In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Rada Duszpasterska

Synod Diecezji Kaliskiej zdecydował, że w każdej parafii należy powołać Parafialną Radę duszpasterską.

Członkowie Rady duszpasterskiej
w parafii Wniebowzięcia NMP

 1. Proboszcz - Ks. Prałat Jacek Plota
 2. Wikariusz - Ks. Piotr Machała
 3. Wikariusz - Ks. Damian Weiss
 4. Wikariusz - Ks. Michał Świgoniak
 5. Siostra Małgorzata Fryś, organistka
 6. Siostra Jadwiga Moczan, zakrystianka
 7. Siostra Beata Konca, katechetka
 8. Siostra Helena Skraba, kancelistka
 9. Romuald Zaręba, konstruktor - architekt
 10. Zbigniew Kliber, administratywista
 11. Anna Kliber, katechetka
 12. Teresa Kiełbik, nauczyciel
 13. Aleksandra Sobczyk, pracownik umysłowy - ochrona środowiska
 14. Marian Sadowski, Szafarz Nadzwyczajny
 15. Barbara Mokras, prawnik
 16. Elżbieta Mokras, prawnik
 17. Lucyna Pawlak, rolnik
 18. Magalena Bodylska - Kowalczyk - farmaceuta
 19. Honorata Kurdyk - katecheta
 20. Irena Berkowicz, sprzedawca

Spotkania: raz na kwartał
Miejsce: Aula Domu Pielgrzyma
Sekretariat: s. Zofia Janusz

rd1

rd2

Cele i zadania Rady

 1. Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.
 2. Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
 3. Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.
 4. Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.
 5. Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
 6. Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
 7. Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
 8. Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Struktura i posiedzenia Rady

 1. Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.
 2. Radzie przewodniczy Proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem z Sekretariatem ustala ich program.
 3. Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.
 4. Sekretariat Rady składa się z trzech osób wybranych na pierwszym posiedzeniu Rady. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy, wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia i przedstawia je Proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.
 5. Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone.
rd3

rd4

Sprawozdania z posiedzieńRady