In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Fragmenty przemówienia Benedytka XVI z dnia 5 lipca 2010 wygłoszonego podczas poświęcenia setnej fontanny na terenie Watykanu.

Na aktualność  przykładu życia swego patrona – św. Józefa wskazał dziś papież dokonując  poświęcenia setnej fontanny na terenie Państwa Watykańskiego.  Wkomponowano w nią sześć płyt z brązu, ukazujących najważniejsze sceny z  życia Opiekuna Pana Jezusa. Znajduje się ona między budynkiem  Gubernatoratu a absydą bazyliki watykańskiej.

W swoim przemówieniu  Ojciec Święty wyraził wdzięczność fundatorom nowej fontanny i jej  realizatorom. W swej refleksji zatrzymał się nad ukazanymi na niej  poszczególnymi scenami.

Mówiąc o zaślubinach między Józefem a Maryją Benedykt XVI podkreślił, że  dzięki nim Pan Jezus uzyskał tytuł prawny „Syna Dawida”, aby wypełniły  się słowa proroka. - Zaślubiny Józefa i Maryi są zatem wydarzeniem  ludzkim, choć decydującym w historii zbawienia ludzkości, w realizacji  Bożych obietnic. Z tego względu mają też konotację nadprzyrodzoną, którą  zarówno Józef jak i Maryja przyjmują z pokorą i ufnością – stwierdził  papież.

Mówiąc o drugiej scenie, w której Józef przeżywa chwilę próby, znajdując  Maryję brzemienną za sprawą Ducha Świętego i dzięki nocnemu widzeniu  anioła zgadza się i współuczestniczy w planie zbawienia, Ojciec Święty  wyjaśnił na czym polega zawierzenie siebie Bogu. Podkreślił, że nie  oznacza ono wykonania wszystkiego, co jest jasne, zgodne z naszymi  kryteriami, nie oznacza realizowania tego, co zaplanowaliśmy. - Zawierzyć  się Bogu oznacza ogołocenie siebie, zaparcie się samego siebie,  ponieważ tylko ten, kto gotów jest zatracić się w Bogu może być  «sprawiedliwym» jak św. Józef, może podporządkować swoją wolę Bożej woli  i w ten sposób realizować siebie – powiedział Benedykt XVI.

W scenie Bożego Narodzenia papież podkreślił pokorę i ciszę,  charakteryzującą życie św. Józefa i jego codzienną troskę o Syna Bożego.  Natomiast w scenie ucieczki do Egiptu wskazał na kolejny dowód jego  pełnej wierności Bożym planom. Mówiąc o odnalezieniu Jezusa w świątyni  papież wskazał na prymat woli Boga w życiu każdego chrześcijanina.  Zauważył, że „Pan Jezus w tej scenie ukazuje Józefowi głęboką prawdę  jego roli: również on jest wezwany, by być uczniem Jezusa, poświęcając  swe życie służbie Synowi Bożemu i Matce Bożej, będąc posłusznym Ojcu  niebieskiemu”.

Szósta scena nowej watykańskiej fontanny ukazuje pracę Józefa w  warsztacie w Nazarecie i pracującego u jego boku Jezusa. Syn Boży jest  ukryty dla ludzi, a jego tajemnicy strzegą i żyją nią jedynie Józef i  Maryja. - Słowo Wcielone rośnie jako człowiek w cieniu swych rodziców,  ale jednocześnie pozostają oni ukryci w Chrystusie, w Jego tajemnicy  żyjąc swym powołaniem – zauważył Ojciec Święty.

Wskazał, że nowa fontanna stanowi symboliczne odwołanie do prostoty i  pokory w codziennym wypełnianiu woli Bożej, charakteryzujących ciche,  lecz cenne życie Opiekuna Zbawiciela.