In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Publikacje o św. Józefie
i o Sanktuarium św. Józefa

 

Album "Świety Józef"

 

 


"Święty Józefie módl się za nami"  

Rok wydania 2018

 

 

"Cuda y Łaski Za Przyczyną y wzywaniem

Mniemanego Oyca Jezusowego Józefa Świętego..." 

reprint książki 

 

Paweł Wnuk

"Święty Józef wzorem powołania mężczyzny,

małżonka i ojca w nauczaniu papieży"

Wydawnictwo Centrum Józefologiczne

Kalisz 2017

 

opracowała Katarzyna Pytlarz

"Cuda Świętego Józefa część 3"

- świadectwa i rozważania 

Wydawnictwo WAM  Księża Jezuici 

Kraków 2017

 

opracowała Katarzyna Pytlarz

"Cuda Świętego Józefa część 2" 

Wydawnictwo WAM  Księża Jezuici 

Kraków 2016

 

 

"Legenda o cudownym obrazie" 

Stadtmuller Ewa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Diecezjalne

Rok wydania: 2009

 

 

ks. Marcin Wiśniewski

Święty Józef w tajemnicy Chrystusa

Centrum Józefologiczne. Józefologia 1. Kalisz 2013

 

 

 

 


Bogumiła Celer 

Z dziejów chóralistyki kaliskiej -

150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej

 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kalisz 2012

 

ks. Sławomir Kęszka, Jerzy Aleksander Splitt

Sancte Joseph Redemptoris Custos Ora pro nobis

Edytor. Kalisz 2012

 

 

Czesław Ryszka

Od Józefa do Maryi - od Maryi do Józefa. Cztery wieki pielgrzymowania na Jasną Górę

 

Józef Flik, Ks. Jacek Plota

Obraz Świętego Józefa Kaliskiego

 


 

Ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski

Święty Józef – Patron Kościoła naszych czasów. Waloryzacja kultu Świętego Józefa w diecezji

kaliskiej w świetle soborowego i posoborowego nauczania Kościoła

 

Ks. Jacek Plota

Ks. Prałat Lucjan Andrzejczak w Bazylice Kaliskiej 1980-2001

 

Ks. Sławomir Kęszka

W przygotowaniu 

 

 

 

Ks. Andrzej Latoń

Święty Józef - Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września - 4 października

 

 

Ewa Andrzejewska

Ks. Stanisław Józef Kłossowski (1726 – 1798). Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

 

 

s. Ewa Stolarek
Obraz słowem malowany

 

 

Daniel Foucher
Józef - Ten nieznany

 

 

 

 Tarcisio Stramare
Ewangelia tajemnic ukrytego życia Jezusa

 

 

 Ks. Andrzej Latoń
Vademecum Pielgrzyma - Idźcie do Józefa

 

 

 

 o. Aleksander Jacyniak
Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci

 

 

 

 

Gerard Kucharski, ks. Jacek Plota

Kolegiata kaliska na przestrzeni wieków 1303-2003: materiały z konferencji naukowej odbytej w Sanktuarium Świetego Józefa w Kaliszu z okazji Jubileuszu 700-lecia Parafii Kolegiackiej w Kaliszu, 6 listopada 2003

 

 

Miesięcznik Rodzin Katolickich Nasa Arka o Sanktuarium św. Józefa, nr 3/2009