Facebook In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najważniejszym dziełem bł. Edmunda Bojanowskiego jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, którego początek datuje się od założenia dnia 3 V 1850 r. ochronki dla dzieci wiejskich w Podrzeczu k. Gostynia. W liście do arcybiskupa gnieźnieńsko - poznańskiego Leona Przyłuskiego napisał: „od kilku lat zajmowała mnie myśl urządzenia ochronek wiejskich pod nadzorem dziewcząt wiejskich. Miałem na względzie: raz - korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne, po wtóre - uświęcenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na podniesienie moralności ludu wiejskiego”. To właśnie ochroniarki, których duchową i intelektualną formacją zajął się osobiście, stały się jakby ewangelicznym ziarnem, z którego wyrosło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Edmund Bojanowski

Zgromadzenie jeszcze za życia bł. Edmunda Bojanowskiego rozwijało się w Wielkopolsce, Galicji, na Śląsku i w Królestwie Polskim, jednak działalność sióstr wkrótce spotkała się ze stanowczym sprzeciwem zaborców. Ceną dalszego istnienia ocalonych przed kasatą placówek był podział zgromadzenia. W następnych latach stopniowo wyodrębniły się cztery autonomiczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek:

  • wielkopolskie z domem generalnym w Pleszewie – www.siostry-maryi.pl
  • starowiejskie z domem generalnym w Starej Wsi – www.sluzebniczkinmp.pl
  • dębickie - z domem generalnym w Dębicy – www.bdnp.pl
  • śląskie – z domem generalnym we Wrocławiu. – www.sluzebniczki.pl

Obecnie około 3, 5 tysiąca sióstr Służebniczek pracuje w Polsce, innych państwach europejskich, a także w Afryce, Azji i Ameryce. Realizując charyzmat Założyciela, otwarte na potrzeby Kościoła, przystosowują swoją działalność do panujących warunków społecznych, pracując w duchu prostoty i miłości służebnej.

W Kaliszu Siostry Służebniczki Starowiejskie podjęły działalność w roku 1928. Początkowo Siostry prowadziły kursy kroju i szycia dla młodych dziewcząt. Później działalność Sióstr obejmowała coraz więcej aspektów. Obecnie Siostry pracują na ternie parafii Wniebowzięcia NMP, czyli przy Bazylice Św. Józefa gdzie z wielkim zaangażowaniem realizują charyzmat swego Założyciela.

Dzieła prowadzone