In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

ks. Sławomir Kęszka, Jerzy Aleksander Split

 

Sancte Joseph Redemtoris Custos ora pro nobis to kolejna pozycja przybliżająca postać patrona naszej kaliskiej diecezji. Ks. Sławomir w barwny sposób opisuje historię naszego  Sanktuarium św. Józefa. Dlaczego Kalisz jest miastem wybranym przez św. Józefa? Jak modlić się do św. Jozefa?- to pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w książce. Opracowanie jest także opisem historii działania św. Józefa w życiu tych, którzy do Kalisza  pielgrzymowali w ciągu wieków aby temu wielkiemu orędownikowi zawierzać swoje życie.

 

 


Św. Józef - jeszcze za mało znany

Po książce poświęconej sanktuarium maryjnym ukazała się druga, podobna w formie publikacja ks. Sławomira Kęszki i Jerzego Aleksandra Splitta ,,Sancte Joseph Redemptoris Custos Ora pro nobis. Kaliskie sanktuarium Świętego Józefa”. Książka powstała dla uczczenia 20. rocznicy utworzenia przez Jana Pawła II diecezji kaliskiej i posługi jej pierwszego ordynariusza ks. bpa Stanisława Napierały (dziś już seniora). Książka ma być także dziełem z okazji 15. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. 

Pierwsza część publikacji została zatytułowana ,,Zgłębianie ,,tajemnic” Świętego Józefa” i poprzedza ją słowo wstępne ks. bpa seniora Teofila Wilskiego. Ksiądz Biskup pisze, że św. Józef jest jeszcze za mało znany i za mało czczony. - Dostrzegamy to zwłaszcza, gdy lepiej rozumiemy rolę, jaką spełnił wobec Matki Najświętszej i Jezusa Chrystusa Odkupiciela oraz rolę, jaką spełnia wobec Kościoła jako jego Opiekun i szczególny Orędownik. Przyznać trzeba, że literatura józefologiczna jednak stale rośnie i rozszerza się i pogłębia kult św. Józefa. Środowisko Kościoła kaliskiego, jako obdarzone szczególnym darem, łaskami słynącej obecności Świętego Józefa w cudownym jego obrazie, darem jednego z największych sanktuariów Świętego Józefa na całym świecie, czuje się szczególnie zobowiązane do wysiłku w poznawaniu Świętego Józefa oraz pogłębianiu i poszerzaniu jego kultu. 

Witamy więc z wdzięcznością książkę autorstwa księdza doktora Sławomira Kęszki i Jerzego Aleksandra Splitta. Jest to kolejny przyczynek przybliżający dzieje kultu Świętego Józefa w Kaliszu. Dzieje sięgające korzeniami w odległą historię oraz obejmujące 20-letnie dzieje diecezji kaliskiej. Obok wielu opracowań teologicznych ostatnich lat, będących owocem sympozjów i kongresów józefologicznych w Kaliszu, otrzymujemy przyczynek o charakterze historycznym. Cieszymy się, że problematyka józefologiczna jest na różne sposoby drążona. Niech Święty Józef również za naszą przyczyną będzie coraz lepiej i pełniej poznawany, niech rośnie jego kult, niech będzie nam przemożnym Orędownikiem - pisze w słowie wstępnym ks. bp Teofil Wilski. 

Publikacja zawiera w kolejnych rozdziałach dzieje zarówno Kalisza (jako wielowiekowego miasta poświęconego św. Józefowi), jak i samego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a potem sanktuarium Świętego Józefa. Znalazły się w niej także świadectwa cudów i łask za wstawiennictwem Świętego doświadczonych przez rzesze pielgrzymów przybywających przed cudowny obraz, choćby Dachauowców, którym także został poświęcony osobny rozdział. Kolejne części opisują Świętego Józefa ,,w podróży” oraz Jana Pawła II w Kaliszu. Przedostatni rozdział ,,Z imieniem Świętego na ustach” ma ciekawy podtytuł: ,,Podróż szlakiem modlitw zanoszonych do św. Józefa” i nie tyle chodzi tu o intencje zanoszone przez pątników i kaliskich wiernych, bo tych nie sposób prześledzić, ale o piękne nabożeństwa i modlitwy kierowane właśnie do kaliskiego Patrona. 

Książka jest wydana w stylowej formie i zawiera wiele fotografii (w tym archiwalnych), rycin, szkiców, skanów dokumentów lub wyciągów z ich treści (np. dekret i przysięgę Bractwa Świętego Józefa, czy ważne listy biskupie), czy nawet map. Warto zaznaczyć, że jest to pozycja jednocześnie napisana w sposób profesjonalny (zawiera bogatą bibliografię najważniejszych pozycji), ale i bardzo przystępnym dla każdego językiem, podzielona na małe cząstki, które czyta się z przyjemnością, bo są usystematyzowane i ,,ozdobione” wieloma ciekawostkami. Warto także zaznaczyć, że w książce znalazły się poezje siostry Bożeny Anny Flak, nazaretanki, która poświęciła wiele swoich wierszy Świętemu Józefowi, a niektóre z nich zostały właśnie tutaj opublikowane. Książkę można kupić m. in. w kurialnej księgarni na ul. Widok 80-82, a także w sklepie przy sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Gorąco polecamy.