In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Kl. I-III Szkoły Podstawowej

Miłość w Świętej Rodzinie

Założenia katechezy:

Cele:
uczeń powinien wiedzieć:
• Jezus, Jego Matka Maryja i Św. Józef tworzyli Św. Rodzinę
• Jezus okazywał Maryi i Józefowi swoją pomoc i posłuszeństwo
uczeń powinien umieć:
• (wiedzieć jak) okazać miłość rodzicom (konkretne przykłady)

Środki dydaktyczne:
• Pismo Św. (Łk 2,51)
• obraz – „Św. Rodzina w Nazarecie”
• rekwizyty do inscenizacji
• piosenka – „Gdy Pan Jezus był malutki”

Metody:
• czytanie Pisma Św.
• pogadanka
• obraz
• opis
• pytania
• śpiew
• modlitwa
• inscenizacja
• rysunek w zeszycie
• puzzle logiczne

Plan katechezy

I Część wstępna
1. Modlitwa
2. Sprawdzenie obecności uczniów
3. Sprawdzenie zadania domowego

II Wprowadzenie: nawiązanie do wiadomości uczniów nt. ucieczki Jezusa, Jego Matki i Św. Józefa do Egiptu

III Zapowiedź tematu: Dzisiaj opowiem wam o Św. Rodzinie. Dowiecie się kto należał do Św. Rodziny i co robił Jezus, gdy miał tyle lat, ile wy teraz macie.

IV Rozwinięcie
1. Wyjaśnienie znaczenia słowa: rodzina (obowiązki/zajęcia poszczególnych członków rodziny)
2. Przedstawienie osób tworzących Św. Rodzinę
3. Odczytanie Słowa Bożego (ukazanie postawy posłuszeństwa Jezusa wobec Maryi i Józefa)
4. Przedstawienie życia Św. Rodziny w Nazarecie (zajęcia Św. Rodziny/ukazanie postawy pomocy Jezusa wobec Maryi i Józefa)

V Zastosowanie: kształtowanie postawy pomocy rodzicom jako przejawu miłości w rodzinie / przykłady zachowań (scenki z udziałem dzieci)

VI Utrwalenie
1. Modlitwa w intencji rodziców
2. Rysunek w zeszycie

VII Część końcowa
1. Ocena pracy uczniów
2. Zadanie domowe
3. Pożegnanie

Przebieg katechezy

I Część wstępna
1. Modlitwa
2. Sprawdzenie listy obecności
3. Sprawdzenie zadania domowego

II Wprowadzenie: Mówiłam wam, że Maryja z Św. Józefem i małym Jezusem musieli uciekać do Egiptu.
Co (kto) zmusiło ich do ucieczki?
Dz: Maryja, Św. Józef i Jezus musieli uciekać do Egiptu ponieważ Król Herod chciał zabić Jezusa.
K: Dlaczego Król Herod chciał zabić Jezusa?
D: król Herod chciał zabić Jezusa ponieważ myślał, że Jezus będzie próbował odebrać mu jego królestwo.
K: W jaki sposób Maryja i Józef dowiedzieli się o planach Króla Heroda?
Dz: Józefowi we śnie ukazał się anioł i nakazał im ucieczkę do Egiptu.

III Zapowiedź tematu
Dziś opowiem wam o Św. Rodzinie. Dowiecie się kto należał do Św. Rodziny i co robił Jezus, gdy miał tyle lat ile wy tera macie.

IV Rozwinięcie
K: Zacznijmy od wyjaśnienia: co to jest rodzina?
Dz: Rodzina to mama, tata i dziecko / dzieci.
K: Jakie obowiązki ma w rodzinie mama (czym zajmuje się w rodzinie mama)?
Dz: Mama gotuje, sprząta, robi zakupy.
K: Jakie obowiązki ma w rodzinie tata?
Dz: Tata pracuje, naprawia zepsute rzeczy.
K: Jakie obowiązki ma w rodzinie dziecko?
Dz: Dziecko chodzi do szkoły, odrabia lekcje, pomaga rodzicom.
K: Co w rodzinie jest najważniejsze i sprawia, że rodzina jest szczęśliwa?
Dz: W rodzinie najważniejsze są: miłość, zgoda, szacunek.
K: Ze wszystkich rodzin najszczęśliwszą i najmilszą Bogu była Św. Rodzina. Nalezeli do niej: Jezus, Maryja – Jego Mama i Opiekun – św. Józef
• podkreślenie miłości, zgody i szacunku panujących w Św. Rodzinie
• ukazanie postawy posłuszeństwa Jezusa wobec Maryi i Józefa
• odczytanie Słowa Bożego
• utrwalenie usłyszanej treści przez ułożenie (z rozsypanki) zdania: „Jezus zawsze słuchał swojej Mamy i Opiekuna”
• prezentacja obrazu” „Św. Rodzina w Nazarecie” – opis obrazu, omówienie zajęć Maryi, Jezusa i Józefa uwidocznionych na obrazie, podkreślenie postawy pomocy, którą Jezus okazywał Maryi i Józefowi
• nauka piosenki: „Gdy Pan Jezus był malutki...”

V Zastosowanie
K: W jaki sposób wy biorąc przykład z Jezusa możecie pomagać rodzicom?
Dzieci prezentują scenki ilustrujące pomoc rodzicom w codziennych obowiązkach.

VI Utrwalenie
1. Modlitwa w intencji rodziców (zachęcenie do samodzielnego formułowania)
2. Rysunek w zeszycie

VII Część końcowa
1. Ocena pracy uczniów
2. Zadanie domowe
3. Pożegnanie