In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Wtorek IX tygodnia Okresu Zwykłego
2 P 3,12-15a;17-18, Mk 12,13-17
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/grupyDuszpasterskie.gif

Rada Duszpasterska

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską.

 Członkowie Rady duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP:

1. Proboszcz - Ks. Prałat Jacek Plota

2. Wikariusz - Ks. Piotr Machała

3. Wikariusz - Ks. Damian Weiss

4. Wikariusz - Ks. Michał Świgoniak

5. Siostra Małgorzata Fryś, organistka

6. Siostra Katarzyna Wiączek, zakrystianka

7. Siostra Beata Konca, katechetka

8. Siostra Zofia Janusz, kancelistka

9. Romuald Zaręba, konstruktor - architekt 

10. Zbigniew Kliber, administratywista

11. Anna Kliber, katechetka

12. Teresa Kiełbik, nauczyciel

13. Aleksandra Sobczyk, pracownik umysłowy - ochrona środowiska

14. Marian Sadowski, Szafarz Nadzwyczajny

15. Barbara Mokras, prawnik

16. Elżbieta Mokras, prawnik

17. Lucyna Pawlak, rolnik

18. Magalena Bodylska - Kowalczyk - farmaceuta

19. Honorata Kurdyk - katecheta

20. Irena Berkowicz, sprzedawca

Spotkania - raz na kwartał

Miejsce - Aula Domu Pielgrzyma

Sekretariat: s. Zofia Janusz

rd1

rd2

 


 

Cele i zadania Rady:

- Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.

- Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.

- Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.

- Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.

- Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.

- Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.

- Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.

- Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

 

Struktura i posiedzenia Rady:

- Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.

- Radzie przewodniczy Proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.

- Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.

- Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je Proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

- Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone.

rd3

rd4

 

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ RADY:

17 lutego 2011 - SPRAWOZDANIE

14 kwietnia 2011 - SPRAWOZDANIE

15 grudnia 2011 - SPRAWOZDANIE

19 stycznia 2012 - SPRAWOZDANIE

15 listopada 2012 - SPRAWOZDANIE

15 lutego 2013 - SPRAWOZDANIE

14 listopada 2014 - SPRAWOZDANIE