In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Jan Paweł II

Św. Józef
- człowiek wiary i modlitwy

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 17 marca 2002

1. Pojutrze, 19 marca, będziemy obchodzili uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła powszechnego. Wielka dyskrecja, z jaką Józef wypełniał misję powierzoną mu przez Boga, jeszcze bardziej uwydatnia jego wiarę, która sprawiała, że zawsze wsłuchiwał się w głos Boga i starał się zrozumieć Jego wolę, aby całym sercem i ze wszystkich sił być jej posłusznym. Dlatego Ewangelia nazywa go człowiekiem «sprawiedliwym» (Mt 1, 19). Sprawiedliwy jest bowiem ten, kto się modli, kto żyje wiarą i stara się czynić dobro w każdej konkretnej sytuacji życiowej.

Wiara karmiąca się modlitwą - oto najcenniejszy skarb, jaki przekazuje nam św. Józef. Jego śladem poszły pokolenia ojców, którzy dzięki przykładowi prostego i pracowitego życia zaszczepili w duszach swych dzieci nieocenioną wartość wiary, bez której wszelkie inne dobro narażone jest na ryzyko. Już teraz pragnę gorąco zapewnić o mojej szczególnej modlitwie wszystkich ojców w dniu ich święta; proszę Boga, aby odznaczali się oni głębokim życiem wewnętrznym, dzięki czemu będą mogli przykładnie wypełniać swą misję w rodzinie i społeczeństwie.

2. W najbliższy czwartek po południu - 21 marca, pierwszego dnia wiosny - będę miał okazję spotkać się z młodzieżą Rzymu, która zgromadzi się na placu św. Piotra, aby przygotować się do obchodów Niedzieli Palmowej oraz Światowego Dnia Młodzieży. Zapraszam na to spotkanie chłopców i dziewczęta ze wszystkich parafii diecezji rzymskiej. Zastanowimy się wspólnie nad misją, którą Jezus powierza każdemu ochrzczonemu: «Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata» (Mt 5, 13-14).

3. Gdy mówimy o tych najbliższych spotkaniach, kierujemy już nasze myśli ku Wielkiemu Tygodniowi i uroczystym obrzędom Triduum Paschalnego.

Niech Maryja Panna towarzyszy nam w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu i pozwoli doświadczyć swej troskliwej opieki. Niech będzie łagodną i pewną Przewodniczką dla każdego wierzącego, aby mógł z nowym zapałem spotkać Chrystusa w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania.

 

Po odmówieniu modlitwy «Anioł Pański» Jan Paweł II powiedział:

W najbliższych dniach w Monterrey w Meksyku odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona finansowaniu rozwoju. Jest to wydarzenie wielkiej wagi. Wszystkich zachęcam do modlitwy, ażeby wspólnota międzynarodowa potrafiła zdecydowanie i wielkodusznie odpowiedzieć na ogromne potrzeby wielu braci żyjących w ubóstwie, które urąga ludzkiej godności.

W związku z tym pragnę przypomnieć, że 35 lat temu, właśnie w marcu, został opublikowany bardzo ważny dokument, encyklika Populorum progressio, w której mój czcigodny poprzednik Paweł VI wskazał drogę do solidarnego rozwoju ludzkości, stwierdzając, że: «rozwój jest nowym imieniem pokoju».

Z Kolumbii otrzymaliśmy bolesną wiadomość o śmierci arcybiskupa Cali Isaiasa Duarte Cancino, barbarzyńsko zamordowanego w momencie, gdy opuszczał parafię pw. Dobrego Pasterza, gdzie udzielał sakramentu małżeństwa. Ten wielkoduszny pasterz, odważnie głoszący Dobrą Nowinę, zapłacił wysoką cenę za swą gotowość do obrony życia ludzkiego, za zdecydowane przeciwstawianie się wszelkiego rodzaju przemocy oraz za zaangażowanie w sprawy rozwoju społecznego opartego na Ewangelii. Modlę się o wieczny odpoczynek dla zmarłego arcybiskupa i zapewniam o mojej duchowej bliskości Kościół kolumbijski, który opłakuje jego tragiczne odejście. Jeszcze raz proszę Kolumbijczyków, aby postępowali drogą dialogu, odrzucając wszelkie formy przemocy, jak szantaż i porywanie osób, oraz by zdecydowanie wybierali drogę prawdziwego pokoju.