In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Vademecum Pielgrzyma
- Idźcie do Józefa

Idźcie do Józefa. Vademecum Pielgrzyma do Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego” - to tytuł najnowszej pozycji książkowej długo oczekiwanej przez wszystkich pielgrzymów i czcicieli św. Józefa. W zamierzeniu autora opracowania i redaktora w jednej osobie ks. dra Andrzeja Latonia ma ono stanowić pomoc w „pielgrzymowaniu do Domu Ojca w niebie” .

Tytuł książki „Idźcie do Józefa” - wyjaśnia ks. dr Latoń - „nawiązując do Józefa Egipskiego rozdającego chleb głodnemu ludowi, wskazuje na Józefa z Nazaretu, w domu którego są największe Skarby konieczne dla życia człowieka: Jezus i Jego Matka - Chleb Życia i Matka - Kościół”. Św. Józef, który był opiekunem Syna Bożego i Jego Matki, który przygotował Syna Bożego do Jego misji, „pomaga nam przyjąć i zrozumieć misję chrześcijanina w naszych czasach” - stwierdza autor.

Książka składa się aż dziesięciu rozdziałów. Jest bardzo bogata i różnorodna w treści. Rozdział pierwszy zawiera formularze mszalne i czytania na święta i uroczystości świętojózefowe. Podstawową część pozycji stanowią nabożeństwa, modlitwy, akty zawierzenia oraz pieśni do św. Józefa i Świętej Rodziny ( rozdziały 2,3,4,5). Czytelnik w Vademecum znajdzie także „Historię Sanktuarium Świętego Józefa” autorstwa ks. dra Jacka Ploty, kustosza sanktuarium (rozdz.6 ), „Teologię Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego” napisaną przez o. Aleksandra Jacyniaka (rozdz. 7) oraz homilię wygłoszoną przez Jana Pawła II w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku (rozdz. 8). Ciekawym uzupełnieniem są zamieszczone Obrzędy Mszy Świętej z ludem oraz Msza św. o Świętym Józefie w języku łacińskim (rozdz. 9), a także Pieśni Eucharystyczne (rozdz. 10).

Pomysł opracowania i wydania Vademecum jest jak najbardziej trafny. Jest odpowiedzią na ciągłe zapotrzebowanie na tego typu pozycje ze strony pielgrzymów, ale i wszystkich czcicieli św. Józefa. Tym bardziej, że wcześniejsze wydawnictwa o takim samym lub podobnym charakterze są już trudno dostępne. Zawartość pozycji zadowoli zapewne wszystkich, którym św. Józef jest bliski.