In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Więźniowie Dachau

Bł. ks. Franciszek Rosłaniec
(1898-1942)

Błogosławiony ksiądz Franciszek Rosłaniec urodził się w Wyśmierzycach.

Bł. ks. Franciszek Rosłaniec19 grudnia 1889 roku. W rodzinnym miasteczku ukończył szkołę elementarną, a następnie kształcił się w Gimnazjum w Radomiu. W 1905 roku zgłosił się do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które ukończył w czerwcu 1911 roku. Jednak ze względu na brak wieku odpowiedniego do święceń kapłańskich wyjechał na studia do Rzymu.

6 czerwca 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później obronił doktorat. Po powrocie do Polski wykładał na Uniwersytecie Warszawskim.

2 maja został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a następnie do Dachau. Wyniszczony przez choroby i głód został przydzielony do baraku "inwalidów", skąd 15 października 1942 r. wywieziono go do komory gazowej. Był dla współwięźniów przykładem, jak naśladować mękę Chrystusa i żyć prawdami wiary.

Wybitny teolog biblista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kapłan bardzo żywej i głębokiej wiary.

Z listu z obozu w Dachau do przyjaciół: "Teraz coraz lepiej rozumiem i coraz bardziej jestem przekonany, że najpiękniejsza i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa, to modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym: »Ojcze, niech się dzieje Twoja wola«. Usiłuję tę modlitwę wymawiać codziennie i z głębokim przekonaniem i żywą wiarą w .Ojcze nasz. i pozostawać zawsze w najściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem. Jestem dumny, że mogę trochę więcej dla Niego i z Nim cierpieć".

Franciszek Rosłaniac, nasz Rodak, jest i pozostanie wzorem patriotycznej i duchowej postawy godnej naśladowania.