In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Powr?do strony g?wnej
Aktualności
O Sanktuarium
Historia Sanktuarium
Kult św. Józefa
Relikwie
Zabytki
Skarbiec
Tablice pamiątkowe
Świadectwa
Modlitwy
Biblioteka św. Józefa
Więźniowie Dachau
Jan Paweł II w Kaliszu
Homilie Biskupa Kaliskiego
Rozmowy z Kustoszem
Stały konfesjonał
Pielgrzymki
Dom Pielgrzyma
Dane teleadresowe
Grupy Duszpasterskie
Intencje mszalne
Ogłoszenia duszpasterskie
Porządek nabożeństw
Posługa sakramentalna
Usługi pogrzebowe
Kapłani o pracownicy
Kapituła
Pielgrzymki i wyjazdy z parafii
Galeria
Rodzina Św. Józefa
Pierwsze Czwartki u Św. Józefa
Bł. Edmund Bojanowski
Otoczmy troską życie
 
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/bibliotekaSwJozefa.gif

Fragmenty przemówienia Benedytka XVI z dnia 5 lipca 2010 wygłoszonego podczas poświęcenia setnej fontanny na terenie Watykanu.

 

Na aktualność  przykładu życia swego patrona – św. Józefa wskazał dziś papież dokonując  poświęcenia setnej fontanny na terenie Państwa Watykańskiego.  Wkomponowano w nią sześć płyt z brązu, ukazujących najważniejsze sceny z  życia Opiekuna Pana Jezusa. Znajduje się ona między budynkiem  Gubernatoratu a absydą bazyliki watykańskiej.

 

W swoim przemówieniu  Ojciec Święty wyraził wdzięczność fundatorom nowej fontanny i jej  realizatorom. W swej refleksji zatrzymał się nad ukazanymi na niej  poszczególnymi scenami.

 

Mówiąc o zaślubinach między Józefem a Maryją Benedykt XVI podkreślił, że  dzięki nim Pan Jezus uzyskał tytuł prawny „Syna Dawida”, aby wypełniły  się słowa proroka. - Zaślubiny Józefa i Maryi są zatem wydarzeniem  ludzkim, choć decydującym w historii zbawienia ludzkości, w realizacji  Bożych obietnic. Z tego względu mają też konotację nadprzyrodzoną, którą  zarówno Józef jak i Maryja przyjmują z pokorą i ufnością – stwierdził  papież.

 

Mówiąc o drugiej scenie, w której Józef przeżywa chwilę próby, znajdując  Maryję brzemienną za sprawą Ducha Świętego i dzięki nocnemu widzeniu  anioła zgadza się i współuczestniczy w planie zbawienia, Ojciec Święty  wyjaśnił na czym polega zawierzenie siebie Bogu. Podkreślił, że nie  oznacza ono wykonania wszystkiego, co jest jasne, zgodne z naszymi  kryteriami, nie oznacza realizowania tego, co zaplanowaliśmy. - Zawierzyć  się Bogu oznacza ogołocenie siebie, zaparcie się samego siebie,  ponieważ tylko ten, kto gotów jest zatracić się w Bogu może być  «sprawiedliwym» jak św. Józef, może podporządkować swoją wolę Bożej woli  i w ten sposób realizować siebie – powiedział Benedykt XVI.

 

W scenie Bożego Narodzenia papież podkreślił pokorę i ciszę,  charakteryzującą życie św. Józefa i jego codzienną troskę o Syna Bożego.  Natomiast w scenie ucieczki do Egiptu wskazał na kolejny dowód jego  pełnej wierności Bożym planom. Mówiąc o odnalezieniu Jezusa w świątyni  papież wskazał na prymat woli Boga w życiu każdego chrześcijanina.  Zauważył, że „Pan Jezus w tej scenie ukazuje Józefowi głęboką prawdę  jego roli: również on jest wezwany, by być uczniem Jezusa, poświęcając  swe życie służbie Synowi Bożemu i Matce Bożej, będąc posłusznym Ojcu  niebieskiemu”.

 

Szósta scena nowej watykańskiej fontanny ukazuje pracę Józefa w  warsztacie w Nazarecie i pracującego u jego boku Jezusa. Syn Boży jest  ukryty dla ludzi, a jego tajemnicy strzegą i żyją nią jedynie Józef i  Maryja. - Słowo Wcielone rośnie jako człowiek w cieniu swych rodziców,  ale jednocześnie pozostają oni ukryci w Chrystusie, w Jego tajemnicy  żyjąc swym powołaniem – zauważył Ojciec Święty.

 

Wskazał, że nowa fontanna stanowi symboliczne odwołanie do prostoty i  pokory w codziennym wypełnianiu woli Bożej, charakteryzujących ciche,  lecz cenne życie Opiekuna Zbawiciela.

 

Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Spacer wirtualny w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
  

 

 

Pierwsze Czwartki u Św. Józefa