In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Powr?do strony g?wnej
Więźniowie Dachau
Uratowani przez św. Józefa
Pielgrzymowanie księży, byłych więźniów Dachau, do św. Józefa Kaliskiego
Wejdź do kaplicy męczeństwa i wdzięczności
Akt oddania się w opiekę św. Józefowi
Błogosławieni męczennicy
Wspomnienia z Dachau
Dowiedz się więcej
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Stały konfesjonał
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria
Rodzina Św. Józefa
Pierwsze Czwartki u Św. Józefa
Bł. Edmund Bojanowski
Otoczmy troską życie
 
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/dachau.gif

Bł. ks. Franciszek Rosłaniec (1898-1942)

Błogosławiony ksiądz Franciszek Rosłaniec urodził się w Wyśmierzycach.

Bł. ks. Franciszek Rosłaniec19 grudnia 1889 roku. W rodzinnym miasteczku ukończył szkołę elementarną, a następnie kształcił się w Gimnazjum w Radomiu. W 1905 roku zgłosił się do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które ukończył w czerwcu 1911 roku. Jednak ze względu na brak wieku odpowiedniego do święceń kapłańskich wyjechał na studia do Rzymu.

6 czerwca 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później obronił doktorat. Po powrocie do Polski wykładał na Uniwersytecie Warszawskim.

2 maja został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a następnie do Dachau. Wyniszczony przez choroby i głód został przydzielony do baraku "inwalidów", skąd 15 października 1942 r. wywieziono go do komory gazowej. Był dla współwięźniów przykładem, jak naśladować mękę Chrystusa i żyć prawdami wiary.

Wybitny teolog biblista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kapłan bardzo żywej i głębokiej wiary.

Z listu z obozu w Dachau do przyjaciół: "Teraz coraz lepiej rozumiem i coraz bardziej jestem przekonany, że najpiękniejsza i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa, to modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym: »Ojcze, niech się dzieje Twoja wola«. Usiłuję tę modlitwę wymawiać codziennie i z głębokim przekonaniem i żywą wiarą w .Ojcze nasz. i pozostawać zawsze w najściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem. Jestem dumny, że mogę trochę więcej dla Niego i z Nim cierpieć".

Franciszek Rosłaniac, nasz Rodak, jest i pozostanie wzorem patriotycznej i duchowej postawy godnej naśladowania.

Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

 

Pierwsze Czwartki u Św. Józefa