In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

,,Święty Józef
- Patron na nasze czasy

Akta X Międzynarodowego
Kongresu Józefologicznego

Kalisz/Polska, 27 września - 4 października”

Red. Ks. dr Andrzej Latoń

W październiku 2009 roku Kalisz przeżywał niezwykłe wydarzenie w skali światowej. Międzynarodowy Kongres Józefologiczny odbywał się pod hasłem ,,Święty Józef Patron na nasze czasy”. Niedawno ukazała się obszerna (950 stron) publikacja będąca pokłosiem spotkań, wykładów, dyskusji i nabożeństw wokół Opiekuna Jezusa pt. ,,Święty Józef - Patron na nasze czasy. Akta X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. Kalisz/Polska, 27 września - 4 października”. Redaktorem całości jest ks. prałat Andrzej Latoń, dyrektor Centrum Józefologicznego w Kaliszu, którego nakładem ukazała się książka. Została ona wydana w kilku językach, przede wszystkim w polskim i angielskim, ale także w języku włoskim i hiszpańskim. W zakresie języka angielskiego współpracę redakcyjną podjął ks. Jacek Stefański.

Na wstępie zostało umieszczone błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI na rozpoczęcie kongresu, skierowane do jego gospodarza ks. bpa Stanisława Napierały. Zaraz za nim znalazła się homilia Ordynariusza wygłoszona na Mszy Świętej inaugurującej kongres. W dalszych częściach także homilie abpa Zygmunta Zimowskiego, bpa Marka Jędraszewskiego, abpa Stanisława Gądeckiego, bpa Teofila Wilskiego i abpa Józefa Kowalczyka. Na kolejnych stronach znalazły się wszystkie referaty zaproszonych gości w oryginalnych językach prelegentów. Nie zabrakło miejsca na rozdział poświęcony muzyce towarzyszącej kongresowi, ikonografii oraz obsłudze medialnej tego wydarzenia