In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Galeria

Galerie fotografii

Galeria zdjęć z niemal każdego wydarzenia, jakie ma miejsce w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, znajduje się przy poszczególnych artykułach w dziale AKTUALNOŚCI. W tym miejscu prezentujemy zdjęcia, które w naszym odczuciu powinni zobaczyć odwiedzający naszą stronę.

Jan Paweł II w Sanktuarium św. Józefa

To stało się 4 czerwca 1997 roku. Tu stanął Piotr...
Przeżyjmy to jeszcze raz...

Widok z wieży Bazyliki

To widoki na zachętę, w przyszłości planowane jest udostępnienie Pielgrzymom wejście na wieże Bazylii św. Józefa, skąd taka właśnie rozpościera się panorama.

Bazylika i okolice dawniej...

Dzięki uprzejmości autorów serwisu www.stary.kalisz.pl możemy poszczycić się widokami Bazyliki św. Józefa i okolicy z przed dziesiątek i setek lat.

W zimowej aurze

Bazylika Świętego Józefa zimą 2008/2009

Żywa Szopka Bożonarodzeniowa 2003

Pierwsza Żywa Szopka Bożonarodzeniowa przy Sanktuarium Św. Józefa. Odtąd na kilka lat wpisała się przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia przy Kaliskiej Bazylice.

d1

Nawiedzenie Obrazu Pani Jasnogórskiej

11 września 2010 roku Matka Boża w znaku Obrazu Peregrynacji z Jasnej Góry stanęła na Placu przed Bazyliką. Tu przyjęły ją tysiące wiernych z całej Diecezji. Więcej

d1

Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności

Kaplicę wybudowano w 25. rocznicę cudownego uwolnienia Księży z Dachau. Poświęcił ją Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński w obecności kardynała Karola Wojtyły. Składa się z dwóch części: pierwszej, w której oglądać można pamiątki obozowe przekazane przez więźniów, i drugiej, w której ocaleni kapłani gromadzili się na modlitwie i gdzie odprawiane są Msze św. dla pielgrzymów.

d1Okolice Placu św. Józefa dawniej...

INWESTYCJE

Remont Sanktuarium św. Józefa

Dobiegły końca prace remontowe zewnętrznej części świątyni. Cieszymy się odnowioną elewacją od strony Placu Józefa, oraz re-gotyzacją  połączoną z wymianą zniszczonych cegieł. Cieszymy się zakończeniem prac i ich efektem. Więcej...

 

Prace archeologiczne podczas budowy kanalizacji deszczowo-grawitacyjnej wraz z drenażem opaskowym

Prace ziemne prowadzone były od lipca do początków sierpnia 2015 r. z funduszy parafialnych. Zakres badań archeologicznych obejmował nadzór przy pracach ziemnych wokół kościoła. W trakcie prac rozpoznano nawarstwienia, które można datować od czasów późnego średniowiecza po współczesność. Więcej...

 

    Wymiana kopuły i krzyża na szczycie wieży

      Pod koniec sierpnia 2002 roku wymienione zostały kopuła i krzyż na szczycie wieży Bazyliki przez specjalistyczną firmę zajmującą się pracami wysokościowymi. W starej kopule znaleziono wówczas dokumenty z przed ponad stu lat, a do nowej włożono podobne z czasów współczesnych. Więcej...

   

      Budowa Domu Pielgrzyma im. św. Józefa

      Od 2004 roku przez kolejne siedem lat trwała budowa Domu Pielgrzyma im. św. Józefa. Jak zmieniał się budynek przy Pl. Jana Pawła II i Pl. św. Józefa - zobaczcie sami. Więcej...

 

    Remont Dzwonnicy

      W 2008 roku przeprowadzony został gruntowny remont dzwonnicy stojącej przy Bazylice św. Józefa. Dzwonnica została zaprojektowana przez Sylwestra Szpilowskiego, zyjącego na przełomie XVIII/XIX wieku. Prace prowadziła firma Stanisława Walczaka pod kierunkiem kierownika budowy Tomasza Karolaka. Zostały skute tynki, nałożone nowe wapienno-cementowe, odtworzone gzymsy oraz wszystkie detale architektoniczne. Zostało także wykonane malowanie całej dzwonnicy i wstawiono nowe witraże. Samych tynków położono około 800 m2. A pamiętać należy, że budynki mają - przynajmniej po części - charakter zabytkowy, co stwarzało budowlańcom dodatkową trudność. Pod czujnym okiem konserwatorów kaliskich zadbano o wierność każdego detalu pierwowzorowi. Prace zakończono z końcem lipca 2008 roku. Więcej...

 

     Plac przed Domem Pielgrzyma

        Na przełomie czerwca i lipca 2009 roku została wymieniona nawierzchnia placu przy Domu Pielgrzyma. Dotychczasową kostkę brukową zastąpiła kostka granitowa. Więcej...

 

       Remont przedsionka Bazyliki

       W 2010 roku przeprowadzony został gruntowny remont i odnowienie przedsionka (kruchty) w Bazylice św. Józefa. Odnowione zostały freski i ornamenty oraz zawieszone zostały nowe gabloty informacyjne. Więcej...

 

    Wymiana dachu na Bazylice

     Od maja do sierpnia 2010 przeprowadzony został gruntowny remont dachu na Bazylice. Wymieniono starą dachówkę na pokrycie miedziane. Ma to głębokie uzasadnienie historyczne. Początkowo Pani Konserwator chciała, aby tę górną część, a nawet dolną, pokryć dachówką. Proponowano tutaj dachówkę 'mniszka', typową dla stromych dachów na kościołach gotyckich, ale została przekonana, żeby ją zastąpić miedzią. Podstawą do tego były zdjęcia z I wojny światowej, na których widać wyrażnie, że kościół był kryty blachą. Ponadto jest jeszcze wcześniejszy przekaz ikonograficzny, na którym też wyrażnie widać, że dach był kryty miedzią. Najprawdopodobniej zniknęła ona za sprawą Prusaków. Podczas I wojny światowej rabowali oni miedż, a także kościelne dzwony na amunicję. Po wojnie Kościołowi zabrakło pieniędzy, do odbudowy użyto zatem dachówki. Dzisiaj miedż wraca na dach bazyliki. Jak przekonują fachowcy: to materiał droższy, ale niezwykle trwały, przez co bardziej opłacalny. Pokrycie z dachówki, które było (zwłaszcza nad nawą), zostało wykonane zaraz po wojnie. Okres zużycia technicznego takiego dachu wynosi 30 lat, więc mieliśmy tu już do czynienia z dwukrotnym przekroczeniem terminu jego zużycia. Wiatry i śniegi zimą jeszcze bardziej go nadwyrężyły. Były liczne nieszczelności, tak że gdy się tam weszło w słoneczny dzień, to od strony poddasza cały dach wyglądał jak sito. Teraz całą połać dachową pokryto blachą miedzianą. Przy okazji konserwowana była również więźba dachowa. W oparciu o projekt inż. Adama Gogolewskiego przywróciła ona dawny, potwierdzony przez historię wygląd dachu Kaliskiej Kolegiaty. Więcej...

 

     Renowacja Kodeksu Jana łaskiego

        W grudniu 2010 roku konserwatorzy zakończyli renowację odnalezionego kilka lat temu w Bazylice św. Józefa unikatowego Graduału - śpiewnika liturgicznego z pocz. XVI w. Renowację przeprowadziła pani Katarzyna Łukaszewicz-Wawrzyniak, Specjalista od Konserwcaji Papiery i Skóry z Gostynia.

Więcej o tym Dziele - TUTAJ

Galeria zdjęć - TUTAJ.

 

   Budowa kaplicy na plebani

     Kaplicę na plebanii budowano od końca grudnia 2010 do początków marca 2011. 19 marca 2011 roku Biskup Kaliski Stanisław Napierała poświęcił ją podczas Odpustu Parafialnego. Kapilcę zaprojektowała s. Maria Stella, paulistka z Warszawy. Ławki wykonał Paweł Szkopek z Grabowa. Więcej...

 

   Wymiana okien w Bazylice

     Od 16 maja do końca maja 2011 roku wymienione zostały w Bazylice okna w górnej części nawy głównej oraz witraż w prezbiterium. Wymiany okien dokonała firma pana Stanisława Walczaka z naszej parafii. Więcej...

 

   Remont zakrystii i przedsionka

   Od końca grudnia 2010 do początków czerwca 2011 trwał remont zakrystii i przedsionka.Prace remontowo-konserwtorskie polegały na tzw. regotyzacji najstarszej części naszej Świątyni a także na wymianie w zakrystii tablicy rozdzielczej, ogrzewania, posadzki, alarmów, nagłośnienia, zostały wykonane również nowe witraże (Marcin Czeski z Poznania) i nowe meble (Paweł Szkopek z Grabowa). Prace konserwatorskie wykonywane były pod kierunkiem Marka Kawczyńskiego z Krakowa. W tym czasie odsłonięto cegły gotyckie, dokonano pewnych badań architektonicznych, wymieniono posadzkę i witraże, z których jeden przedstawia herb bp. Bogorii-Skotnickiego, fundatora naszej kolegiaty. Odnowioną zakrystię poświęcił 12 czerwca 2011 roku Biskup Kaliski podczas Mszy Świętej w intencji Miasta Kalisza i jego mieszkańców, dziękując przedstawicielom władz miasta za pomoc Parafii w częściowym sfinansowaniu prac. Więcej...

 

     Nowy Krzyż Misyjny

    21 czerwca 2011 roku przed wejściem głównym do Bazyliki Świętego Józefa po stronie południowo-zachodniej stanął Krzyż. Krzyż stał w tym miejscu przed II wojną światową do lat 50-tych XX wieku. Później uległ zniszczeniu. Projekt architektoniczny nowego Krzyża wykonał mgr inż. architektury Adam Gogolewski. Konstrukcję wykonał mgr inż. Romuald Zaręba. Więcej...

 

   Remont posadzki nad dolną zakrystią

   Od końca czerwca do końca sierpnia 2011 roku trwał remont posadzki stanowiącej strop dolnej zakrystii. Prace rozpoczęto od tego miejsca, aby następnie zejść do zakrystii i zainicjować prace mające na celu przeciwdziałać nachodzacej w tej części świątyni wilgoci. Wymieniono posadzką oraz osuszono to miejsce. Ta część Bazyliki służy obecnie jako ołtarz polowy. Tu sprawowane są Msze Święte z udziałem licznych pielgrzymów, którzy uczestniczą w nich w parku za Bazyliką. Więcej...

    Remont dolnej zakrystii

    Między wrześniem a listopadem 2011 roku trwał remont tzw. dolnej zakrystii. Niemal od początku jej powstania, czyli od roku 1997, istnieje problem nachodzącej wilgoci, która przenika przez mury tej części świątyni. Po raz kolejny podjęto próbę zahamowania przyczyn i skutków tego problemu, przy okazji dokonując gruntownego remontu całego pomieszczenia. Zakrystia ta służy do przechowywania szat liturgicznych a także kapłanom przybywającym do nierzadko licznych koncelebr. Remont dolnej zakrystii zakończono 21 listopada 2012 roku. Więcej...

 

   Renowacja paramentów i szat liturgicznych

    Od 3 do 8 października 2011 roku prowadzone były prace renowacyjne zabytkowych tkanin, z których wykonano szaty i paramenty liturgiczne przechowywane w Kapitularzu Bazyliki. Prace prowadziły Anna Chabracka, Anna Gnieciecka, Ewa Suchy. Zbiór liczy około 700 obiektów. W tym około 160 większych – głównie szat liturgicznych (kapy, dalmatyki, ornaty) i około 540 mniejszych – głównie paramentów (stuły, manipularze, wela, palki, bursy).  Więcej...

 

    Powiększenie Cmentarza Tynieckiego

   Od początku roku 2012 trwają prace nad powiększeniem Cmentarza Tynieckiego, należącego do Parafii Sanktuaryjnej. Obok dotychczasowej nekropolii na ponad 0,5 ha terenie trwają prace przygotowawcze. Cmentarz Tyniecki w Kaliszu jest drugą pod względem wielkości nekropolią w mieście. Grunt na nowej działce został wyrównany. Wybudowano piwniczki, które stanowią podstawę grobowców. Oprócz tego typu nagrobków na placu będą też rozmieszczane tradycyjne, ziemne groby. Polecamy galerię zdjęć z poświęcenia placu w dniu wizytacji Biskupa Stanisława Napierały, 7 maja 2012 r. Więcej...

 

   Pierwsze dwa ołtarze boczne po renowacji

   W drugiej połowie czerwca 2012 roku dobiegły końca prace nad konserwacją i renowacją dwóch z czterech ołtarzy bocznych znajdujących się w Bazylice św. Józefa. Nad całością prac czuwała Konserwator Dzieł Sztuki pani mgr Maria Góralczyk z Częstochowy. Tam też przeprowadzano zabiegi konserwacyjne polegające między innymi na zahamowaniu procesów niszczenia oryginalnej substancji zabytkowej przez aktywne drewnojady, wilgoć i grzyby. Więcej...

 

    Ołtarze boczne już na miejscu

    30 listopada 2012 roku dobiegły końca prace nad konserwacją i renowacją pozostałych dwóch z czterech ołtarzy bocznych znajdujących się w Bazylice św. Józefa autorstwa XVIII-wiecznego rzeźbiarza Franciszka Eytnera.  Tym razem w Bazylice stanęły z powrotem na swoim miejscu odrestaurowane ołtarze Matki Bożej Bolesnej i Męki Pańskiej. Więcej...

 

   Rokokowa Ambona

   Na początku grudnia 2012 r. ukończone zostały prace konserwatorskie przy rokokowej ambonie. Odrestaurowane zostały złocenia, odnowiony baldahim z postacią centralną, św. Pawła, apostoła narodów, ustawioną na samym szczycie oraz postacie świętych i aniołów. Renowacją tego obiektu zajmowała się Konserwator Zabytków z Częstochowy, pani Grażyna Lazarowicz.

 

   Konserwacja lamperii wewnątrz Bazyliki

   Od lipca 2012 r. do kwietnia 2013 r. trwały prace konserwatorskie przy lamperii wewnątrz świątyni. Najpierw zostały zbite stare, wilgotne i zepsute tynki (to mialo miejsce latem 2012 roku). Następnie nałożono specjalną techniką nowy tynk (do połowy listopada 2012 r.), by w końcu móc zająć się malowaniem, a więc ostatnim etapem prac, które zakończyło sięw kwietniu 2013 r. . Prace przeprowadziła firma RENOVATUM z Krakowa pod kierunkiem pana Marka Kawczyńskiego.

 

   Konserwacja Ołtarza MB Częstochowskiej

   Od początku stycznia do kwietnia 2013 roku trwały prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym ustawionym po prawej stronie przy łuku tęczowym kościoła, noszącym wezwanie św. Rocha i Sebastiana (ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej). Konserwacjęprzeporowadziła konserwator zabytków mgr Grażyna Lazarowicz z Częstochowy.

 

 

Konserwacja ołtarza Matki Bożej Ostrobramskiej

W zeszłym tygodniu powrócił na swoje miejsce w Kaliskiej Bazylice ołtarz Matki Bożej Ostrobramskiej, który przez prawie pół roku poddawany był niezbędnym zabiegom konserwatorskim wykonywanym w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki pani mgr Grażyny Lazarowicz w Częstochowie.

 

 

Piękno Eynterowskiego rzemiosła artystycznego
w Kaliskiej Bazylice

Ołtarze i ich dekoracja rzeźbiarska stanowią największy na terenie Kalisza i najlepiej zachowany zespół rzeźb autorstwa przybyłego ze Śląska i osiadłego w Kaliszu, znanego rzeźbiarza Franciszka Eytnera. Są znakomitym przykładem silnego oddziaływania rzeźby śląskiej na rzeźbę kaliską i południowo-wielkopolską oraz dowodem artystycznej łączności tych dwóch regionów i środowisk artystycznych w 2 poł. XVIII w. Walory historyczne ołtarzy i ich rzeźbiarskiego wystroju podnosi fakt, iż ich autorstwo i czas powstania są znakomicie udokumentowane źródłowo, przez co stały się one przedmiotem ogólnopolskich badań naukowych.