In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Homilie Kapłanów
wygłoszone w Sanktuarium św. Józefa

Ks. Paweł Barylak, Salezjanin

2014.03.19 - Kazanie wygłoszone podczas Sumy Odpustowej

O. Andrzej Danilewicz, Werbista

2010.12.14 - Homilia Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego wygłoszona z okazji jubileuszu 75-lecia założenia Prowincji

Ks. dr Tomasz Kaczmarek

2012.04.30 - Homilia wygłoszona podczas Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego podczas II wojny światowej

Ks. Piotr Pietrzyk, Misjonarz Świętej Rodziny

2012.10.13 - Homilia wygłoszona podczas Pielgrzymki Sióstr Nazaretanek Prowincji Warszawskiej
Ks. Jacek Stefański

2013.03.01 - Homilia wygłoszona podczas Pielgrzymki Kapelanów Schronisk im. św. Brata Alberta

Ks. Tomasz Ilski

2013.03.09 - Homilia wygłoszona podczas Pielgrzymki Sióstr Elżbietanek Prowincji Poznańskiej

Ks. Wojciech Hanc

2013.03.16 - Homilia Ks. Prof. dra hab. Wojciecha Hanca wygłoszona podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Ks. Sławomir Keszka

2014.04.29 Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w 69 rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego w Dachau

2013.03.16 Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Triduum przed Odpustem św. Józefa, Oblubieńca NMP.

2013.03.18 - Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej na przyjęcie Braci św. Józefa.

2013.03.28 - Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.

2013.11.10 - Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki Ją kochamy! Kazanie wygłoszone w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości.

Ks. dr Andrzej Latoń

2013.12.04 - Konferencja: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” Mk 16, 16, wygłoszona w I czwartek miesiąca.

Ks. Alfred Mąka

2013.04.29 - Homilia wygłoszona podczas pielgrzymki kapłanów do Sanktuarium św. Józefa podczas Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego podczas II wojny światowej.

Ks. Jan Adamarczuk

2013.05.02 - Homilia wygłoszona w I czwartek miesiąca

Ks. Sławomir Kęszka

2013.05.03 - Homilia wygłoszona w Uroczystość NMP Królowej Polski

Ks. Infułat Józef Pater

2013.06.06 - Homilia wygło do przewodników turystycznych w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - Kto jest twoim przewodnikiem?

Ks. dr Robert Pisula

2014.01.02 - Konferencja: "Z Jezusem Chrystusem zawsze rodzi sie i odradza radość" wygłoszona w I czwartek miesiąca.