjonał, gdzie w ciągu dnia ludzie mogą oczyszczać się ze swoich grzechów, wyzwalać z niewoli zła i wracać do Jezusa Zbawiciela. Kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, będzie miejscem, gdzie ludzie oczyszczeni w Sakramencie pojednania, będą mogli klękać przed Jezusem, rzeczywiście obecnym pod eucharystycznymi postaciami, aby Go wielbić, dziękować Mu, aby Go przepraszać i Go prosić.

III

Święty Józef jest człowiekiem wybranym i wyjątkowym. Pod jego opieką, Syn Boży, stopniowo i w sposób godny został wprowadzony na świat. Jeżeli Kościół jest dłużnikiem Maryi, ponieważ przez jej macierzyńską posługę otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność.

Kościół Diecezji Kaliskiej czuje specjalną wdzięczność dla świętego Józefa i pragnie ją wyrazić, kiedy zbliża się do dziesiątej rocznicy swojego istnienia. Z woli Papieża święty Józef, dziewiczy małżonek Maryi, Opiekun Zbawiciela jest patronem Diecezji Kaliskiej. Świadomi tego daru i łaski, od początku zwracaliśmy się z ufnością do świętego Józefa. Zaprosiliśmy Go, ażeby zechciał wyjść z kaliskiego Sanktuarium i wejść w Diecezję., zobaczyć ją i objąć swoją opieką. Nie mogliśmy posłużyć się Obrazem, który jest w Kaplicy tej Bazyliki. Dlatego została wykonana jego kopia, którą przedstawiciele diecezji, w liczbie ponad osiemset osób, w 1993 r. zawieźli do Rzymu, gdzie spotkali się z Ojcem Świętym. Ponieważ pobłogosławił obraz - kopię i wypowiedział słowa życzeń, oraz wskazań, które towarzyszyły nam w wielkim dziele peregrynacji.

Po powrocie z Rzymu do Kalisza, najpierw wspólnoty sióstr zakonnych, które są na terenie Diecezji, począwszy od Sióstr Karmelitanek na Niedźwiadach przyjmowały po kolei do swoich domów obraz i przez kilka dni modliły się o Boże błogosławieństwo dla parafii, które miał on nawiedzić. A potem podczas Mszy św. przy Bazylice świętego Józefa pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce żegnaliśmy obraz, który ruszył w diecezję. Najpierw do Złoczewa. Pamiętam jego przyjęcie w parafii złoczewskiej. Wieczorem mówili mi księża tam zgromadzeni, że są utrudzeni i zmęczeni, ale radośni. Wszyscy czuli, że - kopia obrazu - stała się narzędziem, którym chce się posłużyć święty Józef. Już w pierwszej parafii nawiedzenia dał odczuć obecność i swoje działanie. Tak rozpoczęła się wielka peregrynacja do wszystkich parafii. Ludzie coraz gorliwiej i z większą miłością przygotowywali się w parafiach przez rekolekcje i misje, aby przyjąć świętego Józefa w znaku - kopii obrazu. To były wielkie dni spotkania rodzin parafialnych ze świętym Józefem. Dane mi było być we wszystkich parafiach nawiedzenia i przeżywać razem z ludźmi niezwykłe doświadczenie obecności i działania świętego Józefa. Po dwóch latach obraz św. Józefa wrócił do Kalisza i tu był witany przez swoich.

Obraz, który nawiedził wszystkie parafie naszej diecezji, przed którym klękały setki tysięcy ludzi, znajduje się obecnie w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Przed nim codziennie klękają nasi klerycy i modlą się. Jestem przekonany, że święty Józef, wychowawca Jezusa Chrystusa w Domu Nazaretańskim, dyskretnie ale skutecznie oddziaływuje i pomaga formować się młodym kandydatom do kapłaństwa. Bywa, że od czasu do czasu wychodzi z kaplicy seminaryjnej, bo proszą go do jakiejś parafii i to nie tylko w naszej diecezji.

Wyznam, że kiedy udaję się do jakiejś parafii z posługą w bardzo trudnej sprawie, zawsze ją powierzam świętemu Józefowi i mówię: święty Józefie, ty tu byłeś, to jest też cząstka twojej diecezji, więc pomóż! Nigdy dotąd, przez te dziesięć lat, Drodzy Bracia i Siostry, nie zdarzyło się, żeby sprawa trudna nie została załatwiona. Dziękujemy Ci, święty Józefie! Dziękujemy za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy, bo zapewne przez twoje wstawiennictwo więcej zostało dokonane w ludziach, w parafiach i we wspólnotach zakonnych, niż to zauważamy. Za wszystko Ci dziękujemy. Dziękujemy, święty Józefie, także za dokonania materialne, których zwieńczeniem jest Wyższe Seminarium Duchowne. Ty jesteś jego patronem.

Bracia i Siostry! Diecezjanie! Powierzmy się na nowo z wielką ufnością naszemu Patronowi. Powierzmy Mu nasze parafie, nasze rodziny i siebie samych. Święty Józefie opiekuj się nami! Módl się za nami! Prowadź nas! Prowadź do Jezusa i zaprowadź nas wszystkich do zbawienia.