In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Poniedziałek, 13 Sierpnia 2018

Kaliska Piesza Pielgrzymka
dotarła na Jasną Górę

 

Ponad 2100 pielgrzymów 381. Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki i 27. Diecezji Kaliskiej weszło 13 sierpnia na Jasną Górę. Do pątników dołączyły dwie grupy rowerowe. W pielgrzymowanie włączyło się także 202 pielgrzymów duchowych. Kaliskich pątników witał na Jasnej Górze biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

 

W tym roku pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Wolność”. Kierownikami pielgrzymki byli ks. Rafał Grzęda i ks. Szymon Rybak, a ojcem duchownym – ks. Łukasz Skoracki.

 

Jako pierwsza na Jasną Górę weszła grupa różowo-niebieska z Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, której przedstawiciele nieśli obraz św. Józefa Kaliskiego. Na czele szli: bp Łukasz Buzun, ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki i ks. Piotr Machała, przewodnik grupy. – Aspekt Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego podkreśliło wejście na Jasną Górę z obrazem św. Józefa, który na początku istnienia diecezji kaliskiej peregrynował po wszystkich parafiach i teraz umieszczony jest w kaplicy seminaryjnej. Było to symboliczne przejście św. Józefa do Maryi, czyli z Narodowego Sanktuarium św. Józefa do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej – zaznaczył kierownik pielgrzymki ks. Rafał Grzęda.

W tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę w 24 grupach, w tym 8 kaliskich, 13 promienistych i 2 rowerowych, uczestniczyło wraz z pielgrzymami duchowymi prawie 2400 osób, w tym 42 kapłanów, 7 diakonów, 19 kleryków, 12 sióstr zakonnych. W grupach były także 4 pary nowożeńców.

Już po raz kolejny w pielgrzymowanie włączyła się grupa złota licząca 202 osoby, która codziennie duchowo łączyła się z pątnikami za pośrednictwem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Uczestnicy zostali wpisani na Listę Pielgrzymów Duchowych. Swoje intencje przesyłali telefonicznie i mailem, a były one omadlane na trasie pielgrzymki. Pielgrzymi duchowi brali udział w codziennych Apelach Jasnogórskich o godz. 20.30 w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

15 sierpnia o godz. 17.45 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Eucharystię sprawował ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 Kaliska pielgrzymka należy do nielicznych, które wracają pieszo. Pątnicy w drogę powrotną wyruszą 16 sierpnia po Mszy św. sprawowanej o godz. 6.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W niedzielę, 19 sierpnia, w Kaliszu powita pątników biskup kaliski Edward Janiak. Pielgrzymkę zakończy Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pod przewodnictwem pasterza Kościoła Kaliskiego.

 

Ewa Kotowska-Rasiak