In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Edmund Bojanowski

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najważniejszym dziełem bł. Edmunda Bojanowskiego jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, którego początek datuje się od założenia dnia 3 V 1850 r. ochronki dla dzieci wiejskich w Podrzeczu k. Gostynia. W liście do arcybiskupa gnieźnieńsko - poznańskiego Leona Przyłuskiego napisał: „od kilku lat zajmowała mnie myśl urządzenia ochronek wiejskich pod nadzorem dziewcząt wiejskich. Miałem na względzie: raz - korzyść małych dzieci wystawionych po wsiach przez zaniedbanie lub nieświadomość rodziców na zepsucie przedwczesne, po wtóre - uświęcenie kobiet wiejskich, a przez to wpływ na podniesienie moralności ludu wiejskiego”. To właśnie ochroniarki, których duchową i intelektualną formacją zajął się osobiście, stały się jakby ewangelicznym ziarnem, z którego wyrosło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Edmund Bojanowski

Zgromadzenie jeszcze za życia bł. Edmunda Bojanowskiego rozwijało się w Wielkopolsce, Galicji, na Śląsku i w Królestwie Polskim, jednak działalność sióstr wkrótce spotkała się ze stanowczym sprzeciwem zaborców. Ceną dalszego istnienia ocalonych przed kasatą placówek był podział zgromadzenia. W następnych latach stopniowo wyodrębniły się cztery autonomiczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek:

  • wielkopolskie z domem generalnym w Pleszewie – www.siostry-maryi.pl
  • starowiejskie z domem generalnym w Starej Wsi – www.sluzebniczkinmp.pl
  • dębickie - z domem generalnym w Dębicy – www.bdnp.pl
  • śląskie – z domem generalnym we Wrocławiu. – www.sluzebniczki.pl

Obecnie około 3, 5 tysiąca sióstr Służebniczek pracuje w Polsce, innych państwach europejskich, a także w Afryce, Azji i Ameryce. Realizując charyzmat Założyciela, otwarte na potrzeby Kościoła, przystosowują swoją działalność do panujących warunków społecznych, pracując w duchu prostoty i miłości służebnej.

W Kaliszu Siostry Służebniczki Starowiejskie podjęły działalność w roku 1928. Początkowo Siostry prowadziły kursy kroju i szycia dla młodych dziewcząt. Później działalność Sióstr obejmowała coraz więcej aspektów. Obecnie Siostry pracują na ternie parafii Wniebowzięcia NMP, czyli przy Bazylice Św. Józefa gdzie z wielkim zaangażowaniem realizują charyzmat swego Założyciela.

Dzieła prowadzone